Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Postępowania zakończone

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 106
Numer sprawy
Postępowanie na:
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  WR-268/22/EP
Świadczenie usługi kontynuacji subskrypcji elektronicznej bazy czasopism i książek ClinicalKey dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego
( zamówienie z wolnej ręki )
poniżej 215.000 EURO
dodatkowe informacje  PN-104/22/DW
Dostawa rękawiczek chirurgicznych, rękawiczek pudrowanych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-18
dodatkowe informacje  PN-200/22/MSZ
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku; PN-200/22/MSZ
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-05
dodatkowe informacje  PN-236/22/ZS
Świadczenie usługi konserwacji infrastruktury technicznej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-14
dodatkowe informacje  PN-203/22/KK
Dostawa portów naczyniowych z zestawami wprowadzającymi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-28
dodatkowe informacje  TP-269/22/AP
Dostawa agarozy, enzymów do oczyszczania produktów PCR oraz odczynników do uzdatniania wody i jej zbiorników, TP-269/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-02
dodatkowe informacje  PN-193/22/JP
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-04
dodatkowe informacje  TP-274/22/AP
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-04
dodatkowe informacje  PN-201/22/AP
Dostawa produktu leczniczego Vedolizumabum, PN-201/22/AP
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-07
dodatkowe informacje  PN-266/22/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-15
dodatkowe informacje  TP-258/22/JP
Dostawa szafek BHP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-16
dodatkowe informacje  TP-226/22/JS
Dostawa krzeseł konferencyjnych, gabinetowych oraz biurowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-17
dodatkowe informacje  PN-273/22/TM
Dostawa zestawów scyntygraficznych i radiofarmaceutyków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-21
dodatkowe informacje  TP-245/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-21
dodatkowe informacje  PN-264/22/ZS
Dostawę akcesoriów kompatybilnych z diatermiami Erbe Elektromedizin GmbH typ/model: VIO 300 D/ VIO 300 S / VIO 3 / VIO 100 C
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-22
dodatkowe informacje  PN-243/22/JS
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-23
dodatkowe informacje  PN-231/22/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-28
dodatkowe informacje  PN-257/22/KT
Świadczenie pogwarancyjnej opieki serwisowej, napraw i konserwacji skanera PET/CT
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-28
dodatkowe informacje  TP-309/22/AP
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, TP-309/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-28
dodatkowe informacje  PN-199/22/EP
Dostawa wyrobów medycznych oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-29
dodatkowe informacje  PN-279/22/KT
Dostawa oprzyrządowania i akcesoriów do laparoskopii firmy Olympus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-02
dodatkowe informacje  TP-283/22/EP
Świadczenie opieki powdrożeniowej wraz z pakietem godzin w zakresie Simple.ERP.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-02
dodatkowe informacje  TP-271/22/DW
Usługa udostępnienia oraz utrzymania narzędzia do komunikacji cyfrowej z personelem medycznym, pacjentami i innymi członkami społeczeństwa.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-02
dodatkowe informacje  TP-311/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Enfortumab vedotin
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-02
dodatkowe informacje  TP-294/22/ZS
Dostawa 3 źródeł promieniotwórczych Ir-192 do aparatu HDR Flexitron nr FT00539 wraz z wymianą, odbiorem i utylizacją zużytego źródła
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-05
dodatkowe informacje  TP-314/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Tiksagewimab + Cilgawimab
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-05
dodatkowe informacje  PN-225/22/TM
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-06
dodatkowe informacje  PN-284/22/KK
Dostawa wskaźników chemicznych, biologicznych zestawów testowych, włókniny, papieru krepowanego oraz plomb
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-06
dodatkowe informacje  PN-270/22/JS
Świadczenie usługi obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez NIO-PIB
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-09
dodatkowe informacje  TP-301/22/KT
Dostawa testów genetycznych w kierunku wykrywania Sars-Cov-2 oraz zestawów do oznaczania Inhibiny B
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-15
dodatkowe informacje  PN-285/22/ZS
Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli, zbiornika kriogenicznego, parownicy oraz usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-19
dodatkowe informacje  PN-214/22/KT
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w obiektach oraz sprzątania terenu zewnętrznego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. W.K. Roentgena 5 i 9 oraz ul. Wawelskiej 15, 15 B
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-22
dodatkowe informacje  PN-310/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Iodixanolum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-27
dodatkowe informacje  TP-181/22/JP
Dostawa detektora promieniowania gamma
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-28
dodatkowe informacje  PN-290/22/KT
Dostawa zestawów do żywienia dojelitowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-29
dodatkowe informacje  TP-317/22/KK
Dostawa fantomu antropomorficznego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-29
dodatkowe informacje  PN-251/22/JS
Dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych oraz rękawiczek neoprenowych antyalergicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-02
dodatkowe informacje  PN-205/22/MSZ
Dzierżawa wysokoprzepustowego sekwenatora genomowego z odczynnikami do obsługi aparatu i przeprowadzania wielkoskalowych badań genetycznych oraz dostawa zestawów do sekwencjonowania.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-02
dodatkowe informacje  PN-278/22/JS
Świadczenie usługi obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez NIO-PIB
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-02
dodatkowe informacje  PN-306/22/KT
Dostawa zastawek komorowo-otrzewnowych wraz z akcesoriami do implantacji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-03
dodatkowe informacje  PN-263/22/KK
Świadczenie pogwarancyjnych kompleksowych usług serwisowych aparatury medycznej prod. GE wraz z wyposażeniem
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-04
dodatkowe informacje  TP-330/22/DW
Usługa zaprojektowania, uruchomienia, promocji oraz pozycjonowania strony internetowej NIO-PIB w języku angielskim i hiszpańskim, realizowana w ramach Projektu pn. Welcome NIO, zadanie Stworzenie, zasilenie treścią, promocja i pozycjonowanie strony internetowej NIO-PIB w obcych językach.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-05
dodatkowe informacje  TP-332/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Talazoparibum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-05
dodatkowe informacje  PN-312/22/KT
Świadczenie usług serwisowych urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-09
dodatkowe informacje  TP-318/22/DW
Udostępnienie licencji programów do pozyskiwania danych z SZOI NFZ, AP-DiLO wraz usługą raportowania i przygotowywania mechanizmów do samodzielnej analizy danych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-11
dodatkowe informacje  PN-315/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Enfortumab vedotin
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-12
dodatkowe informacje  TP-192/22/MSZ
Dostawa odczynników do izolacji kwasów nukleinowych i przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-13
dodatkowe informacje  TP-303/22/DW
Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych dla fantomu pomiarowego ArcCheck wraz z aktualizacją oprogramowania SNC Patient.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-16
dodatkowe informacje  NzO-313/22/ZS
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń laboratorium w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 do standardu GMP umożliwiającego uzyskanie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na produkcje ATMP modyfikowanego genetycznie (komórek CAR-T)
( negocjacje z ogłoszeniem )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-17
dodatkowe informacje  PN-326/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Talazoparibum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-23
dodatkowe informacje  PN-297/22/EP
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-24
dodatkowe informacje  TP-22/23/MSZ
Dostawa krążków antybiotykowych i diagnostycznych oraz podłoża do hodowli drobnoustrojów.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-24
dodatkowe informacje  TP-32/23/KK
Świadczenie usługi transportu zwłok zmarłych pacjentów
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-25
dodatkowe informacje  TP-305/22/ZS
Dostawa: Część nr 1: mikroskop do oceny rozmazów w krwi obwodowej - 1 szt.; Część nr 2: analizator przepływu gazów - 1 szt; Część nr 3: lampa operacyjna sufitowa dwuczaszowa - 1 szt.; Część nr 4: lampa operacyjna sufitowa pojedyncza - 3 szt.; Część nr 5: lampa operacyjna mobilna/statywowa - 1 szt.; Część nr 6: lampa zabiegowa bezcieniowa/mobilna - 3 szt.; Część nr 7: elektroniczny aparat do mierzenia ciśnienia krwi - 94 szt.; Część nr 8: stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej - mobilny - 4 szt. Część nr 9: ręczny opryskiwacz elektrostatyczny zasilany akumulatorem - do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni - 2 szt., wraz z preparatami do dezynfekcji
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-31
dodatkowe informacje  TP-20/23/TM
Dostawa placebo dla produktu leczniczego zawierającego empagliflozynę
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-02
dodatkowe informacje  PN-276/22/JS
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-03
dodatkowe informacje  TP-18/23/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-03
dodatkowe informacje  TP-48/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Vaccinum BCG
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-03
dodatkowe informacje  PN-308/22/EP
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-06
dodatkowe informacje  PN-324/22/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-06
dodatkowe informacje  TP-38/23/DW
Usługa zaprojektowania, uruchomienia, promocji oraz pozycjonowania strony internetowej NIO-PIB w języku angielskim i hiszpańskim, realizowana w ramach Projektu pn. Welcome NIO, zadanie Stworzenie, zasilenie treścią, promocja i pozycjonowanie strony internetowej NIO-PIB w obcych językach.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-06
dodatkowe informacje  TP-53/23/TM
Dostawa produktów leczniczych: 1. Pralsetinibum, 2. Entrectinibum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-07
dodatkowe informacje  TP-55/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Elotuzumabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-07
dodatkowe informacje  PN-34/23/KT
Dostawa kapsułek diagnostycznych i terapeutycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-13
dodatkowe informacje  PN-33/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-13
dodatkowe informacje  TP-23/23/ZS
Świadczenie usługi serwisowej w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i Wawelskiej 15 i 15B
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-15
dodatkowe informacje  TP-26/23/EP
Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych, leków do badań klinicznych.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-16
dodatkowe informacje  TP-28/23/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-16
dodatkowe informacje  PN-36/23/ZS
Dostawa akcesoriów kompatybilnych z urzadzeniami do endoskopii, laparoskopii i diatermii firmy KARL STORZ
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-17
dodatkowe informacje  PN-265/22/JP
Dostawa papieru, kopert oraz teczek na dokumentację medyczną
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2023-02-20
dodatkowe informacje  TP-7/23/ZS
Wymiana rur spustowych i rynien wraz z pasem podrynnowym na budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 382.000 EURO
2023-02-22
dodatkowe informacje  TP-5/23/ZS
Dostawa: 1. Kardiomonitora 2. Pulsoksymetru
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
powyżej 130 000 ZŁ
2023-02-23
dodatkowe informacje  PN-15/23/DW
Dostawa jednorazowego użytku materiałów zużywalnych do aparatu Mammotome Revolve
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-24
dodatkowe informacje  TP-29/23/KK
Świadczenie usługi przeglądów technicznych oraz wykonania konserwacji i kalibracji matrycy dla systemu dozymetrycznego Matrixx Evolution wraz z aktualizacją oprogramowania sterującego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-24
dodatkowe informacje  TP-17/23/JP
Dostawa obuwia i ubrań roboczych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-24
dodatkowe informacje  TP-54/23/EP
Dostawa: 1/stymulatora dwukanałowego 2/cewnika przełykowego 3/systemu do czyszczenia optyki
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-03
dodatkowe informacje  TP-63/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Ramucirumabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-03
dodatkowe informacje  TP-13/23/JP
Dostawa myjni dezynfektora, wirówki laboratoryjnej oraz stołu operacyjno-zabiegowego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-06
dodatkowe informacje  TP-64/23/EP
Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych, leków do badań klinicznych.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-09
dodatkowe informacje  PN-14/23/MSZ
Dostawa wyrobów medycznych dla Zakładu Radioterapii
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-10
dodatkowe informacje  TP-8/23/KT
Dostawa pomp strzykawkowych, objętościowych, stacji dokujących do pomp, ssaków elektrycznych, ssaków laparoskopowych, videobronchoskopu, foteli do chemioterapii, analizatora składu ciała, wytrząsarki
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-10
dodatkowe informacje  TP-3/23/JS
Dostawa 1/ balkoników trójfunkcyjnych, 2/ balkoników 4 kołowych, 3/ wózków inwalidzkich, 4/ wózka do przewozu chorych w pozycji leżącej, 5/archiwum wolnostojącego na szkiełka mikroskopowe, 6/ tac narzędziowych, mat dociskowych, 7/ kontenerów sterylizacyjnych z wyposażeniem, 8/ materacy z dodatkowymi podkładami, 9/ foteli tapicerowanych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-10
dodatkowe informacje  PN-44/23/KT
Dostawa worków foliowych, dozowników, artykułów czystościowych, pojemników na zużyte igły
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-13
dodatkowe informacje  PN-31/23/KK
Świadczenie pogwarancyjnych kompleksowych usług serwisowych aparatury medycznej produkcji Philips wraz z wyposażeniem dodatkowym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-15
dodatkowe informacje  PN-12/23/EP
Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów chemicznych oraz innych odpadów niebezpiecznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-16
dodatkowe informacje  PN-45/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-16
dodatkowe informacje  TP-19/23/ZS
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-16
dodatkowe informacje  TP-10/23/JP
Dostawa ubrań i fartuchów operacyjnych oraz koców, poduszek i ręczników
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-20
dodatkowe informacje  TP-65/23/TM
Dostawa zestawów do przygotowania roztworu Dotatate 68Ga 40 mcg do podania dożylnego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-20
dodatkowe informacje  PN-50/23/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-23
dodatkowe informacje  TP-78/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Trastuzumab derukstekan
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-23
dodatkowe informacje  PN-9/23/DW
Dostawa ultradźwiękowego aspiratora tkanek wraz z zestawem startowym.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-24
dodatkowe informacje  PN-61/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Sacytuzumab gowitekan
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-24
dodatkowe informacje  PN-11/23/JP
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-27
dodatkowe informacje  PN-47/23/MSZ
Dostawa odczynników do rutynowych oznaczeń techniką sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-27
dodatkowe informacje  PN-51/23/KT
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą aparatów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-28
dodatkowe informacje  PN-43/23/KK
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-28
dodatkowe informacje  TP-37/23/KK
Świadczenie usługi przeglądów, konserwacji i napraw aparatury medycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-28
dodatkowe informacje  TP-30/23/KK
Dostawa zamrażarek, cieplarek oraz maceratora
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-30
dodatkowe informacje  NzO-27/23/ZS
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( negocjacje z ogłoszeniem )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-31
dodatkowe informacje  PN-46/23/JS
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań koagulologicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-03
dodatkowe informacje  TP-4/23/KT
Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 750.000 EURO
2023-04-03
dodatkowe informacje  PN-42/23/JP
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-03
dodatkowe informacje  PN-52/23/ZS
Dostawa testów genetycznych wraz z dzierżawą analizatora PCR
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-03
dodatkowe informacje  PN-25/23/MSZ
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-03
dodatkowe informacje  PN-16/23/MSZ
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-06


Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: