Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Postępowania zakończone

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 290
Numer sprawy
Postępowanie na:
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  WR-268/22/EP
Świadczenie usługi kontynuacji subskrypcji elektronicznej bazy czasopism i książek ClinicalKey dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego
( zamówienie z wolnej ręki )
poniżej 215.000 EURO
dodatkowe informacje  WR-84/23/EP
Świadczenie usługi realizacji prac rozwojowych w Systemie Appmedica.
( zamówienie z wolnej ręki )
poniżej 215.000 EURO
dodatkowe informacje  WR-80/23/EP
Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz doradztwa i nadzoru autorskiego systemu komputerowego Proces+
( zamówienie z wolnej ręki )
poniżej 215.000 EURO
dodatkowe informacje  PN-104/22/DW
Dostawa rękawiczek chirurgicznych, rękawiczek pudrowanych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-18
dodatkowe informacje  PN-200/22/MSZ
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku; PN-200/22/MSZ
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-05
dodatkowe informacje  PN-236/22/ZS
Świadczenie usługi konserwacji infrastruktury technicznej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-14
dodatkowe informacje  PN-203/22/KK
Dostawa portów naczyniowych z zestawami wprowadzającymi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-28
dodatkowe informacje  TP-269/22/AP
Dostawa agarozy, enzymów do oczyszczania produktów PCR oraz odczynników do uzdatniania wody i jej zbiorników, TP-269/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-02
dodatkowe informacje  PN-193/22/JP
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-04
dodatkowe informacje  TP-274/22/AP
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-04
dodatkowe informacje  PN-201/22/AP
Dostawa produktu leczniczego Vedolizumabum, PN-201/22/AP
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-07
dodatkowe informacje  PN-266/22/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-15
dodatkowe informacje  TP-258/22/JP
Dostawa szafek BHP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-16
dodatkowe informacje  TP-226/22/JS
Dostawa krzeseł konferencyjnych, gabinetowych oraz biurowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-17
dodatkowe informacje  PN-273/22/TM
Dostawa zestawów scyntygraficznych i radiofarmaceutyków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-21
dodatkowe informacje  TP-245/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-21
dodatkowe informacje  PN-264/22/ZS
Dostawę akcesoriów kompatybilnych z diatermiami Erbe Elektromedizin GmbH typ/model: VIO 300 D/ VIO 300 S / VIO 3 / VIO 100 C
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-22
dodatkowe informacje  PN-243/22/JS
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-23
dodatkowe informacje  PN-231/22/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-28
dodatkowe informacje  PN-257/22/KT
Świadczenie pogwarancyjnej opieki serwisowej, napraw i konserwacji skanera PET/CT
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-28
dodatkowe informacje  TP-309/22/AP
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, TP-309/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-28
dodatkowe informacje  PN-199/22/EP
Dostawa wyrobów medycznych oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-29
dodatkowe informacje  PN-279/22/KT
Dostawa oprzyrządowania i akcesoriów do laparoskopii firmy Olympus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-02
dodatkowe informacje  TP-283/22/EP
Świadczenie opieki powdrożeniowej wraz z pakietem godzin w zakresie Simple.ERP.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-02
dodatkowe informacje  TP-271/22/DW
Usługa udostępnienia oraz utrzymania narzędzia do komunikacji cyfrowej z personelem medycznym, pacjentami i innymi członkami społeczeństwa.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-02
dodatkowe informacje  TP-311/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Enfortumab vedotin
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-02
dodatkowe informacje  TP-294/22/ZS
Dostawa 3 źródeł promieniotwórczych Ir-192 do aparatu HDR Flexitron nr FT00539 wraz z wymianą, odbiorem i utylizacją zużytego źródła
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-05
dodatkowe informacje  TP-314/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Tiksagewimab + Cilgawimab
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-05
dodatkowe informacje  PN-225/22/TM
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-06
dodatkowe informacje  PN-284/22/KK
Dostawa wskaźników chemicznych, biologicznych zestawów testowych, włókniny, papieru krepowanego oraz plomb
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-06
dodatkowe informacje  PN-270/22/JS
Świadczenie usługi obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez NIO-PIB
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-09
dodatkowe informacje  TP-301/22/KT
Dostawa testów genetycznych w kierunku wykrywania Sars-Cov-2 oraz zestawów do oznaczania Inhibiny B
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-15
dodatkowe informacje  PN-285/22/ZS
Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli, zbiornika kriogenicznego, parownicy oraz usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-19
dodatkowe informacje  PN-214/22/KT
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w obiektach oraz sprzątania terenu zewnętrznego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. W.K. Roentgena 5 i 9 oraz ul. Wawelskiej 15, 15 B
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-22
dodatkowe informacje  PN-310/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Iodixanolum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-27
dodatkowe informacje  TP-181/22/JP
Dostawa detektora promieniowania gamma
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-28
dodatkowe informacje  PN-290/22/KT
Dostawa zestawów do żywienia dojelitowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-12-29
dodatkowe informacje  TP-317/22/KK
Dostawa fantomu antropomorficznego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-29
dodatkowe informacje  PN-251/22/JS
Dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych oraz rękawiczek neoprenowych antyalergicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-02
dodatkowe informacje  PN-205/22/MSZ
Dzierżawa wysokoprzepustowego sekwenatora genomowego z odczynnikami do obsługi aparatu i przeprowadzania wielkoskalowych badań genetycznych oraz dostawa zestawów do sekwencjonowania.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-02
dodatkowe informacje  PN-278/22/JS
Świadczenie usługi obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez NIO-PIB
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-02
dodatkowe informacje  PN-306/22/KT
Dostawa zastawek komorowo-otrzewnowych wraz z akcesoriami do implantacji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-03
dodatkowe informacje  PN-263/22/KK
Świadczenie pogwarancyjnych kompleksowych usług serwisowych aparatury medycznej prod. GE wraz z wyposażeniem
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-04
dodatkowe informacje  TP-330/22/DW
Usługa zaprojektowania, uruchomienia, promocji oraz pozycjonowania strony internetowej NIO-PIB w języku angielskim i hiszpańskim, realizowana w ramach Projektu pn. Welcome NIO, zadanie Stworzenie, zasilenie treścią, promocja i pozycjonowanie strony internetowej NIO-PIB w obcych językach.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-05
dodatkowe informacje  TP-332/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Talazoparibum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-05
dodatkowe informacje  PN-312/22/KT
Świadczenie usług serwisowych urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-09
dodatkowe informacje  TP-318/22/DW
Udostępnienie licencji programów do pozyskiwania danych z SZOI NFZ, AP-DiLO wraz usługą raportowania i przygotowywania mechanizmów do samodzielnej analizy danych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-11
dodatkowe informacje  PN-315/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Enfortumab vedotin
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-12
dodatkowe informacje  TP-192/22/MSZ
Dostawa odczynników do izolacji kwasów nukleinowych i przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-13
dodatkowe informacje  TP-303/22/DW
Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych dla fantomu pomiarowego ArcCheck wraz z aktualizacją oprogramowania SNC Patient.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-16
dodatkowe informacje  NzO-313/22/ZS
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń laboratorium w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 do standardu GMP umożliwiającego uzyskanie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na produkcje ATMP modyfikowanego genetycznie (komórek CAR-T)
( negocjacje z ogłoszeniem )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-17
dodatkowe informacje  PN-326/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Talazoparibum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-23
dodatkowe informacje  PN-297/22/EP
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-01-24
dodatkowe informacje  TP-22/23/MSZ
Dostawa krążków antybiotykowych i diagnostycznych oraz podłoża do hodowli drobnoustrojów.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-24
dodatkowe informacje  TP-32/23/KK
Świadczenie usługi transportu zwłok zmarłych pacjentów
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-25
dodatkowe informacje  TP-305/22/ZS
Dostawa: Część nr 1: mikroskop do oceny rozmazów w krwi obwodowej - 1 szt.; Część nr 2: analizator przepływu gazów - 1 szt; Część nr 3: lampa operacyjna sufitowa dwuczaszowa - 1 szt.; Część nr 4: lampa operacyjna sufitowa pojedyncza - 3 szt.; Część nr 5: lampa operacyjna mobilna/statywowa - 1 szt.; Część nr 6: lampa zabiegowa bezcieniowa/mobilna - 3 szt.; Część nr 7: elektroniczny aparat do mierzenia ciśnienia krwi - 94 szt.; Część nr 8: stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej - mobilny - 4 szt. Część nr 9: ręczny opryskiwacz elektrostatyczny zasilany akumulatorem - do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni - 2 szt., wraz z preparatami do dezynfekcji
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-01-31
dodatkowe informacje  TP-20/23/TM
Dostawa placebo dla produktu leczniczego zawierającego empagliflozynę
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-02
dodatkowe informacje  PN-276/22/JS
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-03
dodatkowe informacje  TP-18/23/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-03
dodatkowe informacje  TP-48/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Vaccinum BCG
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-03
dodatkowe informacje  PN-308/22/EP
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-06
dodatkowe informacje  PN-324/22/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-06
dodatkowe informacje  TP-38/23/DW
Usługa zaprojektowania, uruchomienia, promocji oraz pozycjonowania strony internetowej NIO-PIB w języku angielskim i hiszpańskim, realizowana w ramach Projektu pn. Welcome NIO, zadanie Stworzenie, zasilenie treścią, promocja i pozycjonowanie strony internetowej NIO-PIB w obcych językach.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-06
dodatkowe informacje  TP-53/23/TM
Dostawa produktów leczniczych: 1. Pralsetinibum, 2. Entrectinibum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-07
dodatkowe informacje  TP-55/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Elotuzumabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-07
dodatkowe informacje  PN-34/23/KT
Dostawa kapsułek diagnostycznych i terapeutycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-13
dodatkowe informacje  PN-33/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-13
dodatkowe informacje  TP-23/23/ZS
Świadczenie usługi serwisowej w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i Wawelskiej 15 i 15B
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-15
dodatkowe informacje  TP-26/23/EP
Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych, leków do badań klinicznych.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-16
dodatkowe informacje  TP-28/23/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-16
dodatkowe informacje  PN-36/23/ZS
Dostawa akcesoriów kompatybilnych z urzadzeniami do endoskopii, laparoskopii i diatermii firmy KARL STORZ
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-17
dodatkowe informacje  PN-265/22/JP
Dostawa papieru, kopert oraz teczek na dokumentację medyczną
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2023-02-20
dodatkowe informacje  TP-7/23/ZS
Wymiana rur spustowych i rynien wraz z pasem podrynnowym na budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 382.000 EURO
2023-02-22
dodatkowe informacje  TP-5/23/ZS
Dostawa: 1. Kardiomonitora 2. Pulsoksymetru
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
powyżej 130 000 ZŁ
2023-02-23
dodatkowe informacje  PN-15/23/DW
Dostawa jednorazowego użytku materiałów zużywalnych do aparatu Mammotome Revolve
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-02-24
dodatkowe informacje  TP-29/23/KK
Świadczenie usługi przeglądów technicznych oraz wykonania konserwacji i kalibracji matrycy dla systemu dozymetrycznego Matrixx Evolution wraz z aktualizacją oprogramowania sterującego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-24
dodatkowe informacje  TP-17/23/JP
Dostawa obuwia i ubrań roboczych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-02-24
dodatkowe informacje  TP-54/23/EP
Dostawa: 1/stymulatora dwukanałowego 2/cewnika przełykowego 3/systemu do czyszczenia optyki
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-03
dodatkowe informacje  TP-63/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Ramucirumabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-03
dodatkowe informacje  TP-13/23/JP
Dostawa myjni dezynfektora, wirówki laboratoryjnej oraz stołu operacyjno-zabiegowego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-06
dodatkowe informacje  TP-64/23/EP
Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych, leków do badań klinicznych.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-09
dodatkowe informacje  PN-14/23/MSZ
Dostawa wyrobów medycznych dla Zakładu Radioterapii
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-10
dodatkowe informacje  TP-8/23/KT
Dostawa pomp strzykawkowych, objętościowych, stacji dokujących do pomp, ssaków elektrycznych, ssaków laparoskopowych, videobronchoskopu, foteli do chemioterapii, analizatora składu ciała, wytrząsarki
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-10
dodatkowe informacje  TP-3/23/JS
Dostawa 1/ balkoników trójfunkcyjnych, 2/ balkoników 4 kołowych, 3/ wózków inwalidzkich, 4/ wózka do przewozu chorych w pozycji leżącej, 5/archiwum wolnostojącego na szkiełka mikroskopowe, 6/ tac narzędziowych, mat dociskowych, 7/ kontenerów sterylizacyjnych z wyposażeniem, 8/ materacy z dodatkowymi podkładami, 9/ foteli tapicerowanych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-10
dodatkowe informacje  PN-44/23/KT
Dostawa worków foliowych, dozowników, artykułów czystościowych, pojemników na zużyte igły
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-13
dodatkowe informacje  PN-31/23/KK
Świadczenie pogwarancyjnych kompleksowych usług serwisowych aparatury medycznej produkcji Philips wraz z wyposażeniem dodatkowym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-15
dodatkowe informacje  PN-12/23/EP
Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów chemicznych oraz innych odpadów niebezpiecznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-16
dodatkowe informacje  PN-45/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-16
dodatkowe informacje  TP-19/23/ZS
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-16
dodatkowe informacje  TP-10/23/JP
Dostawa ubrań i fartuchów operacyjnych oraz koców, poduszek i ręczników
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-20
dodatkowe informacje  TP-65/23/TM
Dostawa zestawów do przygotowania roztworu Dotatate 68Ga 40 mcg do podania dożylnego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-20
dodatkowe informacje  PN-50/23/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-23
dodatkowe informacje  TP-78/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Trastuzumab derukstekan
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-23
dodatkowe informacje  PN-9/23/DW
Dostawa ultradźwiękowego aspiratora tkanek wraz z zestawem startowym.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-24
dodatkowe informacje  PN-61/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Sacytuzumab gowitekan
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-24
dodatkowe informacje  PN-47/23/MSZ
Dostawa odczynników do rutynowych oznaczeń techniką sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-27
dodatkowe informacje  PN-51/23/KT
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą aparatów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-28
dodatkowe informacje  NzO-27/23/ZS
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( negocjacje z ogłoszeniem )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-31
dodatkowe informacje  PN-11/23/JP
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-03-31
dodatkowe informacje  TP-75/23/KT
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, kursów, szkoleń i konferencji organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 750.000 EURO
2023-03-31
dodatkowe informacje  TP-89/23/DW
Przedłużenie licencji na oprogramowanie do ochrony antywirusowej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-03-31
dodatkowe informacje  PN-46/23/JS
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań koagulologicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-03
dodatkowe informacje  TP-30/23/KK
Dostawa zamrażarek, cieplarek oraz maceratora
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-04-03
dodatkowe informacje  PN-42/23/JP
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-03
dodatkowe informacje  PN-52/23/ZS
Dostawa testów genetycznych wraz z dzierżawą analizatora PCR
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-03
dodatkowe informacje  TP-93/23/DW
Aktualizacja oprogramowania SNC Patient z zapewnieniem usługi serwisowej dla fantomu pomiarowego ArcCheck
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-04-04
dodatkowe informacje  TP-39/23/EP
Subskrypcja elektroniczna czasopism zagranicznych wraz z suplementami.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-04-05
dodatkowe informacje  TP-73/23/KK
Dostawa stacji klienckich i monitorów do serwera syngo.via
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-04-06
dodatkowe informacje  TP-37/23/KK
Świadczenie usługi przeglądów, konserwacji i napraw aparatury medycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-04-07
dodatkowe informacje  PN-43/23/KK
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-12
dodatkowe informacje  TP-62/23/EP
Dostawa: 1/gąbka do pobierania materiału komórkowego 2/kołnierz ortopedyczny
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-04-13
dodatkowe informacje  TP-1/23/DW
Rozbudowa instalacji sieci komputerowej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-04-14
dodatkowe informacje  PN-57/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-17
dodatkowe informacje  TP-21/23/EP
Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego, znaków pożarniczych i bhp, oznakowań i ogólnych instrukcji ppoż.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-04-17
dodatkowe informacje  TP-70/23/JS
Dostawa 1/ mini wirówki bez chłodzenia, 2/ szafek wiszących, 3/ termohigrometrów, 4/ szafy chłodniczej przeszklonej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-04-17
dodatkowe informacje  PN-25/23/MSZ
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-19
dodatkowe informacje  TP-76/23/ZS
Zakup wyposażenia Pracowni PET/CT
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-04-21
dodatkowe informacje  PN-16/23/MSZ
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-24
dodatkowe informacje  PN-49/23/EP
Dostawa stymulatorów oraz implantów do operacji kręgosłupa.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-24
dodatkowe informacje  PN-87/23/ZS
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla przebudowy części pomieszczeń budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów na potrzeby laboratorium Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego przy ulicy Roentgena 5 w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2023-04-24
dodatkowe informacje  PN-69/23/TM
Dostawa płynów infuzyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-24
dodatkowe informacje  TP-108/23/KT
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, kursów i szkoleń organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 750.000 EURO
2023-04-24
dodatkowe informacje  PN-72/23/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i narzędzi chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-04-25
dodatkowe informacje  TP-86/23/JS
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń białka MCM5 w moczu i czynnika wzrostu fibroblastów FGF-23 wraz z dzierżawą urządzenia w technice Elisa wraz z wyposażeniem dodatkowym.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-04-26
dodatkowe informacje  TP-66/23/MSZ
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz testów i odczynników.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-05-05
dodatkowe informacje  PN-81/23/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-05-09
dodatkowe informacje  PN-58/23/KT
Dostawa kardiomonitorów transportowych wraz z zestawem akcesoriów, optyki interlaminarnej, dozowników, reduktorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-05-10
dodatkowe informacje  TP-59/23/JP
Dostawa wody gazowanej i niegazowanej w butelkach plastikowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-05-11
dodatkowe informacje  TP-97/23/KT
Dostawa pomp infuzyjno- strzykawkowych, wag medycznych, laboratoryjnych, diatermii elektrochirurgicznej, termobloków
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-05-12
dodatkowe informacje  TP-91/23/ZS
Świadczenie usługi serwisowej w zakresie okresowych przeglądów technicznych, napraw pojazdów, wymiany opon, kół z oponami, wyważanie, magazynowanie/przechowywanie opon/kół samochodów służbowych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-05-12
dodatkowe informacje  TP-4/23/KT
Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 750.000 EURO
2023-05-15
dodatkowe informacje  PN-88/23/KT
Dostawa inkubatora do hybrydyzacji szkiełek mikroskopowych, systemu do produkcji wody ultraczystej, wirówek laboratoryjnych, myjni do narzędzi i butów, głowic, urządzenia do dekontaminacji i utrzymania czystości powietrza
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-05-17
dodatkowe informacje  TP-106/23/DW
Usługi z zakresu obsługi zarządzania funkcjonalnościami systemu e-KRN+ oraz administracji środowiskiem aplikacyjnym systemu e-KRN+
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-05-18
dodatkowe informacje  PN-24/23/JS
Dostawa sprzętu stomijnego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-05-19
dodatkowe informacje  PN-68/23/KK
Świadczenie pogwarancyjnej usługi utrzymania w pełnej sprawności technicznej systemu do tomoterapii Radixact Treatment Delivery prod. Accuray wraz z wyposażeniem dodatkowym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-05-19
dodatkowe informacje  PN-109/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Radium dichloridum Ra 223
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-05-19
dodatkowe informacje  TP-41/23/DW
Dostawa platformy do tele-patologii wraz z infrastrukturą IT, realizowana w ramach Projektu pn. Profile molekularne polipów jelita grubego z utkaniem raka - badanie w ramach Europejskiego Projektu Nadzoru Polipów (EPoS IV)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-05-19
dodatkowe informacje  TP-119/23/ZS
Dostawa: Część nr 1: analizator przepływu gazów - 1 szt. Część nr 2: elektroniczny aparat do mierzenia ciśnienia krwi - 94 szt.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-05-22
dodatkowe informacje  PN-67/23/ZS
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu części pomieszczeń w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2023-05-23
dodatkowe informacje  PN-83/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-05-23
dodatkowe informacje  PN-101/23/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-05-25
dodatkowe informacje  TP-74/23/MSZ
Dostawa komponentów wraz z dzierżawą urządzenia do napełniania pomp elastomerowych (Infuzorów) oraz oprzyrządowania.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-05-25
dodatkowe informacje  PN-120/23/KT
Dostawa artykułów czystościowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-05-26
dodatkowe informacje  TP-138/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Tafasitamabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-05-29
dodatkowe informacje  PN-85/23/KT
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-05-30
dodatkowe informacje  PN-125/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-05-31
dodatkowe informacje  TP-126/23/JP
Dostawa obuwia i ubrań roboczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-02
dodatkowe informacje  TP-136/23/EP
Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego, znaków pożarniczych i bhp, oznakowań i ogólnych instrukcji ppoż.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-02
dodatkowe informacje  TP-103/23/ZS
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania: rozbiórka komina stalowego z trójnogiem na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 5 382.000 EURO
2023-06-05
dodatkowe informacje  TP-105/23/KK
Świadczenie usługi przeglądów, konserwacji i napraw aparatury medycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-06
dodatkowe informacje  TP-95/23/KK
Usługa konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badaczy w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz przy ul. Wawelskiej 15 B
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-09
dodatkowe informacje  TP-143/23/ZS
Świadczenie usługi serwisowej w zakresie okresowych przeglądów technicznych, napraw pojazdów, wymiany opon, kół z oponami, wyważanie, magazynowanie/przechowywanie opon/kół samochodów służbowych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-12
dodatkowe informacje  PN-40/23/MSZ
Dostawa odczynników, przeciwciał oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego (9 części).
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-06-13
dodatkowe informacje  PN-115/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Lutetium (177Lu) oxodotreotidi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-06-14
dodatkowe informacje  TP-129/23/ZS
Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-14
dodatkowe informacje  TP-35/23/JS
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-15
dodatkowe informacje  PN-137/23/KT
Dostawa systemu protezy twarzoczaszki zakotwiczonej w kości ? implanty oka lub nosa oraz implanty ucha
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-06-19
dodatkowe informacje  TP-107/23/EP
Świadczenie usługi Koordynatora projektu pn. ?Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej?Curie w Warszawie.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-19
dodatkowe informacje  PN-92/23/JS
Kompleksowa usługa przygotowywania i dostarczania gotowych posiłków dla pacjentów NIO-PIB w Warszawie: 1/ przy ul. W.K. Roentgena 5 w systemie termosowym do łóżka pacjenta wraz z odbiorem i utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych, 2/ przy ul. Wawelskiej 15 w systemie termosowym wraz z odbiorem i utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-06-20
dodatkowe informacje  TP-96/23/DW
Usługa wsparcia technicznego w utrzymaniu środowiska IT Zintegrowanej Platformy Rejestrów Onkologicznych (ZPRO) systemu Krajowego Rejestru Nowotworów (e-KRN+).
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-21
dodatkowe informacje  TP-112/23/ZS
wymiany sieci wodociągowej strefy I i II oraz wody z sieci miejskiej do hydroforni w kanale technologicznym na terenie NIO-PIB przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-22
dodatkowe informacje  PN-121/23/JP
Dostawa kopert i teczek na dokumentację medyczną oraz pudełek archiwizacyjnych na szkiełka i teczek do transportu preparatów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-06-23
dodatkowe informacje  TP-160/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Tafasitamabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-27
dodatkowe informacje  TP-82/23/JP
Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-06-28
dodatkowe informacje  PN-142/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-06-29
dodatkowe informacje  PN-99/23/JS
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania oznaczeń metylacji technologią qPCR
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-06-30
dodatkowe informacje  PN-135/23/JS
Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą 3 analizatorów i systemów back up
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-07-04
dodatkowe informacje  PN-124/23/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-07-05
dodatkowe informacje  PN-139/23/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót budowlanych w tym remontowych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2023-07-05
dodatkowe informacje  TP-173/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Bevacizumabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-07-06
dodatkowe informacje  TP-114/23/ZS
Dostawa źródeł światła
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-07-07
dodatkowe informacje  PN-140/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-07-10
dodatkowe informacje  TP-141/23/ZS
Wykonanie remontu i przebudowy ogrodzenia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Wawelskiej 15
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-07-10
dodatkowe informacje  TP-154/23/EP
Dostawa: 1/ filtrów powietrza do central wentylacyjnych, 2/ wentylatorów
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-07-12
dodatkowe informacje  TP-132/23/DW
Świadczenie usługi przeglądów, konserwacji oraz drobnych napraw wózków akumulatorowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-07-13
dodatkowe informacje  PN-128/23/MSZ
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-07-14
dodatkowe informacje  TP-171/23/DW
Usługi z zakresu administracji środowiskiem aplikacyjnym systemu e-KRN+
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-07-17
dodatkowe informacje  PN-110/23/KT
Dostawa osłon na strzykawki, obiektywu do mikroskopu, dezymetrów, procesora tkankowego, systemu do oznakowania kasetek histopatologicznych, zamrażarek niskotemperaturowych, komory jonizacyjnej, lampy zabiegowej, systemu kompresji klatki piersiowej.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-07-20
dodatkowe informacje  PN-113/23/KK
Świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-07-20
dodatkowe informacje  PN-131/23/TM
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-07-20
dodatkowe informacje  PN-149/23/KT
Dostawa akcesoriów do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych oraz akcesoriów do monitorowania nerwów krtaniowych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-07-25
dodatkowe informacje  PN-151/23/ZS
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu części pomieszczeń Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2023-07-26
dodatkowe informacje  PN-130/23/KT
Dostawa zamrażarki szafowej, urządzenia do detekcji zieleni indocyjaninowej, urządzenia do kriochirurgii, wirówki laboratoryjnej, pHmetru, pipety 8-kanałowej, komór do PCR.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-07-28
dodatkowe informacje  PN-165/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-07-28
dodatkowe informacje  TP-179/23/ZS
Zakup wyposazenia Pracowni PET
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-07-28
dodatkowe informacje  PN-118/23/JS
Dostawa zautomatyzowanego systemu do izolacji materiału genetycznego pod zaawansowaną diagnostykę guzów litych wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-01
dodatkowe informacje  PN-102/23/KK
Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem, systemu obrazowania do myszy laboratoryjnych z systemem anestetycznym oraz wieloparametrowego systemu fluorescencyjno-laserowego odczytu na mikrosferach
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-03
dodatkowe informacje  TP-153/23/JP
Dostawa chłodziarek, lodówek, zamrażarek, kuchenek mikrofalowych oraz czajników
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-08-03
dodatkowe informacje  TP-201/23/JS
Dostawa: 1/ elektrod do elektrostymulacji, 2/ wentylatorów
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-08-04
dodatkowe informacje  PN-117/23/JP
Dostawa artykułów do procesu sterylizacji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-07
dodatkowe informacje  TP-182/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Vedolizumabum, nr TP-182/23/TM
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-08-07
dodatkowe informacje  TP-192/23/TM
Dostawa produktów leczniczych: 1. Filgotynibum, 2. Ozanimodum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-08-08
dodatkowe informacje  PN-122/23/KK
Dostawa materiałów szewnych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-09
dodatkowe informacje  TP-196/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Isatuximabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-08-09
dodatkowe informacje  PN-127/23/KK
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-10
dodatkowe informacje  PN-111/23/EP
Dostawa odczynników i zestawów odczynnikowych wykorzystywanych wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-16
dodatkowe informacje  PN-156/23/JS
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch systemów analitycznych do rozdziałów elektroforetycznych na żelach agarozowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-16
dodatkowe informacje  TP-71/23/DW
Usługi dostępu do sieci Internet, usługę dzierżawy włókien światłowodowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-08-16
dodatkowe informacje  TP-152/23/DW
Dostawa foteli do podawania chemioterapii jednodniowej, zbiorników do transportu materiału w ciekłym azocie oraz wytrząsarki kołyskowe
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-08-17
dodatkowe informacje  TP-116/23/KT
Usługi wynajęcia sal szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi w związku z realizacją szkoleń w ramach Projektu pn. ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym? w ramach Narodowego Programu Zdrowia
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-08-17
dodatkowe informacje  PN-90/23/JP
Dostawa kozetek lekarskich, foteli do pobierania krwi, taboretów, szafek i łózek szpitalnych oraz parawanów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-18
dodatkowe informacje  PN-147/23/ZS
Świadczenie usługi konserwacji, przeglądów, codziennej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badaczy w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz przy ul. Wawelskiej 15
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-21
dodatkowe informacje  PN-175/23/TM
Dostawa radiofarmaceutyku 2-deoksy-2-[18F] fluoro-D-glukoza, nr PN-175/23/TM
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-21
dodatkowe informacje  PN-134/23/ZS
Świadczenie usługi konserwacji infrastruktury technicznej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-22
dodatkowe informacje  TP-164/23/ZS
Dostawa rolet tekstylnych wewnętrznych w kasetach wraz z montażem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2023-08-22
dodatkowe informacje  TP-207/23/KT
Świadczenie usług cateringowych podczas konferencji organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 750.000 EURO
2023-08-23
dodatkowe informacje  PN-148/23/KK
Dostawa cyfrowego mobilnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych, systemu do sekwencjonowania następnej generacji, drukarki 3D do komórek żywych oraz zamrażarki niskotemperaturowej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-24
dodatkowe informacje  PN-177/23/ZS/MZ
Zakup i dostawa aparatu PET/CT wraz z wykonaniem projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń i instalacją aparatu PET-CT w ramach Programu wieloletniego ?Narodowa Strategia Onkologiczna?, zadanie pn.: ?Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej - wymiana aparatów PET".
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-25
dodatkowe informacje  PN-174/23/DW
Zakup i dostawa akceleratora wraz wykonaniem projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z demontażem starego i instalacją nowego akceleratora oraz adaptacją pomieszczeń. Zamówienie współfinansowane ze środków w ramach programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna zadanie pn.: Doposażenie zakładów radioterapii wymiana akceleratorów.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-28
dodatkowe informacje  PN-79/23/MSZ
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą (4 części)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-08-29
dodatkowe informacje  PN-178/23/JP
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-04
dodatkowe informacje  PN-180/23/EP
Dostawa implantów do operacji kręgosłupa
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-05
dodatkowe informacje  PN-144/23/KT
Usługa ochrony nieruchomości i mienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 750.000 EURO
2023-09-06
dodatkowe informacje  PN-150/23/KT
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki immunohistochemicznej i histochemicznej wraz z dzierżawą aparatów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-07
dodatkowe informacje  PN-158/23/KK
Świadczenie usług pralniczych wraz z najmem bielizny pościelowej, operacyjnej oraz mopów preparowanych wraz z dzierżawą 2 kabin z systemem typu RFID lub równoważnym (pasmo VHF lub UHF) z czytnikiem do skanowania wózków oraz kompatybilną wagą (bramka do bezdotykowego zliczania i ważenia bielizny z możliwością monitorowania online w chwili i miejscu odbioru) z zestawem komputerowym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-07
dodatkowe informacje  PN-203/23/KT
Doposażenie akceleratorów (nowe funkcjonalności umożliwiające realizację nowych technik leczenia oraz precyzyjne monitorowanie obszaru napromieniania) - system planowania leczenia do planowania radioterapii adaptacyjnej z pacjentem na stole terapeutycznym (On-Couch Adaptive Radiotherapy OCAR) wraz z rozbudową akceleratorów o oprogramowanie do realizacji i zarządzania napromienianiem w trybie OCAR.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-07
dodatkowe informacje  TP-176/23/DW
Świadczenie usług przez fizyka medycznego w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-09-08
dodatkowe informacje  PN-168/23/KT
Dostawa drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-13
dodatkowe informacje  TP-206/23/DS
Świadczenie usługi przeglądów, konserwacji oraz drobnych napraw wózków akumulatorowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-09-14
dodatkowe informacje  PN-60/23/KT
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-15
dodatkowe informacje  TP-215/23/KT
Usługi wynajęcia sal szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi w związku z realizacją szkoleń w ramach Projektu pn. ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym? w ramach Narodowego Programu Zdrowia
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2023-09-18
dodatkowe informacje  TP-217/23/KT
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, szkoleń, inauguracji roku akademickiego 2023/2024 organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 750.000 EURO
2023-09-20
dodatkowe informacje  TP-218/23/HO
Dostawa szczepionki przeciw grypie dla pracowników NIO-PIB
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2023-09-20
dodatkowe informacje  PN-170/23/EP
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz elektrod igłowych jednorazowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-21
dodatkowe informacje  PN-104/23/JP
Dostawa wyrobów medycznych dla Zakładu Radioterapii
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-22
dodatkowe informacje  PN-204/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Lutetium (177Lu) oxodotreotidi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-22
dodatkowe informacje  PN-157/23/JS
Dostawa podłoży do selektywnej hodowli grzybów z antybiotykami hamującymi wzrost bakterii wraz z dzierżawą aparatu do hodowli grzybów z krwi i innych płynów ustrojowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-25
dodatkowe informacje  PN-188/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-25
dodatkowe informacje  TP-172/23/ZS
Dostawa urządzeń sanitarnych, materiałów hydraulicznych, grzejników płytowych i drabinkowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2023-09-25
dodatkowe informacje  TP-221/23/HO
Dostawa prearatów leczniczych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-09-26
dodatkowe informacje  PN-169/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-09-28
dodatkowe informacje  TP-98/23/DW
Usługa serwisu pogwarancyjnego sprzętu zakupionego w projekcie ONKO.SYS
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-09-29
dodatkowe informacje  TP-202/23/JS
Świadczenie usługi obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez NIO-PIB
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-09-29
dodatkowe informacje  TP-231/23/KT
Usługi wynajęcia sal szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi w związku z realizacją szkoleń w ramach Projektu pn. ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym? w ramach Narodowego Programu Zdrowia
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-09-29
dodatkowe informacje  PN-200/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Regadenoson
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-02
dodatkowe informacje  PN-100/23/KT
Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do biologii molekularnej wraz ze sprzętem informatycznym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-03
dodatkowe informacje  TP-193/23/EP
Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-10-04
dodatkowe informacje  PN-184/23/ZS
Świadczenie usługi konserwacji, przeglądów i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz przy ul. Wawelskiej 15
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-10
dodatkowe informacje  TP-212/23/ZS
Świadczenie usługi transportu krwi i jej składników oraz próbek krwi do badań
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-10-11
dodatkowe informacje  TP-222/23/KK
Kontrola jakości przesiewowych badań cytologicznych wykonywanych przez świadczeniodawców NFZ realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy oraz kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych ? ocena fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz poprawności realizacji testów kontroli jakości przez świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-10-16
dodatkowe informacje  PN-161/23/KT
Dostawa narzędzi endoskopowych, narzędzi laparoskopowych oraz narzędzi chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-17
dodatkowe informacje  PN-232/23/KK
Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-17
dodatkowe informacje  PN-183/23/JS
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-18
dodatkowe informacje  TP-208/23/DS
Dostawa materiałów na cele konserwacji infrastruktury w obiektach NIO-PIB
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
powyżej 130 000 ZŁ
2023-10-18
dodatkowe informacje  PN-197/23/KK
Świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-19
dodatkowe informacje  TP-242/23/KT
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, szkoleń organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 750.000 EURO
2023-10-24
dodatkowe informacje  PN-145/23/DS
Dostawa akcesoriów wielokrotnego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-25
dodatkowe informacje  PN-167/23/KK
Dostawa sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-26
dodatkowe informacje  PN-223/23/KK
Dostawa materiałów szewnych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-27
dodatkowe informacje  PN-198/23/KT
Dostawa rękawiczek dla pracowników medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-30
dodatkowe informacje  TP-205/23/DW
Świadczenie usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z opcją dostawy urządzeń.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-10-30
dodatkowe informacje  PN-146/23/EP
Dostawa: 1/pompy objętościowe 2/kamera Full HD 3/fantom do kontroli jakości 4/fantom do stereotaksji 5/homogenizator ultradźwiekowy 6/ oddymiarka do diatermii 7/stacje klienckie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-31
dodatkowe informacje  PN-166/23/JS
Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz taśm monochromatycznych do drukarek termotransferowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-10-31
dodatkowe informacje  PN-209/23/EP
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz zestawów do izolacji i amplifikacji DNA
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-11-07
dodatkowe informacje  PN-229/23/ZS
Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli, zbiornika kriogenicznego, parownicy oraz usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-11-07
dodatkowe informacje  PN-181/23/JP
Dostawa odczynników oraz utensyliów recepturowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-11-07
dodatkowe informacje  TP-247/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Vismodegibum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-11-07
dodatkowe informacje  PN-220/23/KT
Zakup mammografu cyfrowego, urządzenia do detekcji zieleni indocyjaninowej, tomografu komputerowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-11-08
dodatkowe informacje  TP-238/23/DW
Świadczenie usług w zakresie: - przeprowadzenia aktualizacji systemu zarządzania audytami - przeprowadzenia aktualizacji aplikacji do gromadzenia i zarządzania danymi zebranymi podczas kontroli jakości świadczeniodawców Programu Profilaktyki raka piersi, Programu profilaktyki raka szyjki macicy.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-11-09
dodatkowe informacje  TP-245/23/KK
Kontrola jakości przesiewowych badań cytologicznych wykonywanych przez świadczeniodawców NFZ realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-11-10
dodatkowe informacje  PN-187/23/KK
Dostawa sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-11-14
dodatkowe informacje  PN-226/23/HO
Dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych jedno i wielorazowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-11-20
dodatkowe informacje  PN-163/23/HO
Dostawa preparatów do pielęgnacji skóry, mycia i deynfekcji oraz mopów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-11-20
dodatkowe informacje  PN-214/23/JS
Dostawa 1/ odczynników i innych materiałów wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania białek specyficznych, 2/ odczynników i innych materiałów wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań z zakresu cytometrii przepływowej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-11-21
dodatkowe informacje  PN-213/23/KT
Dostawa wyrobów medycznych oraz narzędzi chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-11-22
dodatkowe informacje  PN-211/23/HO
Dostawa sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-11-22
dodatkowe informacje  PN-243/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-11-22
dodatkowe informacje  TP-162/23/DS
Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby NIO-PIB
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-11-24
dodatkowe informacje  TP-267/23/KT
Świadczenie usług cateringowych podczas kursu organizowanego przez Krajowy Rejestr Nowotworów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 750.000 EURO
2023-11-24
dodatkowe informacje  TP-235/23/ZS/
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji 2 wind produkcji ORONA zainstalowanych na parkingu wielopoziomowym usytuowanym na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-11-27
dodatkowe informacje  TP-268/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Larotrectinibum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-11-27
dodatkowe informacje  PN-210/23/KK
Świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-12-01
dodatkowe informacje  TP-263/23/HO
Dostawa filmów mammograficznych, przewodów sygnałowych, akcesoriów do radioterapii i rehabilitacji
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
powyżej 130 000 ZŁ
2023-12-01
dodatkowe informacje  PN-259/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Trastuzumab derukstekan
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-12-07
dodatkowe informacje  TP-190/23/EP
Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz zapewnienie dostępu do nowych wersji oprogramowania dla modułu ?Eskulap Apteka?
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-12-08
dodatkowe informacje  TP-251/23/DS
Dostawę przenośnych klimatyzatorów, baterii i zasilaczy UPS
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-12-08
dodatkowe informacje  TP-271/23/DS
Dostawę materiałów budowlanych i sprzętu na cele konserwacji infrastruktury w obiektach NIO-PIB
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-12-08
dodatkowe informacje  TP-269/23/MSZ
Świadczenie usług na realizację zadania pn. "Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych" dla Centralnego Ośrodka Koordynującego.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-12-11
dodatkowe informacje  PN-224/23/DW
Usługi w zakresie rozwoju funkcjonalności systemu e-KRN+
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-12-12
dodatkowe informacje  PN-186/23/EP
Dostawa testów do wykrywania 1-3 Beta D-Glukanu do diagnostyki grzybic układowych wraz z dzierżawą czytnika testów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-12-14
dodatkowe informacje  TP-250/23/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót budowlanych polegających na wykonaniu posadzek z wykładzin homogenicznych wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2023-12-14
dodatkowe informacje  PN-236/23/KK
Świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-12-15
dodatkowe informacje  PN-262/23/KT
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-12-15
dodatkowe informacje  PN-123/23/HO
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-12-18
dodatkowe informacje  PN-255/23/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-12-18
dodatkowe informacje  PN-240/23/DS
Dostawa sprzętu i akcesoriów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-12-21
dodatkowe informacje  PN-241/23/TM
Dostawa produktu leczniczego Pralsetinib
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-12-28
dodatkowe informacje  PN-191/23/DW
Świadczenie kompleksowych usług doradczych w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy szpitala Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2023-12-28
dodatkowe informacje  PN-260/23/PCH
Świadczenie usług nadzoru autorskiego i serwis systemu CliniNet
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2024-01-03
dodatkowe informacje  PN-270/23/PCH
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2024-01-04


Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: