Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych jedno i wielorazowych

Numer sprawy : PN-226/23/HO

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-11-20 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-11-20 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-10-23

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  ogłoszenie o zamówieniu
  PN-226_23_HO_SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2.2 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.3 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.4 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.5 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.6 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.7 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.8 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.9 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.10 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.11 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.12 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.13 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 2.14 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ
  Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy ?przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy _ podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy_ grupa kapitałowa
  Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 2.1 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
poprzednia wersja
  Załącznik nr 2.1 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
AKTUALNY
  Zmiana treści SWZ
  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
  Załącznik nr 2.4 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
AKTUALNY
  Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedzi na pytania nr 1
  Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedzi na pytania nr 2
  Informacja o kwocie
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: