Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych oraz rękawiczek neoprenowych antyalergicznych

Numer sprawy : PN-251/22/JS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-01-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-01-02 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-10-05

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załącznik nr 5 do SWZ
  Załącznik nr 6 do SWZ
  Załącznik nr 7 do SWZ
  Załącznik nr 8 do SWZ
  Załącznik nr 9 do SWZ
  Zmiana treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2
  Zmiana terminu składania ofert 3
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 3
  Zmiana terminu składania ofert 4
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 4
  Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 5
  Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ
  PN-251_22_JS Obow. Zał. nr 2 do SWZ _ Form.cen._opz _ Część nr 1
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 6
  Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ - opubl. 16.12.2022r.
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 7 - opubl.
16.12.2022r.
  Zmiana terminu składania ofert opubl. 23.12.2022r.
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 8 - opubl.
23.12.2022r.
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w zakresie
Części nr 1
  Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie
Części nr 1
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: