Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa narzędzi endoskopowych, narzędzi laparoskopowych oraz narzędzi chirurgicznych

Numer sprawy : PN-161/23/KT

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-10-17 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-10-17 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-05

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załacznik nr 1
  4. SWZ - załacznik nr 2.1-2.24
  5. SWZ - załacznik nr 3
  6. SWZ - załacznik nr 4
  7. SWZ - załacznik nr 5
  8. SWZ - załacznik nr 6
  9. SWZ - załacznik nr 7
  10. SWZ - załacznik nr 8
  11. SWZ - załacznik nr 9
  12. SWZ - załacznik nr 10
  13. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  15. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ _II
  16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_II
  17. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  18. Informacja z otwarcia ofert
  19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części
nr 1-8, 11-14
  20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części
nr 9-10, 15-24

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: