Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót budowlanych w tym remontowych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : PN-139/23/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 5 382.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-07-05 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-07-05 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-06-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Załącznik nr 6 do SWZ
  Załacznik nr 7 do SWZ
  Załącznik nr 8 do SWZ
  Poprawiony Załącznik nr 8 do SWZ
  Wyjasnienia nr 1 do treści SWZ
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 05.07.23
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: