Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi konserwacji infrastruktury technicznej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : PN-236/22/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-10-14 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-10-14 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-09-14

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załaczni nr 1 do SWZ
  Załacznik nr 2.1 do SWZ
  Załacznik nr 2.2. do SWZ
  Załącznik nr 2.1.1
  Załacznik 2.2.1 do SWZ
  Załacznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Załacznik nr 7 do SWZ
  Załacznik do załacznika nr 7
  Załacznik nr 6 do SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zawiadomienie o wniesieniu odwołania wraz z kopią odwołania
  Informacja o unieważnieniu decyzji o wyborze oferty
najkorzystniejszej
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 1
  Informacja o unieważnieniu postepowania w Częśći nr 1 węzły
cieplne
  Ogłoszenie o wyniku postepowania TED

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: