Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza negocjacje z ogłoszeniem na:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : NzO-27/23/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-03-31 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-03-31 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-02-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłozenie o zamówieniu TED
  Opis Potrzeb i Wymagań
  Załącznik nr 1 do OPiW "Opis potrzeb Zamawiającego"
  Załacznik nr 2 do OPiW
  Załącznik nr 3 do OPiW
  Załącznik nr 4 do OPiW
  Załacznik nr 5 do OPiW
  Załącznik nr 5.1 do OPiW
  Załacznik nr 6 do OPiW
  Załacznik nr 7 do OPiW
  Załączniki nr 1-10 do "Opisu potrzeb Zamawiającego"
  Wyjaśnienia nr 1 do OPiW
  Wyjaśnienia nr 2 do treści OPiW
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja o złożonych Wnioskach o dopuszczenie do procedury
negocjacji z ogłoszeniem
  Informacja o wynikach oceny Wniosków o dopuszczenie do postępowania
  Informacja z otwarcia ofert wstępnych 06.06.2023

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: