Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa kardiomonitorów transportowych wraz z zestawem akcesoriów, optyki interlaminarnej, dozowników, reduktorów

Numer sprawy : PN-58/23/KT

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-05-10 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-05-10 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-03-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załącznik nr 1
  4. SWZ - załącznik nr 2.1 -2.7
  5. SWZ - załącznik nr 3
  7. SWZ - załącznik nr 5
  9. SWZ - załącznik nr 7
  10. SWZ - załącznik nr 8
  6. SWZ - załącznik nr 4
  8. SWZ - załącznik nr 6
  9. Zmiana terminu składania ofert
  10. SWZ- załacznik nr 7 -aktualnie obowiązujący
  11. SWZ- załacznik nr 8 -aktualnie obowiązujący
  12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  13. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  14. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ_II
  15. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  16. Informacja z otwarcia ofert
  17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części
2-7
  18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w zakresie czesci
nr 1
  19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: