Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

Numer sprawy : TP-4/23/KT

Wartość zamówienia : poniżej 750.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-05-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-05-15 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-03-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - Załącznik nr 1
  4. SWZ - Załącznik nr 2.1
  5. SWZ - Załącznik nr 2.2
  6. SWZ - Załącznik nr 3
  7. SWZ - Załącznik nr 4
  8. SWZ - Załącznik nr 5
  9. SWZ - Załącznik nr 6
  10. Zmiana terminu składania ofert
  11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  12. Zmiana terminu składania ofert _II
  13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_II
  14. Zmiana terminu składania ofert _III
  15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_III
  16. Zmiana terminu składania ofert _IV
  17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_IV
  18. Zmiana terminu składania ofert _V
  19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_V
  20. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_VI
  22. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  23. Informacja z otwarcia ofert
  24. Informacja o unieważnieniu postępowania
  25. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: