Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku.

Numer sprawy : PN-266/22/KT

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-11-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-11-15 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-10-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załacznik nr 1
  4. SWZ - załacznik nr 2
  5. SWZ - załacznik nr 3
  6. SWZ - załacznik nr 4
  7. SWZ - załacznik nr 5
  8. SWZ - załacznik nr 6
  9. SWZ - załacznik nr 7
  10. Informacja o zmianie terminu składania ofert
  11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  12. Pytania, odpowiedzi - wyjaśnienia treści SWZ
  13. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: