Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa usługa przygotowywania i dostarczania gotowych posiłków dla pacjentów NIO-PIB w Warszawie: 1/ przy ul. W.K. Roentgena 5 w systemie termosowym do łóżka pacjenta wraz z odbiorem i utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych, 2/ przy ul. Wawelskiej 15 w systemie termosowym wraz z odbiorem i utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych

Numer sprawy : PN-92/23/JS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-06-20 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-06-20 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-05-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załącznik nr 5 do SWZ
  Załącznik nr 6 do SWZ
  Załącznik nr 7 do SWZ
  Załącznik nr 8 do SWZ
  Załącznik nr 9 do SWZ
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Zmiana treści SWZ
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ
  Obowiązujący Załącznik nr 3 do SWZ
  Obowiązujący Załącznik nr 9 do SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjaśnienia treści SWZ 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: