Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania: rozbiórka komina stalowego z trójnogiem na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : TP-103/23/ZS

Wartość zamówienia : poniżej 5 382.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-06-05 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-06-05 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-05-15

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
  SWZ
  Załacznik nr 1 do SWZ
  Załacznik nr 2 do SWZ
  Załacznik nr 3 do SWZ
  Załacznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Zalącznik nr 2.1 do PFU
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 05.06.23
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: