Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługa zaprojektowania, uruchomienia, promocji oraz pozycjonowania strony internetowej NIO-PIB w języku angielskim i hiszpańskim, realizowana w ramach Projektu pn. Welcome NIO, zadanie Stworzenie, zasilenie treścią, promocja i pozycjonowanie strony internetowej NIO-PIB w obcych językach.

Numer sprawy : TP-330/22/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-01-05 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-01-05 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2022-12-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamowieniu
  SWZ_TP_330_22_DW
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_OPZ
  Załącznik nr 1 do OPZ - Struktura strony szablon
  Załącznik nr 2 do OPZ - Opis zawartości strony inetrnetowej
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 5.1 do SWZ - Wykaz osob - dot. kryterium oceny ofert
(składany w wraz z ofertą)
  Załącznik nr 5.2 do SWZ - Wykaz osob - dot. warunków udziału
(składany w wraz z ofertą)
  Załącznik nr 6 do SWZ -Projketowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 7 do SWZ - Protokół odbioru_Oświadczenie_Wzór
  Załącznik nr 8 do SWZ -Klauzule RODO
  Załącznik nr 9 do SWZ - Umowa powierzenia przetawarzania danych
osobowych
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania_strona prowadzonego
postępowania
  Ogłoszenie o wyniku postepowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: