Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa obuwia i ubrań roboczych

Numer sprawy : TP-17/23/JP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-02-24 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-02-24 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-02-14

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  TP-17_23_JP_SWZ
  TP-17_23_JP_zal. 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  TP-17_23_JP_zal. 2.1 do SWZ_cz 1_obuwie robocze
  TP-17_23_JP_zal. 2.2 do SWZ_cz 2_ubrania robocze
  TP-17_23_JP_WZÓR LOGO_zał. 1 do opz_zał. 2.2 do SWZ
  TP-17_23_JP_zal. 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy
środek dowodowy
  TP-17_23_JP_zal. 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
  TP-17_23_JP_zal. 5 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania_część 1 i 2
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: