Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa pomp strzykawkowych, objętościowych, stacji dokujących do pomp, ssaków elektrycznych, ssaków laparoskopowych, videobronchoskopu, foteli do chemioterapii, analizatora składu ciała, wytrząsarki

Numer sprawy : TP-8/23/KT

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-03-10 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-03-10 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-02-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załącznik nr 1
  4. SWZ - załącznik nr 2.1 -2.8
  5. SWZ - załącznik nr 3
  6. SWZ - załącznik nr 4
  7. SWZ - załącznik nr 5
  8. SWZ - załącznik nr 6
  9. Zmiana terninu składania ofert
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  11. Zmiana terminu składania ofert II
  12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II
  13. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  14. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  15. Informacja z otwarcia ofert
  16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  17. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: