Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Doposażenie akceleratorów (nowe funkcjonalności umożliwiające realizację nowych technik leczenia oraz precyzyjne monitorowanie obszaru napromieniania) - system planowania leczenia do planowania radioterapii adaptacyjnej z pacjentem na stole terapeutycznym (On-Couch Adaptive Radiotherapy OCAR) wraz z rozbudową akceleratorów o oprogramowanie do realizacji i zarządzania napromienianiem w trybie OCAR.

Numer sprawy : PN-203/23/KT

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-09-07 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-09-07 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-08-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ -załącznik nr 1
  4. SWZ -załącznik nr 2
  5. SWZ -załącznik nr 3
  6. SWZ -załącznik nr 4
  7. SWZ -załącznik nr 5
  8. SWZ -załącznik nr 6
  9. SWZ -załącznik nr 7
  10. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  12. SWZ -załącznik nr 2 -aktualnie obowiązujący
  13. SWZ -załącznik nr 7 -aktualnie obowiązujący
  14. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ -II
  15.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  16. Informacja z otwarcia ofert
  17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: