Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup mammografu cyfrowego, urządzenia do detekcji zieleni indocyjaninowej, tomografu komputerowego

Numer sprawy : PN-220/23/KT

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-11-08 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-11-08 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-29

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załacznik nr 1
  4. SWZ - załacznik nr 2.1-2.3
  5. SWZ - załacznik nr 3
  6. SWZ - załacznik nr 4
  7. SWZ - załacznik nr 5
  8. SWZ - załacznik nr 6
  9. SWZ - załacznik nr 7
  10. SWZ - załacznik nr 8
  11. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  13. SWZ - załacznik nr 7 i 8_obowiązujący
  14. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ -II
  15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II
  16. SWZ - załącznik nr 2.1-2.2 _FC_OPZ_obowiązujące
  17. Sprostowanie do wyjaśnień treści SWZ
  18. Obowiązujący Załącznik nr 2.3 do SWZ ? Formularz Cenowy/Opis
przedmiotu zamówienia
  19. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  20. Informacja z otwarcia ofert
  21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: