Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa 1/ balkoników trójfunkcyjnych, 2/ balkoników 4 kołowych, 3/ wózków inwalidzkich, 4/ wózka do przewozu chorych w pozycji leżącej, 5/archiwum wolnostojącego na szkiełka mikroskopowe, 6/ tac narzędziowych, mat dociskowych, 7/ kontenerów sterylizacyjnych z wyposażeniem, 8/ materacy z dodatkowymi podkładami, 9/ foteli tapicerowanych

Numer sprawy : TP-3/23/JS

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-03-10 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-03-10 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-02-09

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załącznik nr 4a do SWZ
  Załącznik nr 5 do SWZ
  Zmiana terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: