Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów

Numer sprawy : PN-183/23/JS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-10-18 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-10-18 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-05

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załącznik nr 5 do SWZ
  Załącznik nr 6 do SWZ
  Załącznik nr 7 do SWZ
  Wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ - Część nr 1
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ - Część nr 2
  Załącznik nr 9 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjaśnienia treści SWZ 2 oraz Sprostowanie do Wyjaśnień oraz zmian
treści SWZ
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ - Część nr 1
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: