Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych

Numer sprawy : PN-178/23/JP

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-09-04 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-09-04 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-07-26

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  SWZ
  Zal. 1 - formularz ofertowy
  Zal. 3 - Jednolity dokument
  Zal. 4 - oswiadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa
  Zal. 5 - oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek dowodowy
  Zal. 6 - oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek dowodowy
  Zal. 7 - projektowane postanowienia umowy
  Zal. 8 - wykaz złożonych próbek
  Zal. 9 - wniosek o zwrot próbek
  Ogloszenie o zamówieniu
  Zal. 2.1- opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.2 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.3 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.4 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.5 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.6 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.7 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.8 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.9 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.10 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  Zmieniony zal. 2.8 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania_część 8 i 9
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 4
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 5 i 6
 
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 1, 2, 3, 7, 10

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: