Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, kursów, szkoleń i konferencji organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Numer sprawy : TP-75/23/KT

Wartość zamówienia : poniżej 750.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-03-31 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-03-31 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-03-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załącznik nr 1
  4. SWZ - załącznik nr 2.1 -2.4
  5. SWZ - załącznik nr 3
  6. SWZ - załącznik nr 4
  7. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
  8. Informacja z otwarcia ofert
  9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  10. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: