Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługa wsparcia technicznego w utrzymaniu środowiska IT Zintegrowanej Platformy Rejestrów Onkologicznych (ZPRO) systemu Krajowego Rejestru Nowotworów (e-KRN+).

Numer sprawy : TP-96/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-06-21 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-06-21 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2023-06-06

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłszenie o zamówieniu
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 2.1 do SWZ - Warunki świadczenia usług_SLA
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw
  Załącznik nr 5.1 do SWZ_Wykaz osób dot. kryterium oceny ofert
  Załącznik nr 5.2 do SWZ_Wykaz osób dot. warunku udziału
  Załącznik nr 6 do SWZ_Projketowane_postanowienia_umowy
  Załącznik nr 6 do projketu umowy - wzór Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych
  Załącznik nr 7 do projketu umowy - Regulamin ustalający zasady
bezpieczeństwa w trakcie współpracy Narodowego Instytutu Onkologii
  SWZ_TP_96_23_DW
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  po zmianie treści_Załącznik nr 6 do
SWZ_Projketowane_postanowienia_umowy
  Wyjaśnienia treści SWZ.
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: