Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa jednorazowego użytku materiałów zużywalnych do aparatu Mammotome Revolve

Numer sprawy : PN-15/23/DW

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-02-24 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-02-24 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2023-01-20

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  PN_15_23_DW_SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz cenowy_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_JEDZ_espd-request
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_ grupa kapitałowa
  Załącznik nr 6 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 7 do SWZ_ Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 8 do SWZ_Kaluzule RODO_Zał do Projektowanych
postanowień umowy
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  po zmianie treści_Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz cenowy_Opis
przedmiotu zamówienia
  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nr 2
  po zmianie treści_Załącznik nr 7 do SWZ_ Projektowane postanowienia
umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: