Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługi wynajęcia sal szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi w związku z realizacją szkoleń w ramach Projektu pn. ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym? w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Numer sprawy : TP-231/23/KT

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-09-29 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-09-29 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załacznik nr 1
  4. SWZ - załacznik nr 2.1-2.3
  5. SWZ - załacznik nr 3.1-3.3
  6. SWZ - załacznik nr 4
  7. SWZ - załacznik nr 5.1
  8. SWZ - załacznik nr 5.2
  9. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  10.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  11. Informacja z otwarcia ofert
  12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  13. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: