Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Zakup wyposazenia Pracowni PET

Numer sprawy : TP-179/23/ZS

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-07-28 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-07-28 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-07-20

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
  swz
  Załacznik nr 1 do SWZ
  Załacznik nr 2.1. do SWZ
  Załącznik nr 2.2. do SWZ
  Załacznik nr 2.3. do SWZ
  Załacznik nr 2.4. do SWZ
  Załacznik nr 2.5. do SWZ
  Załacznik nr 2.6. do SWZ
  Załącznik nr 2.7. do SWZ
  Załacznik nr 2.8. do SWZ
  Załacznik nr 2.9 do SWZ
  Załacznik nr 3 do SWZ
  Zalącznik nr 4.1. do SWZ
  Załacznik nr 4.2. do SWZ
  Wyjaśnienia nr 1 do treści SWZ
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: