Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza negocjacje z ogłoszeniem na:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń laboratorium w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 do standardu GMP umożliwiającego uzyskanie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na produkcje ATMP modyfikowanego genetycznie (komórek CAR-T)

Numer sprawy : NzO-313/22/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-01-17 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-01-17 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-12-09

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu TED
  Opis Potrzeb i Wymagań
  Załącznik nr 1 do OPiW
  Załacznik nr 2 do OPiW
  Załącznik nr 3 do OPiW
  Załącznik nr 4 do OPiW
  Załącznik nr 5 do OPiW
  Załącznik nr 6 do OPiW
  Załacznik nr 7 do OPiW
  Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjasnienia nr 1 do treści OPiW
  Wyjasnienia nr 2 do treści OPiW
  Informacja o złożonych Wnioskach o dopuszczenie do procedury
negocjacji z ogłoszeniem
  Informacja o wynikach oceny Wnioskówo dopuszczenie do postępowania
  Informacja o unieważnieniu postepowania
  Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: