Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usługi serwisowej w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i Wawelskiej 15 i 15B

Numer sprawy : TP-23/23/ZS

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-02-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-02-15 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-01-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
  SWZ
  Załacznik nr 1 do SWZ
  Załacznik nr 2 do SWZ
  Załaczniki nr 3.1-3.4
  Załacznik nr 4
  Załącznik nr 5 do SWZ
  Załącznik nr 6 do SWZ
  Załącznik nr 7 do SWZ
  Załącznik do Załącznika nr 7 do SWZ
  Wyjaśnienia nr 1 do treści SWZ
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 15.02.23
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: