Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi konserwacji infrastruktury technicznej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : PN-134/23/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-08-22 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-08-22 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-07-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu TED
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załacznik nr 2.1 do SWZ
  Załącznik nr 2.2. do SWZ
  Załacznik nr 2.3 do SWZ
  Załacznik nr 2.4 do SWZ
  Załacznik nr 2.5. do SWZ
  Załacznik nr 2.6. do SWZ
  Załacznik nr 2.7. do SWZ
  Załacznik nr 2.8 d SWZ
  Załacznik nr 2.9 do SWZ
  Załacznik nr 2.10. do SWZ
  Załacznik nr 2.11 do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ JEDZ
  Załacznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Załacznik nr 6 do SWZ
  Zalacznik nr 7 do SWZ
  Załacznik nr 8 do SWZ
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 22.08.23
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Sprostowanie Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części
nr 5
  Zawiadomienie o wpłynięciu Odwołania do KIO dot Czesci nr 3
zamówienia
  Odwołanie do KIO
  Informacja o uniewaznieniu decyzji z 0.10.23 o wyborze oferty
najkorzystniejszej
  Odpowiedź na Odwołanie do KIO 3124/23
  Wybór oferty najkorzystniejszej w Części nr 3

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: