Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli, zbiornika kriogenicznego, parownicy oraz usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych.

Numer sprawy : PN-229/23/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-11-07 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-11-07 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-10-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu TED
  SWZ
  Załacznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załacznik nr 2.1 do SWZ
  Załącznik nr 2.2. do SWZ
  Załacznik nr 3.1. do SWZ
  Załącznik nr 3.2 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Złacznik nr 5 do SWZ
  Załacznik nr 6 do SWZ
  Załacznik nr 7 do SWZ
  Załącznik nr 8.1. do SWZ
  Załacznik nr 8.2. do SWZ
  Wyjasnienie treści SWZ nr 1
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 07.11.23
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: