Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usług cateringowych podczas konferencji organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Numer sprawy : TP-207/23/KT

Wartość zamówienia : poniżej 750.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-08-23 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-08-23 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-08-10

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ -załącznik nr 1
  4. SWZ -załącznik nr 2.1-2.2
  5. SWZ -załącznik nr 3
  6. SWZ -załącznik nr 4
  7. Zmiana terminu składania ofert
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  9. SWZ -załącznik nr 4 _aktualnie obowiązujący
  10. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  11. Informacja z otwarcia ofert
  12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  13. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: