Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Numer sprawy : PN-60/23/KT

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-09-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-09-15 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-08-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ -załącznik nr 1
  4. SWZ -załącznik nr 2.1-2.9
  5. SWZ -załącznik nr 3
  6. SWZ -załącznik nr 4
  7. SWZ -załącznik nr 5
  8. SWZ -załącznik nr 6
  9. SWZ -załącznik nr 7
  10. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  11. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ -cz. II
  12. Informacja o zmianie terminu składania ofert
  13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w trakcie publikacji
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
  15. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ -cz. III
  16.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  17. Informacja z otwarcia ofert
  18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części
nr 1, 5-7, 9
  19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części
nr 2-4,8
  20. Zawiadomienie o uniewaznieniu czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty w zakresie części nr 1, 5
  21. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie częsci 1 i 5
  22. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty w
zakresie części nr 1
  23. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: