Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi konserwacji, przeglądów i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz przy ul. Wawelskiej 15

Numer sprawy : PN-184/23/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-10-10 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-10-10 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu TED
  SWZ
  Załącznik nr do SWZ
  Załącznik nr 1A do SWZ
  Załacznik nr 2 do SWZ
  Załacznik nr 3 do SWZ
  Załacznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Załacznik nr 6 do SWZ
  Załacznik nr 7 do SWZ
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 10.10.23
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zawiadomienie o wpłynięciu Odwołania do KIO
  Odwołanie do KIO
  Odpowiedź na Odwołanie do KIO 3527/23
  Uniewaznienie czynności wyboruoferty najkorzystniejszej z 14.11.2023
  Postanowienie KIO 3527/23 z 06.12.2023 r,

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: