Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Postępowania aktualne

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość zakońconych postępowań: 1034
Numer sprawy
Postępowanie na:
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  WR-178/20/WD
Świadczenia usługi nadzoru autorskiego systemów Simple ERP przez okres 12 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( zamówienie z wolnej ręki )
poniżej 214.000 EURO
dodatkowe informacje  WR-168/21/EP
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego systemów Simple ERP przez okres 12 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( zamówienie z wolnej ręki )
poniżej 214.000 EURO
dodatkowe informacje  WR-172/21/EP
Świadczenie usługi kontynuacji subskrypcji elektronicznej bazy czasopism i książek ClinicalKey dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( zamówienie z wolnej ręki )
poniżej 214.000 EURO
dodatkowe informacje  WR-117/22/EP
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad Oprogramowaniem Simple.ERP przez okres 12 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( zamówienie z wolnej ręki )
poniżej 215.000 EURO
dodatkowe informacje  WR-228/22/EP
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego Simple.ERP przez okres 12 miesięcy
( zamówienie z wolnej ręki )
poniżej 215.000 EURO
dodatkowe informacje  WR-204/22/EP
Świadczenie usługi kontynuacji subskrypcji elektronicznej bazy czasopism i książek ClinicalKey dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego;
( zamówienie z wolnej ręki )
poniżej 215.000 EURO
dodatkowe informacje  Pn-109/19/IM
DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ w ramach wieloletniego programu ?Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2018-06-19
dodatkowe informacje  PN-26/19/TM
Dostawa: Pakiet nr 1 - fantomu szkoleniowego, Pakiet nr 2 - stojaków czteroramiennych z panelem elektrycznym, Pakiet nr 3 - podpory kończyn dolnych do stołu operacyjnego, Pakiet nr 4 - łączników do nebulizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-08
dodatkowe informacje  PN-64/19/ZS
Dostawa podrecznego sprzętu gasniczego i poiżarniczych znaków informacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-10
dodatkowe informacje  PN-80/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Dabrafenibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-12
dodatkowe informacje  PN-74/19/MJ
na dostawę: Pakiet nr 1 ? Endoprotezy do rekonstrukcji piersi, w zestawie z siatką całkowicie wchłanialną, Pakiet nr 2 ? Protezy anatomiczne do rekonstrukcji piersi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-16
dodatkowe informacje  PN-53/19/MJ
na dostawę: Pakiet nr 1 ? Wirówki laboratoryjne z chłodzeniem, Pakiet nr 2 ? Przepływomierze rotametryczny do tlenu, Pakiet nr 3 ? Spirometr, Pakiet nr 4 ? Aparaty do biopsji, Pakiet nr 5 - Pułapki wodne, Pakiet nr 6 - Termohigrometry, Pakiet nr 7 -
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-17
dodatkowe informacje  PN-79/19/WD
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego (5 Pakietów)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-19
dodatkowe informacje  PN-73/19/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót budowlanych, w tym prac remontowych w obiektach Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-04-24
dodatkowe informacje  PN-58/19/DF
Dostawa sprzętu i aparatury dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-25
dodatkowe informacje  PN-83/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Dabrafenibum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-04-25
dodatkowe informacje  PN-61/19/WD
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz regałów magazynowych (3 pakiety)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-26
dodatkowe informacje  PN-22/19/DW
Opieka serwisowa systemów Simple ERP wraz z pakietem godzin opieki powdrożeniowej w zakresie Simple. ERP i eSimple przez okres 13 miesięcy (pakiet 1, 2), dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-26
dodatkowe informacje  Pn-62/19/IM
dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pomiarów fluorymetrycznych na fluorymetrze Quantus oraz zestawów odczynników do badań molekularnych niestabilności mikrosatelitarnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-29
dodatkowe informacje  PN-91/19/DW
Dostawa roztworu soli fizjologicznej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-30
dodatkowe informacje  Pn-69/19/IM
dostawa wyrobów medycznych: 1/sond do termoablacji guzów trzustki 2/ Łączników do nebulizacji i nebulizatorów 3/ implantu chirurgicznego- siatka 20 cm x 30 cm
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-30
dodatkowe informacje  PN-65/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-02
dodatkowe informacje  Pn-7/19/AR
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku szczegółowo opisanych w pakietach 1-12
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-07
dodatkowe informacje  PN-86/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Lini oleum virginale
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-07
dodatkowe informacje  PN-72/19/ZS/UE
Rozbudowa i remont odstojników na ścieki radioaktywne w ramach projektu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-05-09
dodatkowe informacje  PN-84/19/WD
Modernizacja 7 wind w budynkach Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-05-13
dodatkowe informacje  PN-38/19/KE
Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych oraz podajników do rękawiczek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-14
dodatkowe informacje  PN-25/19/JP
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-15
dodatkowe informacje  PN-92/19/DW
Opieka serwisowa systemów Simple ERP wraz z pakietem godzin opieki powdrożeniowej w zakresie Simple. ERP i eSimple dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-15
dodatkowe informacje  Pn-85/19/AR
na usługi w zakresie: 1) Wynajem sal, 2) Usługi cateringu, 3) Wynajem pokoi hotelowych, dla uczestników szkoleń pt. ?Szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji anty
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-15
dodatkowe informacje  PN-90/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-16
dodatkowe informacje  Pn-56/19/AR
Dostawę: Pakiet nr 1 - paski do oceny zgodności pola promieniowania X do badań mammograficznych metodą cyfrową , Pakiet nr 2 - błony radiochromowe do zastosowań w dozymetrii dla radioterapii onkologicznej Pakiet nr 1 realizowany jest ze środkó
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-17
dodatkowe informacje  PN-77/19/DF
Dostawa sprzętu dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-23
dodatkowe informacje  PN-94/19/WD
Dostawa chłodziarek i zamrażarek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-23
dodatkowe informacje  PN-75/19/DW
Usługa serwisowa aparatury diagnostycznej przez okres 3 miesięcy dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-24
dodatkowe informacje  PN-71/19/ZS
Wykonanie remontu schodów zewnetrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Hotelu szkoleniowego przy ul W.K.Roentgena 9
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-05-27
dodatkowe informacje  PN-104/19/ZS
Dostawa i montaż klimatyzatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-29
dodatkowe informacje  PN-31/19/JP
Zakup dozowników na środki myjąco-dezynfekcyjne oraz podajników na ręczniki i papier toaletowy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-31
dodatkowe informacje  PN-112/19/ZS
Dostawe aparatu do elektroforezy wraz z akcesoriami
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-31
dodatkowe informacje  PN-43/19/MJ
na świadczenie usługi obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez Centrum Onkologii - Instytut w trzech ośrodkach badań klinicznych w: Warszawie, Mediolanie i Bolonii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-31
dodatkowe informacje  PN-118/19/KT
dostawy artykułów biurowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-03
dodatkowe informacje  PN-70/19/JP
Zakup akcesoriów do łóżek, kardiomonitorów oraz wózka wsadowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-04
dodatkowe informacje  PN-95/19/ZS
Wymiana komór dezynfekcyjnych wraz z adaptacja pomieszczeń stacji mycia łóżek w Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-06-06
dodatkowe informacje  PN-116/19/DF
Dostawa zestawu do piezochirurgii wraz z akcesoriami dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-06
dodatkowe informacje  PN-122/19/ZS
Wykonanie remontu generalnego dachu Budynku Klinicznego w Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-06-07
dodatkowe informacje  PN-67/19/ZS
Dostawę wyrobów medycznych do operacji rekonstrukcji piersi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-06-10
dodatkowe informacje  PN-2/19/DF
Dostawa wody źródlanej gazowanej i niegazowanej w butelkach o pojemności 0,5l oraz 1,5l
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-10
dodatkowe informacje  PN-87/19/ZS
Dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych - dymoszczelnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-11
dodatkowe informacje  PN-93/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-06-14
dodatkowe informacje  PN-81/19/DW
Usługi serwisowe i rozwojowe oraz dostosowanie systemu kontrolingowego opartego o narzędzia Prophix i Report Portal dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-17
dodatkowe informacje  nr PN-135/18/MS/ZS/UE
Dostawa urządzeń peryferyjnych i komputerów dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dla projektu:
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-06-18
dodatkowe informacje  Pn-134/19/IM
dostawę implantu mostka
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-18
dodatkowe informacje  PN-14/19/DF
Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych sprzętu medycznego przez okres 36 miesięcy dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej ? Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-06-19
dodatkowe informacje  PN-99/19/KT
ZAKUP I DOSTAWĘ APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU ?NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH?
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-06-19
dodatkowe informacje  PN-101/19/TM
Dostawa zestawów scyntygraficznych i radiofarmaceutyków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-06-21
dodatkowe informacje  PN-66/19/WD
Dostawa radiofarmaceutyków FDG do diagnostyki metodą PET/CT, generatorów molibdenowo-technetowych Mo/Tc, generatorów germanowo-galowych o aktywności 1850 MBq wraz z eluentem
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-06-24
dodatkowe informacje  PN-68/19/MJ
dostawę akcesoriów do defibrylatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-25
dodatkowe informacje  PN-117/19/DF
Dostawa sprzętu i aparatury dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-28
dodatkowe informacje  PN-108/19/MJ
dostawę próbówek wirówkowych z membraną o szybkim przepływie do oczyszczania produktu PCR przed PCR sekwencyjnym
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-28
dodatkowe informacje  PN-82/19/MJ
Dostawa: pakiet nr 1 - opaski identyfikacyjne dla pacjentów do systemu identyfikacji pacjenta, pakiet nr 2 - płyty CD i DVD do nadruku, pakiet nr 3 - prześcieradła papierowe na kozetki.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-02
dodatkowe informacje  PN-103/19/DW
dostawę wzorców do kontroli jakości nowych radiofarmacełtyków stosowanych w diagnostyce onkologicznej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-08
dodatkowe informacje  PN-130/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-07-10
dodatkowe informacje  PN-121/19/DW
usługę rozbudowy widoków w hurtowni danych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-10
dodatkowe informacje  PN-51/19/KT
Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-07-11
dodatkowe informacje  PN-132/19/ZS
Konserwacja urządzeń dźwigowych w obiektach Centrum Onkologii ? Instytutu w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i 9 oraz przy ul. Wawelskiej 15 i 15B
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-11
dodatkowe informacje  PN-120/19/DW/MZ
wydruk i dostawę materiałów niezbędnych do zorganizowania centralnej wysyłki zaproszeń w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego, dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-12
dodatkowe informacje  PN-100/19/DF
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-12
dodatkowe informacje  PN-63/19/DW
Świadczenie usługi okresowych przeglądów, w tym konserwacji, urządzeń medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie,
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-15
dodatkowe informacje  PN-128/19/WD
Modernizacja wind w budynkach Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-07-16
dodatkowe informacje  Pn-88/19/AR
Opracowanie graficzne i wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pn.: ?Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych? w ramach Narodowego Pro
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-16
dodatkowe informacje  PN-39/19/KT
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz klipsownic wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-07-17
dodatkowe informacje  PN-114/19/ZS
Dostawa rękojeści i ładunków do staplerów endoskopowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-07-22
dodatkowe informacje  PN-167/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Carmustin
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-22
dodatkowe informacje  PN-135/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-07-23
dodatkowe informacje  Pn-123/19/IM
dostawa Kardiomonitorów stacjonarnych oraz zestawu monitoringu zbiorczego wraz z oprogramowaniem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-24
dodatkowe informacje  PN-168/19/ZS
Dostawę pasków do pomiaru glukozy we krwi do glukometrów GlucoDr
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-24
dodatkowe informacje  PN-170/19/KT
Świadczenie usług przeglądów aparatury medycznej i laboratoryjnej (w tym konserwacja) oraz legalizacja wag
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-25
dodatkowe informacje  PN-111/19/WD
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-07-26
dodatkowe informacje  Pn-27/19/AR
Dostawę: materiałów elektrycznych źródeł światła, materiałów stolarskich, filtrów powietrza, wykładzin dywanowych, materiałów teletechnicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-29
dodatkowe informacje  PN-141/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-07-30
dodatkowe informacje  PN-133/19/KT
Dostawy drobnego sprzętu medycznego: (nagrywarki medyczne, łaźnie laboratoryjne, stacje do zatapiania bloczków parafinowych, termohigrometry, pułapki wodne, kruszarki do tabletek, ciśnieniomierze)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-30
dodatkowe informacje  PN - 157/19/WD
Dostawa oligonukleotydów niemodyfikowanych do amplifikacji fragmentów genów, mikrobiologicznych krążków diagnostycznych oraz odczynników do badań diagnostycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-30
dodatkowe informacje  Pn-97/19/IM
Dostawa i instalacja systemu nawilżania powietrza do pomieszczeń zwierzętarni na X i XI p. w Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Zakładu Genetyki w CENTRUM ONKOLOGII ? INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej ? Curie przy ul. W.K. Roentgena 5 w Wa
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-31
dodatkowe informacje  PN-125/19/TM
Dostawa sprzętu i aparatury dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-31
dodatkowe informacje  PN-105/19/KT
Dostawa papieru krepowanego, włókniny, rękawów papierowo-foliowych oraz środków dezynfekujących
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-01
dodatkowe informacje  Pn-131/19/IM
dostawa narzędzi do zabiegów videotorakoskopowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-01
dodatkowe informacje  PN-6/19/JP
Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-02
dodatkowe informacje  Pn-144/19/IM
dostawa systemu klatek indywidualnie wentylowanych oraz bloków grzejnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-02
dodatkowe informacje  PN-129/19/KT
Świadczenie usług walidacji procesu dekontaminacji myjni dezynfektorów i sterylizatorów oraz usług okresowych przeglądów sprzętu medycznego (w tym konserwacja)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-02
dodatkowe informacje  Pn-89/19/AR
Zakup materiałów szkoleniowych dla 1000 uczestników projektu pn.: ?Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych? w ramach Narodowego Programu Zdrowia, Umowa z
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-02
dodatkowe informacje  PN-124/19/KT
dostawę sprzętu laparoskopowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-05
dodatkowe informacje  PN-142/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-05
dodatkowe informacje  PN-165/19/ZS
Usługę przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych i mammograficznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-06
dodatkowe informacje  PN-145/19/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-06
dodatkowe informacje  PN-166/19/DW
dostawę wzorców do kontroli jakości nowych radiofarmaceutyków stosowanych w diagnostyce onkologicznej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-06
dodatkowe informacje  PN-160/19/WD
Dostawa wraz z montażem mebli w tym szaf do archiwizacji szkiełek mikroskopowych i bloczków parafinowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-06
dodatkowe informacje  PN-154/19/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót instalacyjnych w obiektach Centrum Onkologii - Instytut
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-08-08
dodatkowe informacje  PN-46/19/MJ
na dostawę sprzętu do transportu pacjentów oraz innego sprzętu medycznego ? 8 pakietów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-08
dodatkowe informacje  PN-176/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Alectinibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-08
dodatkowe informacje  PN-178/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Karfilzomib
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-08
dodatkowe informacje  PN-179/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Daratumumab, nr PN-179/19/TM
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-08
dodatkowe informacje  PN-113/19/DF
Doastawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-09
dodatkowe informacje  PN-150/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-09
dodatkowe informacje  PN-146/19/MJ
zakup: samochodu dostawczego do 3,5 t z zabudową skrzyniowo-izotermiczną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-09
dodatkowe informacje  PN-180/19/ZS
Dostawa i montaż klimatyzatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-12
dodatkowe informacje  PN-57/19/DW/UE
dostawę zestawu diagnostycznego fiberoskop z przenośnym źródłem światła; zestawu diagnostycznego fiberoskop z kanałem roboczym i źródłem światła; w ramach programu Nie trać głowy program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-13
dodatkowe informacje  PN-159/19/DW
usługę bieżących konserwacji, przeglądów i napraw drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, faksów pakiet nr 1; usługę serwisu maszyn pakujących listy w ramach realizowanego Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego pakiet nr 2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-14
dodatkowe informacje  PN-127/19/ZS
Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania;
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-14
dodatkowe informacje  PN-195/19/TM
Dostawa produktów leczniczych i materiału opatrunkowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-16
dodatkowe informacje  PN-163/19/DF
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-20
dodatkowe informacje  PN-148/19/ZS
Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni w Centrum Onkologii_Instytut w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-21
dodatkowe informacje  PN-182/19/ZS
Usługa konserwacji urządzeń dźwigowych w CO-I
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-21
dodatkowe informacje  PN-181/19/DF
Dostawa pojemników do naświetlania materiału biologicznego oraz produktu do pozaustrojowej fotoferezy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-22
dodatkowe informacje  PN-169/19/DF
Świadczenie usługi serwisowania pogwarancyjnego aparatury do radioterapii firmy Elekta dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej ? Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-23
dodatkowe informacje  Pn-106/19/IM
Zakup sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-26
dodatkowe informacje  PN-153/19/KT
Dostawa wskaźników biologicznych, chemicznych, testów kontroli mycia i dezynfekcji oraz plomb do kontenerów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-26
dodatkowe informacje  PN-115/19/DF
Dostawa źródła światła oraz lamp czołowych dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-26
dodatkowe informacje  Pn-196/19/AR
usługi w zakresie: 1) Wynajem sal, 2) Usługi cateringu, 3) Wynajem pokoi hotelowych, dla uczestników szkoleń pt. ?Szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antyty
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-26
dodatkowe informacje  PN-158/19/MJ
na dostawę akcesoriów do kardiomonitorów i aparatów do znieczulania
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-27
dodatkowe informacje  PN-183/19/ZS
Dostawę pasków testowych do pomiaru steżenia glukozy we krwi wraz z dostawa glukometrów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-27
dodatkowe informacje  PN-201/19/DF/MZ
Wydruk i dostawę materiałów niezbędnych do zorganizowania wysyłki zaproszeń w ramach pilotażowego badania PICCOLINO Study dla Centrum Onkologii ? Instytutu im. Marii Skłodowskiej ? Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-29
dodatkowe informacje  PN-200/19/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót instalacyjnych w obiektach Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-08-30
dodatkowe informacje  PN-197/19/DW/UE
dostawę - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z przenośnym źródłem światła - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z kanałem roboczym i źródłem światła w ramach programu Nie trać głowy program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów ...
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-30
dodatkowe informacje  PN-110/19/DW
dostawę odczynnika demineralizującego opartego na bazie EDTA, dostawę środka służącego do dekontaminacji powierzchni i sprzętów w laboratorium genetycznym, do usuwania DNA i amplikonów powstałych w reakcjach PCR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-04
dodatkowe informacje  PN-171/19/WD
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-09-11
dodatkowe informacje  Pn-156/19/AR
na Dostawę : - worki foliowe na odpady - pakiet nr 1, - akcesoria do utrzymania czystości - pakiet nr 2 - artykuły czystościowe - pakiet nr 3 - dozowniki na rękawiczki - pakiet nr 4 - kosze do segregacji odpadów - pakiet nr 5
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-11
dodatkowe informacje  PN-203/19/ZS
Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania: Remont pokoi hotelowych w budynku Hotelu Szkoleniowego Ursynów przy ul. W.K. Roentgena 9 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-16
dodatkowe informacje  PN-177/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-09-17
dodatkowe informacje  Pn-184/19/IM
dostawa aparatury: 1/ wytrząsarka kołyskowa 2/ stacja usuwania ściółki 3/ zgrzewarka do rękawów 4/ blat grzejny 5/ komora II klasy 6/ suchy blok grzejny 7/ blok grzejny
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-17
dodatkowe informacje  PN-207/19/KT
dostawę produktu leczniczego Rybociclibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-17
dodatkowe informacje  PN-78/19/JP
Zakup narzędzi neurochirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-18
dodatkowe informacje  PN-208/19/KT
dostawę produktu leczniczego Palbociclibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-18
dodatkowe informacje  Pn-204/19/AR
Dostawę: sterylnych wyrobów jednorazowego użytku aseptyka zabiegów chirurgicznych szczegółowo opisanych w pakietach 1-6
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-19
dodatkowe informacje  PN-209/19/KT
dostawę produktu leczniczego (dieta kompletna)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-19
dodatkowe informacje  Pn-172/19/IM
Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych, kardiologicznych oraz oznaczeń immunochemicznych, wraz z dzierżawą analizatorów.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-09-24
dodatkowe informacje  PN-213/19/JS
Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z zabudową skrzyniowo-izotermiczną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-24
dodatkowe informacje  PN-174/19/DF
Wywóz i utylizacja odpadów chemicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-26
dodatkowe informacje  PN-224/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Ustekinumabum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-27
dodatkowe informacje  PN-212/19/DF
Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-09-30
dodatkowe informacje  PN-188/19/WD
Świadczenie usług serwisowych (w tym konserwacji) aparatu RTG Mobile Art Evolution 503
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-01
dodatkowe informacje  PN-185/19/IM
Dostawa termometrów i termohigrometrów elektronicznych oraz kraniotomu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-04
dodatkowe informacje  PN-192/19/DF
Dostawa sprzętu i aparatury dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-08
dodatkowe informacje  PN-225/19/WD/MZ
Zakup i dostawa stacji planowania leczenia w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania pn.: Doposażenie zakładów radioterapii - zakup stacji planowania leczenia
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-10-08
dodatkowe informacje  PN-161/19/TM
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-10-11
dodatkowe informacje  PN-226/19/ZS/MZ
Zakup i dostawa Aparatu HDR do brachyterapii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-14
dodatkowe informacje  PN-219/19/KT
Świadczenie usług walidacji procesu dekontaminacji myjni dezynfektorów i sterylizatorów oraz usług okresowych przeglądów sprzętu medycznego (w tym konserwacja)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-14
dodatkowe informacje  PN-199/19/MS
Usługa Inżyniera Kontraktu w projekcie pt.Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-15
dodatkowe informacje  PN-193/19/JP
Dostawa krążków antybiogramowych i diagnostycznych dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-15
dodatkowe informacje  PN-96/19/DF/MZ
Opracowanie projektu aplikacji mobilnej oraz jej wdrożenie w ramach projektu pn. ?Prowadzenie telefonicznej poradni pomocy palącym?
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-18
dodatkowe informacje  PN-126/19/DF
Dostawa materiałów do zespoleń i rekonstrukcji kości twarzoczaszki oraz pierścieni do zespoleń naczyń krwionośnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-21
dodatkowe informacje  PN-143/19/MJ
Dostawę stymulatorów struktur głębokich mózgu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-10-21
dodatkowe informacje  PN - 107/19/WD
Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-21
dodatkowe informacje  PN-230/19/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-22
dodatkowe informacje  PN-232/19/DF
Dostawa preparatów myjąco - dezynfekujących dla Centrum Onkologii ? Instytut w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-24
dodatkowe informacje  PN-173/19/DW/MZ
usługę kompleksowej obsługi teleinformatycznej związanej z realizacją projektu Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego w zakresie; Pakiet nr 1, Pakiet nr 2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-25
dodatkowe informacje  PN-223/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-10-28
dodatkowe informacje  PN-250/19/JP
na dostawę aparatury: 1/ stacja usuwania ściółki 2/ zgrzewarka do rękawów 3/ blat grzejny 4/ komora II klasy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-28
dodatkowe informacje  PN-221/19/JP
zakup testu Pneumonia Panel Plus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-29
dodatkowe informacje  Pn-162/19/AR
dostawa drobnego sprzętu medycznego-szczegółowo opisany w pakietach 1-10
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-30
dodatkowe informacje  Pn-76/19/AR
Dostawa sterylnych wyrobów jednorazowego użytku - aseptyka zabiegów chirurgicznych szczegółowo opisanych w pakietach 1-12
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-10-31
dodatkowe informacje  Pn-98/19/AR
Zakup usługi opracowania kampanii informacyjnej na potrzeby realizacji kampanii e-mailingowej w ramach projektu pn; Prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym, Nr sprawy Pn-98/19/AR Umowa z Ministerstwem Zdrowia nr 6/2/1/NPZ/FRPH/2018
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-31
dodatkowe informacje  PN-205/19/KT
świadczenie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemu szpitalnego CliniNet
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-11-04
dodatkowe informacje  PN-246/19/JS
Zakup odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do wykonywania elektroforezy wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-04
dodatkowe informacje  PN-222/19/ZS
1) uchwytów metalowych do tabliczek do znakowania tac narzędziowych 2) Pistolet wielofunkcyjny do aparatu WorldChem 3) Detektora H202 do posiadanych urządzeń do dekontaminacji 4) Zestawów ochrony biologicznej 5) Części zamiennych do łóżek typ PLE N-9
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-04
dodatkowe informacje  PN-216/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-11-05
dodatkowe informacje  PN-210/19/JS
Zakup wyposażenia do utworzenia Biobanku w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii - Instytucie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-05
dodatkowe informacje  Pn-211/19/AR
Dostawa błon radiochromowych do zastosowań w dozymetrii dla radioterapii onkologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-05
dodatkowe informacje  PN-217/19/WD
Dostawa odczynników do rutynowych oznaczeń techniką sekwencjonowania następnej generacji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-06
dodatkowe informacje  PN-164/19/IM
Zakup akcesoriów do napromieniania pacjentów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-11-08
dodatkowe informacje  PN-252/19/DF/MZ
Wydruk i dostawa materiałów niezbędnych do zorganizowania centralnej wysyłki zaproszeń w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego, dla Centrum Onkologii ? Instytutu im. Marii Skłodowskiej ? Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-08
dodatkowe informacje  PN-198/19/DF
Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych aparatury firmy GE i Philips z wyposażeniem dla Centrum Onkologii ? Instytutu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-11-12
dodatkowe informacje  PN-189/19/MJ
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-12
dodatkowe informacje  PN-102/19/ZS
1) autoklaw parowy wraz ze stacją uzdatniania wody 2) wirówki laboratoryjne
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-13
dodatkowe informacje  PN-229/19/ZS
Dostawa :1) komory laminarnej 2) mikroskopu diagnostycznego 3) maceratora do brudownika 4) fotela laryngologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-14
dodatkowe informacje  Pn-257/19/AR
Dostawa protez naczyniowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-15
dodatkowe informacje  PN-254/19/ZS
Usługe konserwacji urządzeń dźwigowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-19
dodatkowe informacje  PN-240/19/DW
dostawę środka służącego do dekontaminacji powierzchni i sprzętów w laboratorium genetycznym, do usuwania DNA i amplikonów powstałych w reakcjach PCR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-19
dodatkowe informacje  PN-228/19/DW/UE
zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem biurowym w ramach projektu: Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-11-21
dodatkowe informacje  PN-215/19/ZS
Dostawa Tomografu komputerowego 64 rzędowego (128 warstwowy) z wyposażeniem oraz wykonanie projektu budowlano-technologicznego i robót remontowo-budowlanych związanych z instalacją nowego tomografu w Zakładzie Radiologii I - Centrum Onkologii - I
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-11-21
dodatkowe informacje  PN-227/19/TM
Dostawa produktow leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-11-21
dodatkowe informacje  PN-259/19/TM
Dostawę koloidu albuminy ludzkiej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-22
dodatkowe informacje  PN-138/19/DF
Dostawa pipet dla Centrum Onkologii ? Instytut
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-22
dodatkowe informacje  PN-265/19/KT
na dostawę produktów leczniczych: Vinblastin sulfat oraz Ropivacainum hydrochloridum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-22
dodatkowe informacje  PN-247/19/ZS
Modernizacja pomieszczeń kawiarni wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem systemu Call Center w Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-11-25
dodatkowe informacje  PN-239/19/TM
Dostawa produktow leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-11-26
dodatkowe informacje  PN-136/19/DW
Dostawa urządzeń sieciowych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-27
dodatkowe informacje  PN-140/19/WD
Dostawa chłodziarek i zamrażarek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-27
dodatkowe informacje  PN-268/19/WD
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-28
dodatkowe informacje  PN-10/19/JP
Zakup pościeli szpitalnej i hotelowej oraz ścierek, ręczników i obrusów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-29
dodatkowe informacje  PN-238/19/KT
dostawy sprzetu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-11-29
dodatkowe informacje  PN-235/19/DW/MZ
usługę utworzenia platformy internetowej w celu przeprowadzenia zadania Dobrowolna certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-29
dodatkowe informacje  PN-274/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Trifluridinum + Tipiracilum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-11-29
dodatkowe informacje  PN-194/19/KT
dostawę urządzeń medycznych tj. myjni ? dezynfektorów, respiratorów, termocyklera
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-12-02
dodatkowe informacje  Pn-272/19/AR
Dostawa wirówek oraz termocyklera
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-03
dodatkowe informacje  PN-275/19/KT
dostawę roztworu Samar Sm-153
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-04
dodatkowe informacje  Pn-271/19/AR
dostawa akcesoriów do generatora VALLEYLAB
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-04
dodatkowe informacje  PN-258/19/JP
zakup odczynników do rutynowych oznaczeń w materiale płynnej biopsji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-04
dodatkowe informacje  PN-186/19/IM
Zakup sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-12-05
dodatkowe informacje  PN-276/19/JP
Dostawa, montaż i instalacja systemu nawilżania powietrza dla Zwierzętarni Zakładu Genetyki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-05
dodatkowe informacje  PN-256/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Avelumabum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-12-11
dodatkowe informacje  PN-245/19/KT
świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w obiektach oraz sprzątania terenu zewnętrznego w Centrum Onkologii - Instytucie przy ul. Wawelskiej 15, 15 B i ul. W.K. Roentgena 5 i 9
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-12-11
dodatkowe informacje  PN-248/19/TM
Dostawa produktów leczniczych: Sevofluranum i Desfluranum wraz z użyczeniem parowników
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-12-12
dodatkowe informacje  PN-214/19/ZS
Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych do Centrum Onkologii ?Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wraz z usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych do ciekłych gazów przy ul. W.K. Roentgena 5 i Wawelskiej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-13
dodatkowe informacje  PN-283/19/KK/MZ
Opracowanie graficzne biuletynu zachorowań i zgonów Mazowieckiego Rejestru Nowotworów za 2017 rok oraz opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu Krajowego Rejestru Nowotworów pt. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2017 roku dla Centrum Onkologii.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-13
dodatkowe informacje  PN-244/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-12-16
dodatkowe informacje  PN-289/19/KT
dostawę roztworu Samar Sm-153
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-16
dodatkowe informacje  PN-270/19/DW
świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych aparatury produkcji GE i Philips z wyposażeniem dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-12-17
dodatkowe informacje  PN-288/19/JS
Zakup samochodu osobowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-17
dodatkowe informacje  PN-220/19/JS
Dostawa filtrów, testów oraz wskaźników do kontroli procesu sterylizacji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-17
dodatkowe informacje  PN-290/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Mitomycin
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-18
dodatkowe informacje  PN-263/19/KK
Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych aparatury firmy Philips z wyposażeniem dla Centrum Onkologii ? Instytutu.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-12-19
dodatkowe informacje  PN-278/19/DW
usługę raportowania i przygotowywania mechanizmów do samodzielnej analizy danych wraz z udostępnieniem oprogramowania do pozyskiwania danych z SZOI NFZ i AP-DiLO w zakresie monitorowania i prognozowania wykonania świadczeń zdrowotnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-12-23
dodatkowe informacje  PN-264/19/ZS/MZ
Wykonanie Projektu architektoniczno budowlanego dla zadania: Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Centrum Onkologii ? Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-12-24
dodatkowe informacje  PN-266/19/ZS/MZ
Wykonanie Projektu architektoniczno budowlanego dla zadania: Rozbiórka części budynków wchodzących w skład Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-12-24
dodatkowe informacje  PN-251/19/TM
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-01-03
dodatkowe informacje  PN-206/19/WD
Zakup odczynników wraz z dzierżawą automatycznych i zamkniętych analizatorów typu Real Time PCR
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-01-03
dodatkowe informacje  PN - 281/19/WD
Dostawa odczynników do krioprezerwacji ? DMSO (dimethylosulphoxide)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-01-07
dodatkowe informacje  PN-267/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-01-08
dodatkowe informacje  PN/139/19/KK
na dostawę sprzętu i aparatury dla Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-01-08
dodatkowe informacje  PN-279/19/KT
dostawę segregatorów, pieczątek, naklejek na leki, teczek na preparaty/dokumentację
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-01-09
dodatkowe informacje  PN-253/19/DW
usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia serwisu internetowego wraz ze świadczeniem opieki serwisowej na potrzeby projektu pn. Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-01-10
dodatkowe informacje  PN-285/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Trifluridinum + Tipiracilum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-01-15
dodatkowe informacje  PN-261/19/ZS/UE
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, POIŚ.01.03.01-00-0124/17 w ramach działania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2020-01-17
dodatkowe informacje  PN-249/19/JS
Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-01-17
dodatkowe informacje  PN - 4/20/WD
Aktualizacja systemu dokumentacji ENDOBASE wraz z dedykowanym zestawem komputerowym
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-01-17
dodatkowe informacje  PN-24/20/ZS
Usługę transportu krwi i jej składników oraz próbek krwi do badań
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-01-21
dodatkowe informacje  PN - 5/20/WD
Dostawa podgłówków i podnóżków do stołów operacyjnych firmy Maquet
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-01-22
dodatkowe informacje  PN-2/20/EP
Dostawa ciśnieniomierzy, mankietów uniwersalnych, stetoskopów internistycznych oraz termometrów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-01-24
dodatkowe informacje  PN-27/20/KT
zakup i dostawa sprzętu endoskopowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-01-27
dodatkowe informacje  PN-11/20/KK
Dostawa modułu odprowadzania dymu z pola operacyjnego wraz z akcesoriami.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-01-27
dodatkowe informacje  PN-10/20/DW
usługę kompleksowej obsługi serwisowej systemu informatycznego PatARCH w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-01-27
dodatkowe informacje  PN-269/19/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-01-28
dodatkowe informacje  PN-284/19/EP
Dostawę odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą 3 analizatorów i systemów back up.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-01-29
dodatkowe informacje  PN-291/19/KT
Dostawa podłoży, testów, odczynników do podstawowej diagnostyki mikrobiologicznej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-01-30
dodatkowe informacje  PN-242/19/TM
Dostawa zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi, pojemników na zużyte igły, pojemników do transportu materiału biologicznego oraz staz
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-02-03
dodatkowe informacje  nr PN-32/20/EK
Zakup samochodu dostawczego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-03
dodatkowe informacje  PN-277/19/JS
Zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z dzierżawą aparatów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-02-05
dodatkowe informacje  PN - 243/19/WD
Dostawa odczynników laboratoryjnych m. in. do badań mikrologicznych, diagnostyk: mikroskopowo-elektronowej, patomorfologicznej, genetycznej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2020-02-07
dodatkowe informacje  Pn-19/20/AR
Dostawa kołder grzewczych do systemu BAIR Hugger Therapy do ogrzewania pacjentów w trakcie zabiegów okołooperacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-07
dodatkowe informacje  PN-3/20/EP
Dostawa materiałów budowlanych, stolarskich, ślusarskich, hydraulicznych, elektrycznych i teletechnicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-07
dodatkowe informacje  PN-15/20/ZS
Zadanie nr 1 : Kraniotom współpracujący z wiertarką Primado PD-CRA` - 1 szt. Zadanie nr 2: Waga precyzyjna - 1 szt. Zadanie nr 3: Mikser do automatycznego mieszania prób płynnych w 3 trybach obracania oraz statyw z magnesem neodymowym kompatybilny z
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-10
dodatkowe informacje  PN-31/20/ZS
Zadanie nr 1 : Dozowniki do rękawiczek diagnostycznych Zadanie nr 2: Nakłuwacze automatyczne do pobierania krwi kapilarnej Zadanie nr 3: Strzykawki do insuliny 0,4x13 mm
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-17
dodatkowe informacje  PN-37/20/KT
Dostawa zestawu do operacji kręgosłupa ? dostępu intralaminarnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-18
dodatkowe informacje  PN-9/20/DW
Dostawa oprogramowania bioinformatycznego wraz z dedykowanym do tego celu zestawem komputerowym oraz zestawem odczynników walidacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-02-21
dodatkowe informacje  PN-25/20/WD
Dostawa odczynników do krioprezerwacji - DMSO (dimethylosulphoxide)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-21
dodatkowe informacje  PN-41/20/KT
dostawy drobnego sprzetu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-21
dodatkowe informacje  PN-6/20/WD
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz regałów magazynowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-24
dodatkowe informacje  PN-35/20/JP
Dostawa opasek (pasów) zabezpieczających nadgarstek lub kostkę, do unieruchomienia pacjenta
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-02-24
dodatkowe informacje  PN-21/20/JP
Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-02-25
dodatkowe informacje  PN-46/20/ZS
Pakiet nr 1: zakup odczynników (testów panelowych) do szybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych wraz z dzierżawą aparatu pracującego w oparciu o technikę Multiplex PCR Pakiet nr 2: zakup odczynników do szybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych wraz z dzierżawą aparatu pracującego w oparciu o technikę PCR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-25
dodatkowe informacje  PN-54/20/TM
Dostawa kapsułek diagnostycznych i terapeutycznych używanych w leczeniu schorzeń tarczycy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-02-26
dodatkowe informacje  PN-48/20/KK
Dostawa materiałów eksploatacyjnych kompatybilnych z duplikatorem termo transferowym typu RIMAGE 2410 Media Kit.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-28
dodatkowe informacje  PN-17/20/WD
Dostawa odczynników do diagnostyki patomorfologicznej oraz odczynników do badań diagnostycznych amplifikacji genu FGFR2 techniką FISH
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-02-28
dodatkowe informacje  PN-42/20/KK
Dostawa systemu stabilizacji kości czaszki.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-03-02
dodatkowe informacje  PN-26/20/WD
Dostawa odczynników do rutynowej diagnostyki molekularnej w technologii ilościowego PCR (qPCR)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-03-03
dodatkowe informacje  PN-7/20/ZS/MZ
Wykonania szczegółowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-03-05
dodatkowe informacje  PN-39/20/ZS
Dostawę stentów do cewki moczowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-03-09
dodatkowe informacje  Pn-58/20/AR
Dostawa worków foliowych na odpady
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-03-09
dodatkowe informacje  PN-38/20/DW
Usługę serwisu oraz dostępu do nowych wersji oprogramowania modułu Eskulap Apteka przez okres 12 miesięcy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-03-09
dodatkowe informacje  PN-56/20/JS
Zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z dzierżawą aparatów.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-03-10
dodatkowe informacje  PN-12/20/KK
Dostawa preparatów myjąco - dezynfekujących.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-03-11
dodatkowe informacje  PN-53/20/WD
Dostawa generatora germanowo-galowego o aktywności 50 mCi (1850 MBq) wraz z eluentem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-03-11
dodatkowe informacje  PN-14/20/KT
Przeniesienie funkcjonalności Systemu HIS na nową, wydajniejszą bazę danych wraz z migracją danych oraz dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz e-usług wraz z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-03-12
dodatkowe informacje  PN-57/20/DW/MZ
Usługę zapewnienia noclegu, cateringu, wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w ramach realizacji Projektu pn.: Nie trać głowy program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Zadanie 1 - Profilaktyka Pierwotna - Działania edukacyjne skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-03-13
dodatkowe informacje  PN-1/20/JP
zakup zużywalnego, drobnego asortymentu laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-03-18
dodatkowe informacje  PN-29/20/JP
świadczenie usługi okresowych przeglądów sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-03-19
dodatkowe informacje  PN-60/20/KK
Dostawa sekwenatora nowej generacji (NGS) oraz łóżka do intensywnej terapii.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-03-20
dodatkowe informacje  PN-52/20/TM
Świadczenie usługi serwisowej mikroskopu fluoroscencyjnego wraz z oprogramowaniem, nr PN-52/20/TM
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-03-20
dodatkowe informacje  PN-40/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-03-23
dodatkowe informacje  PN-20/20/EP
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-03-24
dodatkowe informacje  PN-45/20/TM
Dostawa zestawów monopolarnych i bipolarnych elektrod lezyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-03-24
dodatkowe informacje  PN-93/20/WD
Usługa transportu produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-03-25
dodatkowe informacje  Pn-16/20/AR
Dostawa Filmów DVM oraz błon radiochromowych do zastosowań w dozymetrii dla radioterapii onkologicznej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-03-27
dodatkowe informacje  PN-47/20/EP
Dostawa odczynników wraz dzierżawą analizatora do oznaczania białek specyficznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-03-30
dodatkowe informacje  PN-68/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-04-01
dodatkowe informacje  PN-70/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-04-03
dodatkowe informacje  PN-92/20/KT
dostawy drobnego sprzetu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-06
dodatkowe informacje  PN-96/20/DW
Dostawa systemu kardiomonitorów wraz z centralą i modułami pomiarowymi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-04-06
dodatkowe informacje  PN-59/20/WD
Dostawa płynów infuzyjnych oraz produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-04-07
dodatkowe informacje  PN-77/20/DW
Usługa obsługi serwisowej systemu informatycznego Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny Centralny Rejestr Nowotworów)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-04-10
dodatkowe informacje  PN-78/20/KT
Dostawa pojemników na odpady medyczne, pojemników do przechowywania drobnego sprzętu medycznego, koszy, wieszaków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-10
dodatkowe informacje  PN-64-20-ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót budowlanych, w tym prac remontowych w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 350.000 EURO
2020-04-15
dodatkowe informacje  PN-67-20-ZS
Wykonanie remontu dachów budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2020-04-15
dodatkowe informacje  PN-18/20/KK
Dostawa nici chirurgicznych oraz zestawów do zabiegów operacyjnych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-04-16
dodatkowe informacje  PN-65/20/KT
Świadczenie usługi konserwacji urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-16
dodatkowe informacje  PN-72/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-04-17
dodatkowe informacje  PN-55/20/ZS/UE
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. POIŚ.01.03.01-00-0124/17 w ramach działania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 350.000 EURO
2020-04-20
dodatkowe informacje  PN-85/20/EK
Obsługa rachunku bankowego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 50 000 000,00 zł. dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskije-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-04-20
dodatkowe informacje  PN-81/20/KK
Dostawa rejestratorów holterowskich, komory laminarnej oraz insuflatorów.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-20
dodatkowe informacje  PN-61-20-ZS
USŁUGĘ USUWANIA I UTYLIZACJI OSADÓW Z SEPARATORÓW TŁUSZCZU ORAZ AWARYJNEGO UDRAŻNIANIA KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-21
dodatkowe informacje  PN-23/20/DW
Usługa świadczenia opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego systemu komputerowego Proces +
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-21
dodatkowe informacje  PN-100/20/TM
Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych oraz innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego dla Zakładu Medycyny Regenaracyjnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-22
dodatkowe informacje  PN-89/20/KK
Zakup i dostawa mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego oraz serwera obliczeniowego.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-23
dodatkowe informacje  PN-105/20/DW/MZ
usługa kompleksowej obsługi teleinformatycznej związanej z realizacją projektu Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego w zakresie utrzymania modułu systemu informatycznego SI-PBP-EFS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-23
dodatkowe informacje  PN-82/20/EP
Usługa przeglądów i konserwacji automatów drzwiowych przymykowych i przesuwnych firm BESAM i GEZE zainstalowanych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-24
dodatkowe informacje  PN-74/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-04-27
dodatkowe informacje  PN-80/20/ZS
Dostawa i montaż klimatyzatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-29
dodatkowe informacje  PN-90/20/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-04-30
dodatkowe informacje  PN-51/20/JS
Dostawa bolusów żelowych oraz pozycjonerów do ułożenia pacjenta na stole operacyjnym
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-04-30
dodatkowe informacje  PN-110/20/KT
Dostawa koszy, pojemników do przechowywania drobnego sprzętu medycznego, stelaży, wieszaków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2020-05-04
dodatkowe informacje  PN-98/20/WD
Usługa transportu zwłok zmarłych pacjentów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-04
dodatkowe informacje  Pn-28/20/AR
Dostawa drobnego sprzętu medycznego-wirówek oraz aparatów do biopsji gruboigłowej, nr sprawy Pn-28/20/AR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-06
dodatkowe informacje  Pn-66/20/AR
Dostawa drobnego sprzętu medycznego - szczegółowo opisany w pakietach 1-2 Pakiet nr 1 ? aparat do pomiaru i monitorowania ciśnienia śródczaszkowego ,Pakiet nr 2 - pompy objętościowe, nr sprawy Pn-66/20/AR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-06
dodatkowe informacje  PN-43/20/JP
Dostawa środków ochrony osobistej RTG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-07
dodatkowe informacje  PN-50/20/WD
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-05-08
dodatkowe informacje  PN-36/20/JS
Dostawa aplikatorów śródtkankowych stosowanych do skojarzonego napromienienia i hipertermii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-08
dodatkowe informacje  PN-69/20/WD
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego i zamkniętego analizatora typu PCR
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-05-11
dodatkowe informacje  PN-79/20/ZS
Wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody w pomieszczeniu kotłowni na potrzeby wody kotłowej zasilającej kotły parowe w kotłowni na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie , Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ul. W.K. Roentgena 5
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-12
dodatkowe informacje  PN-107/20/KT
Świadczenie usługi serwisowej respiratorów produkcji GE.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-12
dodatkowe informacje  PN-94/20/KK
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzenia do sekwencjonowania kwasów nukleinowych metodą sekwencjonowania następnej generacji.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-14
dodatkowe informacje  PN-117/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Vaccinum BCG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-14
dodatkowe informacje  PN-49/20/JS
Zakup akcesoriów do aparatury medycznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-15
dodatkowe informacje  PN-116/20/WD
Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem medycznym
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-18
dodatkowe informacje  PN-129/20/WD
Usługa transportu zwłok zmarłych pacjentów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-21
dodatkowe informacje  PN-73/20/ZS
Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Budowa pomieszczenia klasy B ( w standardzie GMP) w laboratorium Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie 2. Dobudowa pomieszczenia na pracownie PET/CT w Klinice Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w warszawie 3. Instalacja sygnalizacji pożaru w obiekcie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy przy ul. Wawelska 15 w Warszawie 4. Dwuetapowa przebudowy części budynku kotłowni na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-05-22
dodatkowe informacje  PN-104/20/DW
Dostawa insuflatora wraz z wyposażeniem.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-22
dodatkowe informacje  PN-101/20/KT
Dostawa aparatu do laseroterapii oraz rotorów do ćwiczeń
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-22
dodatkowe informacje  PN-135/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Durwalumab
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-25
dodatkowe informacje  PN-128/20/KT
Świadczenie usługi konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej, agregatu wody lodowej oraz maszyn pralniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-26
dodatkowe informacje  PN-108/20/WD
Dostawa plomb, papieru termoczułego do rejestracji procesów z komór Vacudes i pudełek laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-27
dodatkowe informacje  PN-113-20-ZS
Usługa konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-28
dodatkowe informacje  PN-114/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Trifluridinum + Tipiracilum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-05-29
dodatkowe informacje  Pn-138/20/AR
Dostawa błon radiochromowych do zastosowań w dozymetrii dla radioterapii onkologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-29
dodatkowe informacje  PN-91/20/KK
Zakup i dostawa odczynników do barwień immunohistochemicznych oraz genetycznych sond FISH.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-05-29
dodatkowe informacje  PN-33/20/DW
Dostawa jednorazowych, niesterylnych wyrobów z włókniny oraz kołder grzewczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-06-01
dodatkowe informacje  PN-148/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Vaccinum BCG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-04
dodatkowe informacje  PN-112/20/KT
dostawy drobnego sprzetu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-06-05
dodatkowe informacje  PN-147/20/AR
Dostawa: 1/ wytrząsarki z możliwością pracy w inkubatorze z pełną wilgotnością, 2/ inkubatora z wytrząsaniem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-05
dodatkowe informacje  PN-132/20/JP
Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej na okres 36 miesięcy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-09
dodatkowe informacje  Pn-141/20/AR
Dostawa filmów DVM do mammografii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-09
dodatkowe informacje  PN-102/20/DW
Świadczenie usługi okresowych przeglądów, w tym konserwacji, sprzętu medycznego.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-10
dodatkowe informacje  PN-133/20/KK
Dostawa drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-15
dodatkowe informacje  PN-13/20/AR
Wykonanie usług konserwacyjno-serwisowych i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-15
dodatkowe informacje  PN-86/20/JP
Dostawa masek do procedur przygotowania cytostatyków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-06-16
dodatkowe informacje  PN-97/20/JP
pakiet 1: zakup testów do diagnostyki serologicznej grzybic oraz dzierżawa aparatu do testów immunoenzymatycznych; pakiet 2: zakup podłoży do selektywnej hodowli grzybów z antybiotykami hamującymi wzrost bakterii oraz dzierżawa aparatu do hodowli grzybów z krwi i innych materiałów klinicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-16
dodatkowe informacje  PN-149/20/WD
Dostawa plomb, papieru termoczułego do rejestracji procesów z komór Vacudes i pudełek laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-16
dodatkowe informacje  PN-106/20/JP
Dostawa pojemników do naświetlania materiału biologicznego oraz produktu do pozaustrojowej fotoferezy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-16
dodatkowe informacje  PN-115/20/ZS
Wykonanie demontazu i odtworzenia obróbek blacharskich na gzymsie wraz z doszczelnieniem i naprawą elewacji zewnetrznej budynku od strony patio nr 5 w NIO-PIB
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-06-17
dodatkowe informacje  PN-63/20/EP
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-06-17
dodatkowe informacje  PN-130/20/KT
Dostawa i wdrożenie oprogramowania Medycznego Systemu Informatycznego (MSI) dla e-usług wraz z infrastrukturą sprzętową dla Partnerów Projektu w projekcie: Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-06-17
dodatkowe informacje  PN-127/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-06-17
dodatkowe informacje  PN-119/20/ZS
Dostawe autoklawu parowego wraz ze stacja uzdatniania wody
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-18
dodatkowe informacje  PN-122/20/EP
Dostawa testów diagnostycznych w kierunku SARS Co-V-2 oraz zestawów do pobierania wymazu z nosogardzieli.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-19
dodatkowe informacje  PN-123/20/JS
Zakup wózków wsadowych, zgrzewarek rotacyjnych oraz tac narzędziowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-19
dodatkowe informacje  PN-126/20/DW
Świadczenie opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego systemu komputerowego Proces +
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-22
dodatkowe informacje  PN-161/20/KK
Zakup i dostawa odczynników do barwień immunohistochemicznych.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-26
dodatkowe informacje  PN-84/20/JS
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-06-29
dodatkowe informacje  PN-146/20/WD
Dostawa narzędzi endoskopowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-29
dodatkowe informacje  PN-88/20/TM
Dostawa Dotatate znakowane ITR-90 i Lutet-177 (1850/1850 MBq), stosowane w terapii nowotworów pochodzenia neuroendokrynnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-06-30
dodatkowe informacje  PN-162/20/DW
Dostawa testów PCR (qPCR) do rutynowej diagnostyki COVID-19, testów PCR do oznaczeń cito, zestawów do izolacji materiału genetycznego wirusa COVID-19 wraz z materiałami do izolacji wirusowego RNA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-02
dodatkowe informacje  PN-139/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-07-03
dodatkowe informacje  PN-111/20/KT
dostawę testów do identyfikacji i lekowrażliwości dla bakterii i grzybów drożdżopodobnych wraz dzierżawą analizatora oraz dostawę testów do identyfikacji oraz lekowrażliwości drobnoustrojów systemu Vitek2 Compact
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-07-03
dodatkowe informacje  PN-166/20/WD
Dostawa masek chirurgicznych, masek z zaworem wydechowym i filtrem chirurgicznym medycznym FFP3 oraz masek ochronnych FFP2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-08
dodatkowe informacje  PN-99/20/JS
Zakup 1/ wózków biurowych do przewozu dokumentacji, 2/ wózka platformowego, 3/ elektrycznego wózka paletowego 4/ akumulatorowego wózka paletowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-09
dodatkowe informacje  PN-131/20/ZS
Naprawa systemu sygnalizacji pożaru poprzez wymianę niesprawnej centrali Telfa TELSAP 3 na nową centralę typu POLON 6000
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-10
dodatkowe informacje  PN-109/20/JS
Zakup: 1/ transportowego mobilnego pulsoksymetru; 2/ pipet automatycznych zmiennobjętościowych oraz statywów; 3/ pipetora ręcznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-13
dodatkowe informacje  PN-150/20/KT
Dostawa podłoży, testów mikrobiologicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-07-13
dodatkowe informacje  PN-76/20/AR
Układanie posadzek z wykładzin homogenicznych w obiektach NIO-PIB w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i Wawelskiej 15
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 350.000 EURO
2020-07-14
dodatkowe informacje  PN-158/20/KK
Dostawa ultramikrotomu ze stołem antywibracyjnym.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-14
dodatkowe informacje  PN-75/20/WD
Dostawa skanerów i drukarek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-15
dodatkowe informacje  PN-157/20/MKN
na dostawę olejów do konserwacji narzędzi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-15
dodatkowe informacje  PN-152/20/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-07-16
dodatkowe informacje  PN-140/20/KT
Dostawę testów do automatycznego analizatora immunoserologicznego wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-07-17
dodatkowe informacje  PN-171/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Cemiplimab
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-17
dodatkowe informacje  PN-180/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Cemiplimab
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-23
dodatkowe informacje  PN - 71/20/JP
zakup pościeli szpitalnej i hotelowej, bielizny oraz koców i poduszek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-24
dodatkowe informacje  PN-163/20/ZS
Usługa wykonania kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Budowa pomieszczenia klasy B ( w standardzie GMP) w laboratorium Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie 2. Dobudowa pomieszczenia na pracownie PET/CT w Klinice Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-07-28
dodatkowe informacje  PN-143/20/EP
Dostawa stymulatorów mózgowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-07-28
dodatkowe informacje  PN-145/20/JS
Zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki immunohistochemicznej i histochemicznej wraz z dzierżawą aparatów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-07-28
dodatkowe informacje  PN - 153/20/ZS/UE
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. POIŚ.01.03.01-00-0124/17 w ramach działania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 350.000 EURO
2020-07-29
dodatkowe informacje  PN-137/20/MKN
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-07-29
dodatkowe informacje  PN-120/20/JP
Dostawa odczynników do oznaczania kalprotektyny oraz probówek do pobierania kału
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-29
dodatkowe informacje  PN-125/20/DW
Dostawa urządzeń medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-30
dodatkowe informacje  PN-177/20/ZS
Usługa odbioru odpadów komunalnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-30
dodatkowe informacje  PN-181/20/EP
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-30
dodatkowe informacje  PN- 44/20/KT
Dostawa akcesoriów (przedłużacze, kable) do kardiomonitorów oraz czujników do monitorowania płatów po operacjach
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-07-31
dodatkowe informacje  PN-165/20/KK
Usługa okresowych przeglądów i konserwacji mikroskopów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-03
dodatkowe informacje  PN-118/20/KK
Dostawa preparatów do mycia ciała oraz preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-04
dodatkowe informacje  PN-167/20/JS
Dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń parametrów równowagi kwasowo - zasadowej oraz wybranych parametrów dodatkowych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-04
dodatkowe informacje  PN-156/20/EP
Dostawa stołu operacyjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-05
dodatkowe informacje  PN-134/20/JP
świadczenie usługi przeglądów, konserwacji, drobnych napraw wózków akumulatorowych platformowych i wózka akumulatorowego podnośnikowego widłowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-07
dodatkowe informacje  PN-186/20/MKN
na dostawę olejów do konserwacji narzędzi i wiertarek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-07
dodatkowe informacje  PN-172/20/ZS
USŁUGA Konserwacji, przeglądów, codziennej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badaczy w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz przy ul. Wawelskiej 15 B
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-10
dodatkowe informacje  PN-144/20/JP
dostawa odczynników do utworzenia Biobanku w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej NIO-PIB
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-11
dodatkowe informacje  PN-160/20/KT
dostawy sprzetu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-12
dodatkowe informacje  PN-62/20/KK
Usługa regeneracji narzędzi chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-12
dodatkowe informacje  PN-136/20/JS
Zakup: 1/ myjni - dezynfektorów wraz z płynami; 2/ kostkarki do lodu; 3/ komory jonizacyjnej, 4/ materaca grzewczego, 5/ videolaryngoskopu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-12
dodatkowe informacje  PN-159/20/KK
Dostawa systemu do monitoringu natlenowania tkanek, myjni dezynfektora, wirówek z chłodzeniem oraz zestawu laserów do pozycjonowania pacjentów.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-17
dodatkowe informacje  PN-187/20/WD
Dostawa masek z zaworem wydechowym i filtrem chirurgicznym medycznym FFP3 oraz masek ochronnych FFP2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-17
dodatkowe informacje  PN-168/20/KK
Dostawa sprzętu do pipetowania.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-18
dodatkowe informacje  PN-203/20/WD
Dostawa rękawiczek diagnostycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-18
dodatkowe informacje  PN-106/20/MS
Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-20
dodatkowe informacje  PN-170/20/ZS
świadczenie usługi okresowych przeglądów, w tym konserwacji, sprzętu medycznego; Pakiet nr 1: Pogwarancyjna opieka serwisowa licznika komórek ADAM-MC, systemu obrazowania komórek JULI-STAGE, komory do inkubacji i pracy z komórkami w warunkach hipoksji IN VIVO 500 Pakiet nr 2: Pogwarancyjna opieka serwisowa chromatografu gazowego Agilent 7890B GC sprzężonego ze spektrometrem mas 7000D typu potrójny kwadrupol
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-24
dodatkowe informacje  PN-164/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-27
dodatkowe informacje  PN-192/20/KT
przeglądy i konserwacja urządzeń (diatermia, aspirator, stoły operacyjne)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-27
dodatkowe informacje  PN-151/20/KT
Świadczenie usługi serwisowej spektrometru Maldi Biotyper
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-31
dodatkowe informacje  PN-87/20/EP
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-08-31
dodatkowe informacje  PN-183/20/EP
Dostawa ultrasonografów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-08-31
dodatkowe informacje  PN-182/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Cemiplimab
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-01
dodatkowe informacje  PN-205/20/KT
Zakup odczynników wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego aparatu do izolacji kwasów nukleinowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-01
dodatkowe informacje  PN-188/20/TM
Dostawa generatorów molibdenowo-technetowych Mo/Tc, wykorzystywanych do otrzymywania radionuklidu technetu-99-m do znakowania zestawów scyntygraficznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-01
dodatkowe informacje  PN-211/20/WD
Dostawa rękawiczek diagnostycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-04
dodatkowe informacje  PN-208/20/TM
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-04
dodatkowe informacje  PN-142/20/KK
dostawy rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-08
dodatkowe informacje  PN-185/20/TM
Dostawa preparatów żywieniowych, płynów infuzyjnych i preparatów dezynfekcyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-08
dodatkowe informacje  PN-176/20/MKN
na opracowanie graficzne i druk materiałów szkoleniowych oraz zakup artykułów szkoleniowych (długopisy, pendrive) w ramach projektu: ?Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia?
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-10
dodatkowe informacje  PN-206/20/WD
Dostawa fartuchów ochronnych do pracy z cytostatykami oraz fartuchów zabiegowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-11
dodatkowe informacje  PN-174/20/MKN
na zakup pęset bipolarnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-11
dodatkowe informacje  PN-216/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Kabazytaksel
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-11
dodatkowe informacje  PN-190/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-14
dodatkowe informacje  PN-217/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Abemaciclibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-14
dodatkowe informacje  PN-169/20/JP
Dostawa artykułów laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-18
dodatkowe informacje  PN-215/20/EP
Dostawa masek z zaworem wydechowym FFP3 oraz masek ochronnych FFP2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-18
dodatkowe informacje  PN-232/20/KT
Zakup odczynników wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego aparatu do izolacji kwasów nukleinowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-18
dodatkowe informacje  PN-83/20/EP
Dostawa sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-09-21
dodatkowe informacje  PN-207/20/ZS
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby serwerowni w ramach zadania: budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 30.000 EURO
2020-09-22
dodatkowe informacje  PN-219/20/EP
Dostawa cytometru
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-22
dodatkowe informacje  PN-179/20/KT
Wybór placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu:
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-22
dodatkowe informacje  PN-222/20/KT
Zakup sprzętu medycznego tj. chłodziarko-zamrażarki, zamrażarek niskotemperaturowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-30
dodatkowe informacje  PN-209/20/DW/MZ
Usługa zapewnienia noclegu, cateringu, wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w ramach realizacji Projektu pn.: Szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych w ramach NPZ. Działanie 1 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-09-30
dodatkowe informacje  PN-204/20/ZS
Wykonanie projektu oraz robót budowlanych w ramach zadania: Modernizacja części przychodni NIO-PIB ul Wawelska 15
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2020-10-01
dodatkowe informacje  PN-154/20/WD
Usługa naprawy stołu terapeutycznego Polkam model 16M
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-01
dodatkowe informacje  PN-237/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Tofacitinibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-01
dodatkowe informacje  PN-189/20/KK
Dostawa krzeseł laboratoryjnych, krzesła siodłowego, foteli do podawania cytostatyków, czapki laryngologicznej oraz zamrażarek laboratoryjnych.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-02
dodatkowe informacje  PN-195/20/JP
Dostawa mobilnego urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania wraz z roztworem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-02
dodatkowe informacje  PN-175/20/KK/MZ
Usługa nagrania i montażu webinarów do szkoleń online oraz usługa uruchomienia modułu e-learningu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-05
dodatkowe informacje  PN-243/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-07
dodatkowe informacje  PN-198/20/ZS
usługi okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń biurowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-09
dodatkowe informacje  PN-8/20/DW
Dostawa, montaż, wdrożenie i utrzymanie systemu identyfikacji i ochrony danych pacjentów poddawanych procedurom medycznym radioterapii, wspomagający informację i przygotowanie pacjentów w radioterapii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-12
dodatkowe informacje  PN-193/20/ZS
Usługi serwisowe: Stołu stereotaktycznego z systemem RTG do biopsji Mammotonicznej wraz z estawem do biopsji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-13
dodatkowe informacje  PN-184/20/MKN
na zakup i dostawę artykułów spożywczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-13
dodatkowe informacje  PN-245/20/JP
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu wieloletniego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-15
dodatkowe informacje  PN-236/20/JS
Dostawa odczynników do utworzenia Biobanku w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej NIO-PIB
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-16
dodatkowe informacje  PN-247/20/KT
Dostawa pojemników do przechowywania drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-16
dodatkowe informacje  PN-254/20/JP
Zakup testów do badania kału na krew utajoną metodą immunochemiczną FIT QC sensor wraz z reagentami dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-22
dodatkowe informacje  PN-248/20/JS
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń z zakresu parametrów równowagi kwasowo - zasadowej i parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-23
dodatkowe informacje  PN-241/20/WD
Dostawa odczynników do rutynowych oznaczeń techniką sekwencjonowania następnej generacji (NGS)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-23
dodatkowe informacje  PN-251/20/JP
Dostawa testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego MIC
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-23
dodatkowe informacje  PN-253/20/KK
Dostawa systemu do monitoringu natlenowania tkanek oraz zestawu laserów do pozycjonowania pacjentów.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-23
dodatkowe informacje  PN-256/20/KK/MZ
Usługa nagrania i montażu webinarów do szkoleń online.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-23
dodatkowe informacje  PN-218/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Abemaciclibum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-10-26
dodatkowe informacje  PN-249/20/KK/MZ
Wydruk i dostawa materiałów niezbędnych do zorganizowania centralnej wysyłki zaproszeń w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-26
dodatkowe informacje  PN-242/20/KT
Zakup sprzętu medycznego tj. wytrząsarki laboratoryjnej, kamory laminarnej, wózków reanimacyjnych, pomp objętościowych, ssaków elektrycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-27
dodatkowe informacje  PN-234/20/ZS
świadczenie usługi serwisowej: okresowych przeglądów w tym konserwacji i napraw SYSTEMU WIZYJNEGO POZYCJONOWANIA PACJENTA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-28
dodatkowe informacje  PN-224/20/JS
Dostawa odczynników do monitorowania poziomu leków biologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-10-30
dodatkowe informacje  PN-225/20/EP
Dostawa testów do oznaczania przeciwciał SARS-COV-2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-06
dodatkowe informacje  PN-239/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-06
dodatkowe informacje  PN-229/20/ZS
Świadczenie usługi serwisowej okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych - 10 pakietów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-06
dodatkowe informacje  PN-200/20/DW
Świadczenie opieki powdrożeniowej (pakiet godzin) systemu Simple ERP oraz wdrożenia i opieki serwisowej dla nowej wersji modułu systemu eSimple HRM
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-06
dodatkowe informacje  PN-252/20/WD
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-10
dodatkowe informacje  PN-267/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Pegaspargasum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-10
dodatkowe informacje  PN-223/20/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-12
dodatkowe informacje  PN-269/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-12
dodatkowe informacje  PN-261/20/KT
Dostawa podłoży do hodowli bakterii i grzybów drożdżopodobnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-13
dodatkowe informacje  PN-271/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-13
dodatkowe informacje  PN-194/20/WD
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-16
dodatkowe informacje  PN-272/20/EP
Dostawa testów do diagnostyki in vitro do jakościowego wykrywania antygenu (Ag) SARS-CoV-2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-17
dodatkowe informacje  PN-262/20/MKN
na dostawę papieru ksero oraz etykiet samoprzylepnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-17
dodatkowe informacje  PN-244/20/KK
Świadczenie usług pralniczych wraz z najmem bielizny pościelowej, operacyjnej oraz mopów preparowanych wraz z dzierżawą 2 kabin z systemem typu RFID lub równoważnym (pasmo VHF lub UHF) z czytnikiem do skanowania wózków oraz kompatybilną wagą (bramka do bezdotykowego zliczania i ważenia bielizny z możliwością monitorowania online w chwili i miejscu odbioru) z zestawem komputerowym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-18
dodatkowe informacje  PN-238/20/DW/MZ
Świadczenie usługi utrzymania, serwisu i rozwoju systemu teleinformatycznego SI-PBP
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-19
dodatkowe informacje  PN-278/20/WD
Dostawa kombinezonów ochronnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-20
dodatkowe informacje  PN-273/20/JS
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania oznaczeń metylacji technologią qPCR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-20
dodatkowe informacje  PN-235/20/TM
Dostawa radiofarmaceutyku 18FDG (Fluorodeoksyglukoza)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-23
dodatkowe informacje  PN-250/20/ZS/MZ
Wykonanie szczegółowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-24
dodatkowe informacje  PN-281/20/MKN
Dostawa testów diagnostycznych w kierunku SARS Co-V-2 oraz zestawów do pobierania wymazu z nosogardzieli.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-24
dodatkowe informacje  PN-268/20/ZS
Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych wraz z usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych do ciekłych gazów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-25
dodatkowe informacje  PN-264/20/WD
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego uwzględniającego zidentyfikowanie kluczowych obszarów zagrożeń oraz opracowanie programu naprawczego i przygotowanie strategii rozwoju dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wraz z Oddziałami w Gliwicach i Krakowie na lata 2021-2036
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-26
dodatkowe informacje  PN-213/20/DW
Świadczenie opieki serwisowej akceleratora EGDE, systemu Insightive oraz systemu Velocity
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-26
dodatkowe informacje  PN-283/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Kabazytaksel
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-26
dodatkowe informacje  PN-285/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Lenwatynib
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-26
dodatkowe informacje  PN-266/20/ZS
Dostawę: 1 : Akcesoriów kompatybilnych z aparatami EKG (Pakiety nr 1-10) 2: Akcesoriów kompatybilnych z pompami infuzyjnymi ALARIS (Pakiet nr 11) 3: Akcesoriów kompatybilnych z kardiomonitorami ICARD (Pakiety nr 12-16)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-30
dodatkowe informacje  PN-228/20/KK
Świadczenie usługi serwisowej urządzenia OSMS wraz z elementami składowymi.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-30
dodatkowe informacje  PN-201/20/KT
dostawy staplerów jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-30
dodatkowe informacje  PN-196/20/DW
Świadczenie opieki serwisowej aparatury medycznej produkcji Siemens
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-11-30
dodatkowe informacje  PN-293/20/KK
Dostawa systemu do monitoringu natlenowania tkanek.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-11-30
dodatkowe informacje  PN-265/20/EP
Usługę wywozu i utylizacji odpadówchemicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-04
dodatkowe informacje  PN-294/20/EP
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-07
dodatkowe informacje  PN-276/20/KK
Dostawa platformy do jednoczesnej izolacji, amplifikacji i oceny kwasów nukleinowych w tym RNA wirusa SARS-CoV-2 wraz z sukcesywną dostawą odczynników.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-07
dodatkowe informacje  PN-300/20/MKN
na dostawę produktu leczniczego Kabazytaksel
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-10
dodatkowe informacje  PN--290/20/KT
Dostawa odczynników, zestawów do analizatora Maldi Biotyper oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-10
dodatkowe informacje  PN-202/20/KK
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-12-14
dodatkowe informacje  PN-226/20/WD
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-12-15
dodatkowe informacje  PN-302/20/KT
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego uwzględniającego zidentyfikowanie kluczowych obszarów zagrożeń oraz opracowanie programu naprawczego i przygotowanie strategii rozwoju dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wraz z Oddziałami w Gliwicach i Krakowie na lata 2021-2036
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-16
dodatkowe informacje  PN-263/20/WD
Dostawa wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-12-16
dodatkowe informacje  PN-277/20/DW
Usługa raportowania i przygotowywania mechanizmów do samodzielnej analizy danych wraz z udostępnieniem oprogramowania do pozyskiwania danych z SZOI NFZ i AP-DiLO w zakresie monitorowania i prognozowania wykonania świadczeń zdrowotnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-21
dodatkowe informacje  PN-258/20/MKN
na dostawę wody mineralnej niegazowanej w pojemnikach po 18,9l (galonach) oraz kubków jednorazowego użytku wraz z użyczeniem urządzeń dystrybuujących z funkcją grzania i chłodzenia
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-21
dodatkowe informacje  PN-275/20/JS
Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą systemu do wykonywania preparatów techniką cytologii na podłożu płynnym do wykonywania testów/barwień z zakresu cytologii ginekologicznej i cytologii nieginekologicznej w rutynowej diagnostyce realizowanej przez Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-21
dodatkowe informacje  PN-279/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2020-12-23
dodatkowe informacje  PN-301/20/JP
Zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-23
dodatkowe informacje  PN-292/20/ZS
świadczenie usługi serwisowej: okresowych przeglądów w tym konserwacji i napraw SYSTEMU WIZYJNEGO POZYCJONOWANIA PACJENTA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-28
dodatkowe informacje  PN-304/20/ZS
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby serwerowni w ramach zadania: budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 350.000 EURO
2020-12-29
dodatkowe informacje  PN-214/20/DW
Dostawa drukarek do nanoszenia trwałych nadruków na szkiełka mikroskopowe oraz kasetki histopatologiczne
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-29
dodatkowe informacje  PN-284/20/ZS
Wykonanie projektu budowlanego oraz robót budowlanych w ramach zadania:
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 350.000 EURO
2020-12-30
dodatkowe informacje  PN-313/20/DW
Usługa świadczenia opieki powdrożeniowej wraz z pakietem godzin w zakresie systemu Simple.ERP
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-31
dodatkowe informacje  PN-297/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2020-12-31
dodatkowe informacje  PN-298/20/KK
Dostawa analizatora PCR identyfikującego RNA wirusa SARS-CoV-2 wraz z sukcesywną dostawą odczynników.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-05
dodatkowe informacje  PN-270/20/MKN
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-05
dodatkowe informacje  PN-303/20/MSZ
Zakup paliwa (oleju napędowego ) w systemie kart flotowych-bezgotówkowych do pojazdów służbowych NIO-PIB
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-05
dodatkowe informacje  PN-240/20/JS
Świadczenie usługi przygotowania metagenomicznych bibliotek genomowych i sekwencjonowania następnej generacji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-08
dodatkowe informacje  PN-315/20/KK
Dostawa platformy do izolacji kwasów nukleinowych w tym RNA wirusa SARS-CoV-2 wraz z sukcesywną dostawą odczynników.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-08
dodatkowe informacje  PN-233/20/JP
Wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-08
dodatkowe informacje  PN-316/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Crisantaspasum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-08
dodatkowe informacje  PN-274/20/TM
dostawę generatora germanowo-galowego wraz z eluentem do generatora
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-11
dodatkowe informacje  PN-199/20/MKN
dostawę kontenerów do narzędzi chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-11
dodatkowe informacje  PN-296/20/MSZ
Zakup zestawów do izolacji materiału genetycznego wirusa COVID-19 wraz z materiałami umożliwiającymi automatyzację procesu izolacji wirusowego RNA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-12
dodatkowe informacje  PN-286/20/KT
Zakup i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych i immunochemicznych oraz z sorterem próbek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-13
dodatkowe informacje  PN-255/20/WD
Rekonfiguracja i modyfikacja laboratoryjnego systemu informatycznego Centrum działającego w 3 lokalizacjach NIO-PIB z dostawą serwera oraz z serwisem i dostawą etykiet z kodami kreskowymi na okres 36 miesięcy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-13
dodatkowe informacje  PN-289/20/TM
Dostawa produktu leczniczego Lenwatynib
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-14
dodatkowe informacje  PN-230/20/JP
na dostawę odczynników laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-14
dodatkowe informacje  PN-288/20/ZS/MZ
na zakup i dostawę akceleratora wysokoenergetycznego z wyposażeniem oraz wykonanie projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z instalacją akceleratora
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-15
dodatkowe informacje  PN-227/20/JP
dostawę materiałów zużywalnych do zabiegów endoskopowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-15
dodatkowe informacje  PN-197/20/EP
Dostawa stymulatorów do głębokiej stymulacji mózgu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-15
dodatkowe informacje  PN-257/20/JP
na dostawę płynów do dekontaminacji oraz preparatów do mycia i dezynfekcji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-19
dodatkowe informacje  PN-287/20/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-19
dodatkowe informacje  PN-308/20/KK
Świadczenie usługi okresowego przeglądu, w tym konserwacji i wymiany części eksploatacyjnych piły do cięcia tkanki kostnej Exakt 312
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-19
dodatkowe informacje  PN-246/20/KT
USŁUGA UBEZPIECZENIA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ? PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-20
dodatkowe informacje  PN-210/20/EP
Dostawa systemu stabilizacji transpedikularnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-21
dodatkowe informacje  PN-299/20/MSZ
Zakup zestawu odczynników wraz z akcesoriami laboratoryjnymi do badań genetycznych, przeznaczonych do izolowania i oczyszczania DNA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-22
dodatkowe informacje  PN-310/20/KK
Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej mobilnego aparatu RTG BioVision Plus.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-25
dodatkowe informacje  PN-282/20/KT
dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-26
dodatkowe informacje  PN-295/20/DW
Usługa świadczenia opieki serwisowej systemu kontrolingowego opartego o Prophix i Report Portal (pakiet nr 1) dostawa, usługa wdrożenia i opieki serwisowej dla nowego zintegrowanego systemu obejmującego funkcje kontrolingowe zgodne z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz funkcje zarządzania planowaniem i ewidencją czasu pracy oraz portalem pracowniczym wraz z migracją danych z obecnego systemu kontrolingowego oraz automatycznym modułem zasilania danymi z systemu finansowo księgowego, systemu kadrowego i systemu medycznego (pakiet nr 2).
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-01-28
dodatkowe informacje  PN-231/20/EP
Dostawa ekspanderów, endoprotez oraz siatek do rekonstrukcji piersi.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-01-29
dodatkowe informacje  PN-309/20/JP
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-02-05
dodatkowe informacje  PN-311/20/MS
Wsparcie Zamawiającego w budowie Systemu w ramach projektu: Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) w zakresie opracowania algorytmów NLP do analizy danych przekazywanych do KRN i PROH
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-02-05
dodatkowe informacje  PN-312/20/ZS
Rozbiórka 5-ciu budynków wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia podziemnego wchodzących w skład Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2021-02-08
dodatkowe informacje  PN-221/20/JS
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-02-09
dodatkowe informacje  PN-314/20/KT
Zakup i dostawa sprzętu medycznego (urządzenia do dekontaminacji, myjnia-dezynfektor, aparat do rozmrażania osocza, zestaw do analizy genów)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-02-09
dodatkowe informacje  PN-306/20/ZS
Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania:
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-02-09
dodatkowe informacje  PN-305/20/MKN
Dostawa odczynników do badań genetycznych metodami: PCR, sekwencjonowania i genotypowania alleli DNA
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-02-10
dodatkowe informacje  PN-260/20/KK
Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-02-15
dodatkowe informacje  TP-5/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Durvalumabum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-02-18
dodatkowe informacje  TP-24/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Kabazytaksel
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-02-22
dodatkowe informacje  TP-8/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-02-25
dodatkowe informacje  TP-11/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Niraparyb
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-01
dodatkowe informacje  TP-21/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Vaccinum BCG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-02
dodatkowe informacje  TP-6/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-11
dodatkowe informacje  TP-4/21/EP
Usługa wywozu i utylizacji odpadów chemicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-11
dodatkowe informacje  PN-16/21/DW/MZ
Zakup i dostawa akceleratora wysokoenergetycznego z wyposażeniem oraz wykonanie projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z instalacją akceleratora w ramach Programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna, zadanie pn.: Doposażenie zakładów radioterapii.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-03-15
dodatkowe informacje  TP-18/21/JS
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg ograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-15
dodatkowe informacje  PN-17/21/KT
USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ? PAŃSTWOWYEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-03-16
dodatkowe informacje  TP-13/21/DW
Dostawa artykułów laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-17
dodatkowe informacje  TP-1/21/MSZ
Zakup paliwa (oleju napędowego ) w systemie kart flotowych-bezgotówkowych do pojazdów służbowych NIO-PIB
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-18
dodatkowe informacje  TP-32/21/JS
Dostawa protez głosowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-18
dodatkowe informacje  TP-38/21/ZS
USŁUGA: Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa części budynku kotłowni na terenie NIO-PIB ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-19
dodatkowe informacje  PN-20/21/ZS
Rozbiórka 5-ciu budynków wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia podziemnego wchodzących w skład Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2021-03-23
dodatkowe informacje  PN-15/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Durvalumabum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-03-24
dodatkowe informacje  TP-10/21/KT
Zakup i dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-25
dodatkowe informacje  TP-7/21/MSZ
Dostawa zestawu odczynników do badań genetycznych metodą MLPA.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-25
dodatkowe informacje  TP-51/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Cisatracurium
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-26
dodatkowe informacje  TP-29/21/TM
Dostawa radiofarmaceutyku Samar [153 Sm] QUADRAMET Sm-153
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-26
dodatkowe informacje  TP-62/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Polatuzumab wedotyny
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-03-29
dodatkowe informacje  TP-14/21/EP
Dostawa akcesoriów do wiertarek Primado
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-01
dodatkowe informacje  TP-35/21/MKN
dostawę ręczników papierowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-08
dodatkowe informacje  TP-37/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-08
dodatkowe informacje  TP-9/21/JP
Dostawa odzieży wysokobarierowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-09
dodatkowe informacje  TP-2/21/MKN
Dostawa ściółki oraz paszy dla zwierząt laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-09
dodatkowe informacje  TP-47/21/MSZ
Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń przeciwciał neutralizujących Anti-SARS-CoV-2 (S) oraz testów do oznaczania przeciwciał SARS-COV-2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-12
dodatkowe informacje  TP-48/21/TM
Dostawa produktu leczniczego przygotowującego pacjenta do kolonoskopii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-12
dodatkowe informacje  TP-67/21/ZS
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby serwerowni w ramach zadania: budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 350.000 EURO
2021-04-13
dodatkowe informacje  TP-31/21/KK
Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej mobilnego aparatu RTG BioVision Plus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-13
dodatkowe informacje  TP-30/21/MSZ
Dostawę podłoża do chromatografii cienkowarstwowej (ITLC-SG)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-13
dodatkowe informacje  TP-26/21/MSZ
Dostawę filmów do drukarki laserowej oraz filmów dozymetrycznych na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-14
dodatkowe informacje  TP-59/21/WD
Dostawa akcesoriów do mikro-piły Piezo model Plus do osteosyntezy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-14
dodatkowe informacje  PN-44/21/KT
Dzierżawa wysokoprzepustowego sekwenatora genomowego wraz z dostawą odczynników do obsługi aparatu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-04-15
dodatkowe informacje  PN-50/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Kabazytaksel
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-04-16
dodatkowe informacje  TP-61/21/KT
Dostawa akcesoriów do urządzeń medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-19
dodatkowe informacje  TP-25/21/KK
Usługa jednorazowego przeglądu i konserwacji wraz z wymianą części eksploatacyjnych mikrotomów saneczkowych oraz drukarek szkiełkowych i kasetkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-19
dodatkowe informacje  TP-23/21/MKN
Dostawa elektrod N-20-HG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-20
dodatkowe informacje  TP-65/21/KT
Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów oraz folii chirurgicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-20
dodatkowe informacje  TP-41/21/EP
Usługa przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-20
dodatkowe informacje  TP-96/21/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych i preparatów do prewencji zakażeń ran
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-22
dodatkowe informacje  TP-99/21/JS
Dostawa produktu leczniczego Olaparibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-23
dodatkowe informacje  TP-91/21/WD
Dostawa produktu leczniczego Polatuzumab wedotyny
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-23
dodatkowe informacje  TP-36/21/MSZ
Dostawa bulionu do hodowli bakterii oraz odczynników do wykrywania mechanizmów odporności u bakterii.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-26
dodatkowe informacje  TP-71/21/ZS
świadczenie usługi okresowych przeglądów technicznych i konserwacji wraz z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych aparatury dozymetrycznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-27
dodatkowe informacje  TP-40/21/EP
Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-27
dodatkowe informacje  TP-74/21/DW
Usługa utrzymania modułu Systemu Informatycznego SI-PBP-EFS obsługującego Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-27
dodatkowe informacje  PN-19/21/WD
Kompleksowa usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków dla pacjentów NIO-PIB w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i ul. Wawelska 15 w systemie termosowym wraz z odbiorem i utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-04-28
dodatkowe informacje  PN-33/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-04-28
dodatkowe informacje  TP-27/21/EP
Usługa etykietowania oraz transportu badanego produktu leczniczego (IMP) do Włoch w ramach badań klinicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-04-29
dodatkowe informacje  TP-43/21/EP
Usługa przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-05
dodatkowe informacje  PN-42/21/KT
Zakup odczynników i dzierżawa aparatu do jednoczesnej izolacji, amplifikacji i oceny kwasów nukleinowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-06
dodatkowe informacje  TP-12/21/JS
Dostawa odczynników do wykonywania testów/oznaczeń wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), odczynników do badań diagnostycznych oraz wapna sodowanego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-06
dodatkowe informacje  TP-58/21/KK
Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-06
dodatkowe informacje  PN-54/21/KT
Dostawa akcesoriów do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-07
dodatkowe informacje  PN-49/21/ZS
Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej gammakamer z wyposażeniem: Część 1: Nucline TH45 produkcji Mediso Ltd Część 2: D-SPECT Cardio produkcji Spectrum Dynamics Medical S.A
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-07
dodatkowe informacje  TP-78/21/WD
Usługa transportu produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-10
dodatkowe informacje  TP-107/21/KK
Dostawa generatora elektrochirurgicznego wraz z wyposażeniem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-10
dodatkowe informacje  TP-79/21/JP
Dostawa probówek do zamrażania oraz torebek zabezpieczających
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-12
dodatkowe informacje  PN-39/21/ZS
Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 548.000 EURO
2021-05-13
dodatkowe informacje  TP-22/21/DW
Dostawa biblioteki taśmowej LTO-8
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-14
dodatkowe informacje  TP-34/21/JP
Dostawa wody gazowanej i niegazowanej w butelkach plastikowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-14
dodatkowe informacje  TP-92/21/MSZ
Dostawa zestawu do izolacji materiału genetycznego drobnoustrojów z materiału klinicznego oraz amplifikacji DNA dla CMV, EBV i Pneumocystis jirovecii.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-14
dodatkowe informacje  PN-45/21/JS
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania oznaczeń morfologii krwi oraz oznaczeń morfologii krwi z retikulocytami wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych i wyposażeniem dodatkowym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-18
dodatkowe informacje  PN-85/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-18
dodatkowe informacje  TP-102/21/ZS
Dostawa maceratorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-19
dodatkowe informacje  TP-84/21/JS
Dostawa koloidu albuminy ludzkiej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-19
dodatkowe informacje  PN-83/21/KT
dostawa preparatów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-20
dodatkowe informacje  TP-103/21/KK
Usługa obsługi serwisowej systemu informatycznego Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny - Centralny Rejestr Nowotworów)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-24
dodatkowe informacje  PN-105/21/KT
dostawa preparatu leczniczego ? Radium dichloridum RA 223
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-24
dodatkowe informacje  PN-81/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-24
dodatkowe informacje  TP-73/21/ZS
Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-26
dodatkowe informacje  TP-117/21/MKN
Dostawa ściółki oraz paszy dla zwierząt laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-26
dodatkowe informacje  PN-88/21/KT
dostawa preparatów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-27
dodatkowe informacje  PN-75/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-27
dodatkowe informacje  PN-87/21/WD
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-28
dodatkowe informacje  PN-72/21/DW
Świadczenie usługi opieki serwisowej akceleratorów wraz z wyposażeniem produkcji Varian Medical Systems
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-28
dodatkowe informacje  TP-76/21/MSZ
Dostawę preparatów do badań mikrobiologicznych oraz diagnostyk: genetycznej i patomorfologicznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-28
dodatkowe informacje  PN-77/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Desfluran wraz z użyczeniem parowników
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-05-31
dodatkowe informacje  TP-108/21/JS
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą systemu do wykonywania oznaczeń/testów wykrywania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA za pomocą badań molekularnych (PCR)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-05-31
dodatkowe informacje  TP-57/21/DW
Usługa opieki serwisowej oraz dostęp do nowych wersji oprogramowania dla modułu Eskulap Apteka.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-01
dodatkowe informacje  TP-125/21/KK
Dostawa generatora elektrochirurgicznego wraz z wyposażeniem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-01
dodatkowe informacje  PN-80/21/DW
Wsparcie Zamawiającego w budowie Systemu w ramach projektu: Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) w zakresie opracowania algorytmów NLP do analizy danych przekazywanych do KRN i PROH.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-02
dodatkowe informacje  TP-52/21/MKN
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-02
dodatkowe informacje  TP-110/21/KT
Usługa konserwacji infrastruktury technicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-02
dodatkowe informacje  TP-126/21/ZS
świadczenie usługi okresowych przeglądów technicznych i konserwacji wraz z wymianą części i materiałów eksploatacyjnych aparatury dozymetrycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-07
dodatkowe informacje  TP-121/21/KK
Dostawa urządzenia Real-Time PCR oraz systemu do dokumentacji żeli
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-07
dodatkowe informacje  TP-131/21/EP
Dostawa sprzętu komputerowego, projektora oraz urządzeń wielofunkcyjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-08
dodatkowe informacje  PN-101/21/KT
USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ? PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W WARSZAWIE WRAZ Z ODDZIAŁAMI W KRAKOWIE ORAZ W GLIWICACH
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-09
dodatkowe informacje  TP-93/21/KT
Dostawa krążków bibułowych oraz testów paskowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-09
dodatkowe informacje  TP-97/21/ZS
świadczenie usługi okresowych przeglądów technicznych i kwalifikacji skanera TLC Scan - Ram oraz przeglądów i konserwacji chromatografu cieczowego HPLC Azura
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-09
dodatkowe informacje  TP-94/21/MKN
Dostawa testów Xpert Xpress SARS ?CoV-2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-10
dodatkowe informacje  TP-63/21/KT
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-11
dodatkowe informacje  TP-113/21/JS
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń/testów HER2 oraz oznaczeń/testów pan-TRK metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą systemu do barwień IHC w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-11
dodatkowe informacje  PN-46/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-15
dodatkowe informacje  TP-28/21/JP
Dostawa urządzeń do dezynfekcji wraz z płynami
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-15
dodatkowe informacje  PN-53/21/WD
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-16
dodatkowe informacje  TP-130/21/KT
Dostawa wózków reanimacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-17
dodatkowe informacje  PN-70/21/DW
Świadczenie pogwarancyjnej usługi utrzymania w pełnej sprawności aparatury endoskopowej i laparoskopowej wraz z wyposażeniem i urządzeniami peryferyjnymi produkcji Olympus.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-18
dodatkowe informacje  TP-124/21/EP
Usługa obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez NIO-PIB
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-18
dodatkowe informacje  PN-100/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-21
dodatkowe informacje  PN-82/21/MSZ
Dostawa sond wraz z zestawem odczynników na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Panstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-25
dodatkowe informacje  TP-120/21/MKN
usługa transportu produktów leczniczych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-25
dodatkowe informacje  PN-122/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Ixazomibum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-133/21/KK
Dostawa systemu do rutynowego oczyszczania białek rekombinowanych z dodatkowym wyposażeniem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-68/21/JS
Dostawa wózków biurowych, platformowych, foteli do pobierania krwi oraz szafek przyłóżkowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-86/21/MKN
Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-112/21/MSZ
Dostawa zestawów do przygotowania bibliotek NGS do diagnostyki genetycznej, mutacji somatycznych BRCA1/BRCA2 wraz z zestawami do oczyszczania bibliotek.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-28
dodatkowe informacje  TP-143/21/JS
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą systemu do wykonywania oznaczeń/testów wykrywania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA za pomocą badań molekularnych (PCR)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  PN-111/21/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót instalacyjnych i remontowych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  TP-129/21/KK
Świadczenie usługi transportu zwłok zmarłych pacjentów
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  TP-119/21/EP
Usługa odbioru odpadów komunalnych i opakowaniowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-29
dodatkowe informacje  TP-132/21/KK
Usługa obsługi serwisowej systemu informatycznego Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny - Centralny Rejestr Nowotworów)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-06-30
dodatkowe informacje  PN-64/21/ZS
Świadczenie usługi serwisowej urzadzeń do dezynfekcji i sterylizacji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-02
dodatkowe informacje  TP-55/21/DW
Usługa świadczenia opieki serwisowej dla systemu planowania leczenia RayStation
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-07
dodatkowe informacje  PN-109/21/MSZ
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-09
dodatkowe informacje  TP-154/21/MSZ
Dostawa gąbek służących do pobierania powierzchniowego materiału komórkowego z przełyku.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-09
dodatkowe informacje  TP-114/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-13
dodatkowe informacje  PN-135/21/KT
Dostawa preparatu leczniczego - Levofolinic acid sodium
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-13
dodatkowe informacje  PN-135/21/KT
Dostawa preparatu leczniczego - Levofolinic acid sodium
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-13
dodatkowe informacje  PN-69/21/JP
Dostawa płynów do dekontaminacji oraz preparatów do usuwania plastrów i wstępnego czyszczenia narzędzi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-14
dodatkowe informacje  TP-123/21/MSZ
Dostawa testów PCR COVID-19 na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-16
dodatkowe informacje  TP-106/21/EP
Dostawa jednorazowych nożyczek do cięcia i koagulacji tkanek wraz z dzierżawą generatora
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-16
dodatkowe informacje  PN-118/21/TM
Dostawa zestawów scyntygraficznych i radiofarmaceutyków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-19
dodatkowe informacje  PN-56/21/JP
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-19
dodatkowe informacje  TP-155/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Lorlatynibum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-20
dodatkowe informacje  PN-95/21/JS
Dostawa przeciwciał, odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki cytometrycznej białaczek i chłoniaków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-21
dodatkowe informacje  TP-158/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Alpelisybum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-21
dodatkowe informacje  TP-156/21/MSZ
Dostawa ceramicznego implantu mostka
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-23
dodatkowe informacje  PN-98/21/ZS
Dostawa kardiomonitorów z centralami monitorującymi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-26
dodatkowe informacje  PN-146/21/KT
Dostawa akcesoriów do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-26
dodatkowe informacje  TP-139/21/JS
Dostawa podłoża do chromatografii cienkowarstwowej (ITLC-SG), odczynników do stymulacji hodowli in vitro nowotworów B-komórkowych, przeciwciał do diagnostyki immunohistochemicznej (IHC), zestawów testów wraz z materiałami kalibracyjnymi i kontrolami do ilościowego oznaczania stężenia Interleukiny (IL6)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-26
dodatkowe informacje  TP-115/21/EP
Dostawa urządzeń i produktów medycznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-07-28
dodatkowe informacje  PN-60/21/JS
Dostawa endoprotez prosekcyjnych modularnych kończyny dolnej, górnej oraz panewki stawu biodrowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-07-30
dodatkowe informacje  PN-151/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Polatuzumab wedotyny
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-02
dodatkowe informacje  TP-140/21/KT
Dzierżawa sekwenatora genomowego wraz z dostawą odczynników oraz dostawa testów paskowych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą urządzeń
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-02
dodatkowe informacje  TP-152/21/KT
Dostawa zestawów do żywienia dojelitowego oraz folii chirurgicznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-03
dodatkowe informacje  PN-136/21/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych i substancji recepturowej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-03
dodatkowe informacje  PN-89/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-05
dodatkowe informacje  PN-138/21/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-05
dodatkowe informacje  TP-164/21/KT
Dostawa kapsułek diagnostycznych i terapeutycznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-16
dodatkowe informacje  TP-170/21/TM
Dostawa generatorów molibdenowo-technetowych 99Mo/99mTc, wykorzystywanych do otrzymywania radionuklidu technetu-99m do znakowania zestawów scyntygraficznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-19
dodatkowe informacje  TP-161/21/KT
Dostawa stalowych statywów, kaset aluminiowych do zbiorników kriogenicznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-20
dodatkowe informacje  TP-153/21/MSZ
Przeprowadzenie kontroli jakości badań mammograficznych ? ocena fizycznych parametrów oraz poprawności realizacji testów kontroli jakości przez świadczeniobiorców Programu profilaktyki raka piersi.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-20
dodatkowe informacje  PN-162/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-23
dodatkowe informacje  TP-128/21/JS
Dostawa zestawu do analizy i monitorowania w czasie rzeczywistym wolnokrążących w krwioobiegu kwasów nukleinowych wydzielanych przez komórki nowotworowe (ctTNA) wraz z sukcesywną dostawą odczynników
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-23
dodatkowe informacje  TP-142/21/KK
Świadczenie usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-27
dodatkowe informacje  TP-194/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-27
dodatkowe informacje  PN-145/21/DW/MZ
Dostawa akceleratora medycznego z wyposażeniem oraz wykonanie projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z instalacją akceleratora oraz adaptacją bunkra i sterowni V5 Zakładu Radioterapii I w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowym Instytucie Badawczym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-08-30
dodatkowe informacje  TP-184/21/JP
Dostawa testów oraz odczynników do badań immunochemicznych na krew utajoną w kale
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-08-30
dodatkowe informacje  TP-116/21/MSZ
Dostawa odczynników wykorzystywanych wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-01
dodatkowe informacje  TP-157/21/JP
Dostawa taśm do drukarek termotransferowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-02
dodatkowe informacje  TP-167/21/KT
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-03
dodatkowe informacje  TP-180/21/JS
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania oznaczeń/barwień metodą hematoksylina/eozyna (HE) materiału histopatologicznego wraz z dzierżawą systemu do wykonywania barwienia i nakrywania preparatów mikroskopowych w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-03
dodatkowe informacje  PN-166/21/KK
Dostawa aparatu HDR
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-09-06
dodatkowe informacje  WR-174/21/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót instalacyjnych i remontowych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-07
dodatkowe informacje  TP-189/21/ZS
Dostawa srodków do uzdatniania wody kotłowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-07
dodatkowe informacje  PN-141/21/JP
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań genetycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-09-10
dodatkowe informacje  TP-3/21/KT
Dostawa systemu dokumentacji badań endoskopowych wraz z wyposażeniem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-10
dodatkowe informacje  TP-148/21/MKN
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-10
dodatkowe informacje  TP-185/21/MSZ
Dostawa zestawów do izolacji materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-10
dodatkowe informacje  TP-205/21/ZS
Świadczenie usługi serwisowej urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji - przez okres 2 miesięcy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-10
dodatkowe informacje  TP-175/21/MKN
Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-13
dodatkowe informacje  TP-144/21/JP
Dostawa pościeli szpitalnej i hotelowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-16
dodatkowe informacje  TP-159/21/DW
Usługa świadczenia opieki serwisowej dla aparatu RTG DR 600 produkcji AGFA
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-16
dodatkowe informacje  PN-134/21/MSZ
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-09-17
dodatkowe informacje  PN-178/21/ZS
Świadczenie usługi serwisowej urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-09-20
dodatkowe informacje  PN-181/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-09-20
dodatkowe informacje  PN-127/21/JP
Dostawa systemu CE-IVD do badań szerokich profili genetycznych na ctDNA wraz z sukcesywną dostawą odczynników
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-09-21
dodatkowe informacje  PN-176/21/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót instalacyjnych i remontowych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2021-09-22
dodatkowe informacje  PN-165/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Alpelisybum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-09-24
dodatkowe informacje  PN-197/21/KT
Dostawa rękawów do sterylizacji, narożników do tac, naboi, taśm oraz szczotek do czyszczenia endoskopów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-09-27
dodatkowe informacje  TP-212/21/EP
Dostawa urządzeń i produktów medycznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-09-29
dodatkowe informacje  TP-210/21/KT
Dostawa podłoży do posiewu krwi z inhibitorem antybiotyków wraz z dzierżawą analizatora
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-01
dodatkowe informacje  TP-177/21/KK
Świadczenie usługi serwisowej systemu do biopsji fuzyjnej BiopSee wraz z systemem do oceny wieloparametrycznego badania MRI Watson Elemenatry oraz skanera z oprogramowaniem umożliwiającym cyfrowy zapis obrazu histopatologicznego wraz z serwerem i aparatem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-05
dodatkowe informacje  TP-215/21/KT
Dostawa systemu o wysokiej rozdzielczości do obrazowania fluorescencyjnego w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-06
dodatkowe informacje  TP-213/21/JS
Dostawa przeciwciał do diagnostyki cytometrycznej białaczek i chłoniaków
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-07
dodatkowe informacje  TP-204/21/EP
Usługa przeprowadzenia kontroli 35 ośrodków realizujących Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-07
dodatkowe informacje  TP-201/21/MSZ
Kontrola jakości przesiewowych badań cytologicznych wykonywanych przez świadczeniodawców NFZ realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-08
dodatkowe informacje  TP-198/21/JP
Dostawa suchego lodu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-11
dodatkowe informacje  PN-188/21/MSZ
Dostawa sprzętu do realizacji zadania pn. ?poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych?.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-10-12
dodatkowe informacje  TP-187/21/ZS
Dostawa akcesoriów kompatybilnych z kardiomonitorami
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-12
dodatkowe informacje  PN-169/21/KK
Kompleksowa obsługa serwisowa aparatów firmy Siemens
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-10-13
dodatkowe informacje  TP-200/21/EP
Dostawa urządzeń i produktów medycznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-13
dodatkowe informacje  TP-208/21/JS
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanej platformy (aparatu) do izolacji kwasów nukleinowych w tym izolacji RNA wirusa SARS-CoV-2
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-14
dodatkowe informacje  TP-219/21/KT
Dostawa worków kriogenicznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-19
dodatkowe informacje  TP-218/21/DW
Usługa świadczenia opieki serwisowej dla aparatu RTG DR 600 produkcji AGFA
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-20
dodatkowe informacje  PN-207/21/EP
Dostawa mikroskopu operacyjnego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-10-22
dodatkowe informacje  TP-171/21/JS
Dostawa 1/ automatu biopsyjnego, 2/ fartuchów oraz kołnierzy osłonnych, 3/ wagi krzesełkowej, 4/ aparatu do bioimpedancji, 5/ pozycjonerów do ułożenia pacjenta, 6/ szafek przyłóżkowych, 7/ wideolaryngoskopu, 8/ aparatu EKG
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-22
dodatkowe informacje  TP-150/21/DW
Usługa udostępnienia, wdrożenia oraz utrzymania narzędzia do komunikacji cyfrowej z personelem medycznym.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-22
dodatkowe informacje  TP-206/21/KT
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-25
dodatkowe informacje  TP-202/21/ZS
Dostawę akcesoriów do pulsoksymetrów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-25
dodatkowe informacje  TP-217/21/ZS
Dostawa materiałów budowlanych, stolarskich i ślusarskich
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-26
dodatkowe informacje  TP-230/21/KT
Dostawa masek chirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-28
dodatkowe informacje  TP-220/21/TM
Dostawa płynu infuzyjnego: Natrii chloridum, Kalii chloridum, Calcii chloridum, Natrii lactas
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-28
dodatkowe informacje  TP-231/21/KK
Świadczenie usługi serwisowej systemu do biopsji fuzyjnej BiopSee wraz z systemem do oceny wieloparametrycznego badania MRI Watson Elemenatry oraz skanera z oprogramowaniem umożliwiającym cyfrowy zapis obrazu histopatologicznego wraz z serwerem i aparatem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-10-28
dodatkowe informacje  TP-211/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-02
dodatkowe informacje  PN-195/21/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-11-03
dodatkowe informacje  PN-186/21/EP
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielokrotnego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-11-03
dodatkowe informacje  PN-209/21/KK
Dostawa produktu leczniczego - Rituximab
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-11-03
dodatkowe informacje  TP-238/21/JS
Dostawa systemu holterowskiego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-03
dodatkowe informacje  TP-173/21/JP
Dostawa materiałów zużywalnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-04
dodatkowe informacje  TP-223/21/KT
Świadczenie usługi serwisowej spektrometru Maldi - Biotyper
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-05
dodatkowe informacje  TP-191/21/KK
Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej aparatury medycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-05
dodatkowe informacje  TP-190/21/JP
Dostawa testów panelowych SARS-CoV-2
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-05
dodatkowe informacje  TP-227/21/KT
Dostawa systemu o wysokiej rozdzielczości do obrazowania fluorescencyjnego w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-10
dodatkowe informacje  PN-193/21/DW
Wykonanie Komponentu Integracyjnego pozwalającego na wymianę danych pomiędzy Systemem HIS a System e-KRN+
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-11-12
dodatkowe informacje  TP-216/21/DW
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-12
dodatkowe informacje  TP-239/21/MSZ
Kontrola jakości przesiewowych badań cytologicznych wykonywanych przez świadczeniodawców NFZ realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-16
dodatkowe informacje  PN-196/21/JS
Dostawa odczynników do rutynowych oznaczeń techniką sekwencjonowania następnej generacji (NGS)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-11-17
dodatkowe informacje  TP-236/21/EP
Dostawa defibrylatorów
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-19
dodatkowe informacje  TP-149/21/EP
Świadczenie usługi Opiekuna Projektu w ramach realizacji zadania: ?Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów (QMAM, Quality Mammography)? realizowanego na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia nr 1/2-3/1/2016/97/640.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-23
dodatkowe informacje  PN-256/21/EP/MZ
Dostawa nowej wersji systemu planowania radioterapii, a także dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu oraz systemu wspomagającego wraz z niezbędnym sprzętem
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-11-29
dodatkowe informacje  TP-182/21/ZS
dostawa urządzeń sanitarnych i materiałów hydraulicznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-30
dodatkowe informacje  TP-246/21/EP
Dostawa sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowań do komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, projektora, skanerów kodów i innych akcesoriów komputerowych.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-11-30
dodatkowe informacje  TP-259/21/JP
Dostawa testów oraz odczynników do badań immunochemicznych na krew utajoną w kale
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-01
dodatkowe informacje  TP-250/21/JS
Dostawa analizatora PCR identyfikującego RNA wirusa SARS-CoV-2 wraz z sukcesywną dostawą odczynników
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-02
dodatkowe informacje  PN-192/21/MSZ
Dostawa wyrobów medycznych służących do obłożenia pola operacyjnego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-12-03
dodatkowe informacje  TP-257/21/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-03
dodatkowe informacje  TP-260/21/KK
Świadczenie usługi serwisowej skanera z oprogramowaniem umożliwiającym cyfrowy zapis obrazu histopatologicznego wraz z serwerem i aparatem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-06
dodatkowe informacje  TP-240/21/KK
Świadczenie usługi serwisowej mikroskopu fluorescencyjnego BioView Allegro Plus BX63 wraz z oprogramowaniem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-07
dodatkowe informacje  TP-261/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-07
dodatkowe informacje  PN-232/21/ZS
Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli, zbiornika kriogenicznego oraz parownicy w tym usługą konserwacji i przeglądów zbiorników kriogenicznych do ciekłych gazów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-12-08
dodatkowe informacje  PN-249/21/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-12-14
dodatkowe informacje  TP-222/21/MSZ
Zakup odczynników do barwienia preparatów hematologicznych wraz z dzierżawą aparatu z wyposażeniem dodatkowym do wykonywania 20 000 rozmazów.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-14
dodatkowe informacje  TP-265/21/TM
Dostawa stymulatorów struktur głębokich mózgu Activa SC 37602
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-14
dodatkowe informacje  TP-247/21/JP
Dostawa paszy dla zwierząt laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-14
dodatkowe informacje  TP-137/21/ZS
Dostawa lodówek i zamrażarek laboratoryjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-15
dodatkowe informacje  PN-221/21/KK
Dostawa płynów do myjek Clinox 3A, chusteczek do mycia i dezynfekcji oraz środków do myjni dezynfektora
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-12-16
dodatkowe informacje  PN-183/21/KT
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-12-16
dodatkowe informacje  TP-66/21/DW
Usługa serwisu pogwarancyjnego sprzętu zakupionego w projekcie ONKO.SYS
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-16
dodatkowe informacje  PN-163/21/ZS
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń laboratorium w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-12-16
dodatkowe informacje  PN-163/21/ZS
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń laboratorium w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie spełniającej standardy GMP i umożliwiającej uzyskanie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na produkcje ATMP modyfikowanego genetycznie (komórek CAR-T)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 350.000 EURO
2021-12-16
dodatkowe informacje  TP-252/21/KT
Dostawa szafy kartotekowej oraz krzeseł i taboretów laboratoryjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-17
dodatkowe informacje  TP-270/21/TM
Dostawa stymulatorów dwukanałowych do głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona, padaczce, dystonii
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-17
dodatkowe informacje  TP-266/21/KT
Dzierżawa pompy perystaltycznej wraz z dostawą oprzyrządowania
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-21
dodatkowe informacje  TP-233/21/KK
Świadczenie usługi serwisowej aparatury medycznej i laboratoryjnej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-21
dodatkowe informacje  TP-90/21/JP
Dostawa łóżek szpitalnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-22
dodatkowe informacje  TP-235/21/JP
Dostawa taśm do drukarek termotransferowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-28
dodatkowe informacje  TP-267/21/JS
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą systemu do wykonywania oznaczeń/testów wykrywania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA za pomocą badań molekularnych (PCR)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-28
dodatkowe informacje  TP-228/21/JP
Dostawa odzieży medycznej i roboczej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-30
dodatkowe informacje  TP-241/21/JS
Świadczenie usługi sekwencjonowania komercyjnego (RNA-seq mRNA i small RNA) RNA wyizolowanego z komórek krwi obwodowej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-30
dodatkowe informacje  PN-199/21/KK
Dostawa portów wszczepialnych z zestawami wprowadzającymi oraz nici chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2021-12-31
dodatkowe informacje  TP-274/21/KT
Dostawa testów w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 oraz dostawa materiałów zużywalnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-31
dodatkowe informacje  TP-237/21/DW
Usługa audytu zewnętrznego w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informatycznym oraz realizacji testów bezpieczeństwa dla Systemu e-KRN+
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2021-12-31
dodatkowe informacje  PN-269/21/KT
Dostawa taśm, etykiet do sterylizacji oraz szczotek do czyszczenia endoskopów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2022-01-03
dodatkowe informacje  TP-264/21/JS
Dostawa odczynników do badań genetycznych metodą genotypowania alleli DNA
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-03
dodatkowe informacje  PN-254/21/TM
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2022-01-04
dodatkowe informacje  TP-279/21/TM
Dostawa produktu leczniczego Avelumabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-04
dodatkowe informacje  PN-147/21/WD
Dostawa implantów piersi
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2022-01-10
dodatkowe informacje  TP-272/21/JS
Dostawa protez głosowych wraz z akcesoriami
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-10
dodatkowe informacje  TP-248/21/MSZ
Dostawa odczynników wykorzystywanych wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-11
dodatkowe informacje  TP-275/21/EP
Prenumerata czasopism polskich oraz subskrypcja elektroniczna czasopism zagranicznych wraz z suplementami na rok 2022.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-12
dodatkowe informacje  TP-277/21/KT
Dostawa pipet automatycznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-13
dodatkowe informacje  TP-245/21/KK
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-17
dodatkowe informacje  TP-226/21/MSZ
Zakup drobnych akcesoriów laboratoryjnych, naklejek do oznaczania strzykawek, linii do kroplówek i płynów infuzyjnych, filmów dozymetrycznych, filmów DVM oraz wskaźnika napromieniowania krwi.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-18
dodatkowe informacje  TP-179/21/JP
Dostawa kasetek histopatologicznych, taśm barwiących oraz etykiet
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-20
dodatkowe informacje  TP-273/21/ZS
Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej i aparatu do bioimpedancji
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-20
dodatkowe informacje  TP-278/21/KT
Dostawa specjalistycznych łóżek do intensywnej terapii
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-24
dodatkowe informacje  PN-276/21/DW
Wykonanie Komponentu Integracyjnego pozwalającego na wymianę danych pomiędzy Systemem HIS a System e-KRN+
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2022-01-24
dodatkowe informacje  TP-263/21/ZS
Wymiana 5 nagrzewnic z automatyką
( przetarg nieograniczony )
poniżej 214.000 EURO
2022-01-26
dodatkowe informacje  PN-243/21/MSZ
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby wykonywania badań genetycznych techniką PCR i NGS.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2022-01-28
dodatkowe informacje  TP-14/22/JS
Dostawa odczynników do badań genetycznych metodą genotypowania alleli DNA
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-01-31
dodatkowe informacje  PN-280/21/DW
Opracowanie projektu portalu o nazwie Narodowy Portal Onkologiczny
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2022-02-01
dodatkowe informacje  PN-251/21/JP
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2022-02-09
dodatkowe informacje  PN-242/21/EP
Dostawa implantów kręgosłupowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2022-02-10
dodatkowe informacje  TP-8/22/AP
Dostawy podręcznego sprzętu gaśniczego, znaków pożarniczych i ogólnych instrukcji ppoż.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-02-14
dodatkowe informacje  TP-22/22/DW
Dostawa licencji wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego dla urządzenia FortiMail 1000D
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-02-14
dodatkowe informacje  TP-7/22/JS
Dostawa odczynników do rutynowych oznaczeń w materiale z płynnej biopsji (ctDNA) techniką qPCR
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-02-17
dodatkowe informacje  PN-271/21/MSZ
Dostawa odczynników do rutynowej diagnostyki molekularnej w technologii ilościowego PCR.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2022-02-18
dodatkowe informacje  TP-10/22/KT
Dostawa elektrycznych łóżek szpitalnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-02-18
dodatkowe informacje  PN-13/22/ZS
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń laboratorium w Zakładzie Medycycny Regeneracyjnej Nardowego Instytutu Onkologii im. Marii skłodowskiej-Curie państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2022-02-23
dodatkowe informacje  TP-36/22/KT
Dostawa testów do wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B C. difficile
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-02-23
dodatkowe informacje  TP-3/22/KK
Świadczenie usług w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw elementów systemów oddymiania, drzwi, kurtyn, bram oraz podręcznego sprzętu przeciwpożarowego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-02-24
dodatkowe informacje  PN-4/22/AP
Dostawy oprzyrządowania do wiertarki Primado
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-01
dodatkowe informacje  TP-23/22/KK
Dostawa inkubatorów, stołu zabiegowego oraz zamrażarek niskotemperaturowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-01
dodatkowe informacje  TP-30/22/EP
Świadczenie usługi Opiekuna Projektu w ramach realizacji zadania: ?Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów (QMAM QualityMammography)?na podst. umowy z MZ nr 1/2-3/1/2016/97/640
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-02
dodatkowe informacje  TP-34/22/AP
Dostawa produktów leczniczych TP-34/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-03
dodatkowe informacje  TP-32/22/AP
Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego i wielokrotnego użytku TP-32/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-04
dodatkowe informacje  PN-1/22/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-04
dodatkowe informacje  TP-27/22/EP
Świadczenie usługi wynajmu, dostarczenia oraz wymiany mat podłogowych.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-04
dodatkowe informacje  TP-24/22/JS
Dostawa systemu do przygotowywania bibliotek genomowych i ładowania chipów do sekwencjonowania w systemie półprzewodnikowym
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-10
dodatkowe informacje  TP-51/22/JS
Dostawa odczynników do rutynowych oznaczeń w materiale z płynnej biopsji (ctDNA) techniką qPCR
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-11
dodatkowe informacje  PN-26/22/DW
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-11
dodatkowe informacje  PN-29/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Sevofluranum wraz z użyczeniem parowników
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-14
dodatkowe informacje  TP-48/22/KT
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, kursów i szkoleń organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 750.000 EURO
2022-03-14
dodatkowe informacje  TP-58/22/JP
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-15
dodatkowe informacje  PN-15/22/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-17
dodatkowe informacje  TP-38/22/JP
Dostawa jednorazowych narzędzi do zabiegów torakochirurgicznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-17
dodatkowe informacje  PN-9/22/TM
Dostawa radiofarmaceutyku 2-deoksy-2-[18F] fluoro-D-glukoza
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-18
dodatkowe informacje  TP-12/22/KT
Wybór operatora pocztowego do wysyłki listów monitorujących przez Centralny Ośrodek Koordynujący
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 750.000 EURO
2022-03-21
dodatkowe informacje  PN-57/22/DW
Wykonanie Komponentu Integracyjnego pozwalającego na wymianę danych pomiędzy Systemem HIS a Systemem e-KRN+ dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-22
dodatkowe informacje  PN-2/22/MSZ
Dostawa odczynników wykorzystywanych wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-23
dodatkowe informacje  TP-5/22/EP
Dostawa oprogramowań do analizy statystycznej wraz z licencjami
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-23
dodatkowe informacje  PN-31/22/MSZ
Dostawa sprzętu do realizacji zadania pn. Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-23
dodatkowe informacje  PN-16/22/JP
Dostawa artykułów biurowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-24
dodatkowe informacje  PN-35/22/DW
Świadczenie usługi opieki serwisowej, przeglądów akceleratorów produkcji Varian Medical Systems
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-24
dodatkowe informacje  PN-17/22/AP
Dostawa produktu leczniczego Carfilzomibum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-25
dodatkowe informacje  TP-74/22/EP
Dostawa strzykawek jednorazowego użytku
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-25
dodatkowe informacje  TP-21/22/EP
Usługa obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez NIO-PIB
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-25
dodatkowe informacje  PN-6/22/ZS
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania z kotłowni na funkcję biurową, techniczną i warsztatową części budynku kotłowni na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 382.000 EURO
2022-03-28
dodatkowe informacje  PN-18/22/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-03-28
dodatkowe informacje  TP-61/22/KT
Usługa opracowania graficznego infografik w ramach projektu pn.: ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym?
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-28
dodatkowe informacje  TP-47/22/ZS
Dostawa akcesoriów do respiratora WEINMAN Medumat
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-29
dodatkowe informacje  TP-49/22/MSZ
Kontrola jakosci przesiewowych badan cytologicznych wykonywanych przez swiadczeniodawców NFZ realizujacych Program profilaktyki raka szyjki macicy.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-03-31
dodatkowe informacje  PN-11/22/MSZ
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-04-01
dodatkowe informacje  PN-40/22/MSZ
Dostawa odczynników do wykonywania badań genetycznych w celu identyfikacji wirusa SARS-CoV-2
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-04-04
dodatkowe informacje  PN-37/22/KK
Zakup i dostawa aparatu do brachyterapii HDR z wyposażeniem oraz wykonanie projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z instalacją przedmiotowego aparatu oraz adaptacją bunkra i sterowni w Zakładzie Brachyterapii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowym Instytucie Badawczym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-04-04
dodatkowe informacje  NzO-160/21/ZS
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( negocjacje z ogłoszeniem )
powyżej 214.000 EURO
2022-04-05
dodatkowe informacje  PN-20/22/JP
Dostawa kaniuli dożylnych wraz z koreczkami
( przetarg nieograniczony )
powyżej 214.000 EURO
2022-04-05
dodatkowe informacje  TP-53/22/KT
Wykonanie posadzek z wykładzin homogenicznych wraz z robotami towarzyszącymi
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 5 382.000 EURO
2022-04-05
dodatkowe informacje  TP-50/22/AP
Dostawa produktów leczniczych TP-50/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-07
dodatkowe informacje  TP-79/22/EP
Świadczenie usługi wynajmu, dostarczenia oraz wymiany mat podłogowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-08
dodatkowe informacje  TP-68/22/AP
Dostawa produktów leczniczych TP-68/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-08
dodatkowe informacje  PN-56/22/DW
Opracowanie projektu portalu o nazwie Narodowy Portal Onkologiczny
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-04-11
dodatkowe informacje  PN-44/22/KT
Dostawa masek filtrujących, serwet gazowych, obłożeń sterylnych oraz osłon na mikroskop
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-04-12
dodatkowe informacje  TP-90/22/JS
Świadczenie usługi kompleksowej organizacji oraz przeprowadzenia obchodów 90-lecia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-14
dodatkowe informacje  TP-41/22/JS
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pomiarów fluorymetrycznych na fluorymetrze Quantus oraz zestawów odczynników do badań molekularnych niestabilności mikrosatelitarnej (MSI)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-15
dodatkowe informacje  TP-80/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Sacytuzumab gowitekan
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-15
dodatkowe informacje  PN-28/22/EP
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-04-20
dodatkowe informacje  TP-43/22/KK
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-20
dodatkowe informacje  TP-97/22/KT
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, kursów i szkoleń organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 750.000 EURO
2022-04-20
dodatkowe informacje  TP-55/22/KK
Dostawa pomp objętościowych i strzykawkowych, inkubatora z autosterylizacją oraz wytwornicy lodu
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-21
dodatkowe informacje  PN-52/22/ZS
Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż systemu instalacji klimatyzacji VRF w budynku klinicznym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2022-04-21
dodatkowe informacje  TP-69/22/KT
Dostawa urządzeń do pomiarów życiowych, pomp infuzyjnych, monitorów do pomiaru funkcji życiowych, wózka reanimacyjnego, defibrylatora, ssaka medycznego, wirówki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-21
dodatkowe informacje  TP-91/22/KT
Usługa opracowania graficznego infografik w ramach projektu pn.: Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-22
dodatkowe informacje  TP-63/22/KK
Dostawa systemu rozwieracza brzusznego oraz akcesoriów do toru wizyjnego do obrazowania fluorescencyjnego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-22
dodatkowe informacje  TP-81/22/ZS
Usługa naprawy stołów operacyjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-25
dodatkowe informacje  TP-98/22/AP
Dostawa produktu leczniczego Tukatynib
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-25
dodatkowe informacje  TP-85/22/JS
Dostawa jednorazowych filtrów powietrza do ogrzewacza pacjenta
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-04-25
dodatkowe informacje  TP-99/22/ZS
Dostawa akcesoriów do respiratora WEINMAN Medumat
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 214.000 EURO
2022-04-29
dodatkowe informacje  TP-75/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-05
dodatkowe informacje  TP-115/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Daratumumabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-05
dodatkowe informacje  PN-67/22/JP
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-05-06
dodatkowe informacje  TP-76/22/KT
Usługa promocji Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym oraz szkoleń personelu medycznego w medycznej prasie branżowej w ramach projektu pn.: ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym?.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-09
dodatkowe informacje  TP-121/22/JS
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pomiarów fluorymetrycznych na fluorymetrze Quantus oraz zestawów odczynników do badań molekularnych niestabilności mikrosatelitarnej (MSI)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-10
dodatkowe informacje  TP-65/22/EP
Dostawa narzędzi do operacji mikrochirurgicznych oraz kaset jednorazowego użytku do pomiaru ACT Hemochron.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-11
dodatkowe informacje  PN-82/22/KT
Dostawa akcesoriów do laparoskopii firmy Olympus oraz dostawa oprzyrządowania do noża ultradźwiękowego firmy Olympus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-05-12
dodatkowe informacje  PN-60/22/AP
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby wykonywania badań FISH - PN-60/22/AP
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-05-12
dodatkowe informacje  TP-87/22/KT
Usługa opracowania koncepcji oraz realizacji medialnej kampanii społecznej promującej działanie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym oraz aplikację mobilną w ramach projektu pn.: ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym?
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-13
dodatkowe informacje  TP-77/22/AP
Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego, znaków pożarniczych, oznakowania i ogólnych instrukcji ppoż.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-13
dodatkowe informacje  PN-92/22/TM
Dostawa stymulatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-05-16
dodatkowe informacje  TP-59/22/DW
Usługa opracowania i realizacji modernizacji, prowadzenia pozycjonowania i administrowania strony internetowej jakrzucicpalenie.pl oraz wsparcie działań na profilu strony na portalu społecznościowym Facebook.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-16
dodatkowe informacje  TP-71/22/EP
Usługa obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez NIO-PIB
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-17
dodatkowe informacje  TP-122/22/KT
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, kursów i szkoleń organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-18
dodatkowe informacje  TP-123/22/JS
Dostawa stołu zabiegowego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-24
dodatkowe informacje  TP-125/22/KT
Usługa promocji Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym oraz szkoleń personelu medycznego w medycznej prasie branżowej w ramach projektu pn.: ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym?.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-25
dodatkowe informacje  TP-94/22/ZS
Dostawę i montaż stacji uzdatniania wody
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-26
dodatkowe informacje  TP-129/22/TM
Dostawa spirytusu Vini 70 %
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-26
dodatkowe informacje  TP-25/22/MSZ
Dostawa foteli i asystorów do pobierania krwi, leżanek do EKG, lodówki na leki oraz przenośnika taśmowo rolkowego.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-05-27
dodatkowe informacje  PN-119/22/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-05-30
dodatkowe informacje  PN-112/22/AP
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, PN-112/22/AP
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-05-30
dodatkowe informacje  PN-64/22/MSZ
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznej wielozadaniowej stacji izolującej (DNA, RNA).
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-05-31
dodatkowe informacje  TP-105/22/JS
Dostawa przeciwciał do manualnej diagnostyki immunohistochemicznej (IHC) ludzkiego materiału utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-01
dodatkowe informacje  TP-110/22/EP
Usługi wytworzenia, utrzymania i rozwoju platformy elektronicznej do realizacji zadania
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-01
dodatkowe informacje  TP-128/22/KT
Dostawa testów do badań genetycznych w kierunku Sars-Cov-2 oraz zestawów do pobierania wymazów.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-03
dodatkowe informacje  TP-111/22/JS
Dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowej chirurgii kręgosłupa
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-03
dodatkowe informacje  TP-148/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Dostarlimabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-06
dodatkowe informacje  PN-101/22/KK
Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-07
dodatkowe informacje  TP-62/22/DW
Świadczenie usług serwisowych systemu diagnostyki obrazowej produkcji GE -rezonansu magnetycznego 3-OT Signa Architect
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-07
dodatkowe informacje  TP-141/22/KT
Dostawa urządzeń do pomiarów życiowych, ssaka medycznego, wirówek, wytwornicy lodu
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-09
dodatkowe informacje  TP-33/22/MSZ
Dostawa naklejek do oznaczania strzykawek, Agarozy i enzymów do oczyszczania produktów PCR, pudełek do szkiełek histopatologicznych i teczek do preparatów oraz odczynników do uzdatniania wody i jej zbiorników.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-10
dodatkowe informacje  TP-144/22/AP
Dostawa produktu leczniczego Apalutamide, TP-144/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-10
dodatkowe informacje  PN-45/22/ZS/UE
Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-13
dodatkowe informacje  TP-130/22/JS
Dostawa przeciwciał do manualnej diagnostyki immunohistochemicznej (IHC) ludzkiego materiału utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-13
dodatkowe informacje  TP-143/22/AP
Dostawa produktu leczniczego Polatuzumabum, TP-143/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-13
dodatkowe informacje  PN-73/22/EP
Usługa odbioru odpadów komunalnych i opakowaniowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-14
dodatkowe informacje  PN-106/22/EP
Dostawa kraników zespolonych, systemu rampa, bezigłowych portów do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-14
dodatkowe informacje  TP-113/22/MSZ
Dostawa pojemników do gromadzenia i transportu odpadów medycznych.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-14
dodatkowe informacje  TP-95/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-15
dodatkowe informacje  TP-127/22/JS
Dostawa sprzętu niezbędnego do realizacji projektu
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-15
dodatkowe informacje  TP-136/22/MSZ
Kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych ? ocena fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz poprawności realizacji testów kontroli jakości.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-17
dodatkowe informacje  TP-116/22/DW
Usługa kompleksowej organizacji oraz przeprowadzenia konferencji prasowej podsumowującej Projekt pn. Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie - Państwowy Instytut Badawczy
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-17
dodatkowe informacje  PN-54/22/JP
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-21
dodatkowe informacje  PN-72/22/AP
dostawa wyrobów medycznych PN-72/22/AP
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-21
dodatkowe informacje  PN-89/22/MSZ
Dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej techniką qPCR oraz pyrosekwencjonowaniem.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-21
dodatkowe informacje  TP-152/22/KT
Dostawa testów antygenowych do wykrywania Sars-Cov-2
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-21
dodatkowe informacje  PN-93/22/MSZ
Dostawa sprzętu do realizacji zadania pn. Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-22
dodatkowe informacje  TP-103/22/JP
Dostawa szafek BHP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-22
dodatkowe informacje  TP-131/22/AP
Dostawa foteli zabiegowych do podawania chemioterapii, TP-131/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-23
dodatkowe informacje  TP-96/22/JP
Dostawa szkiełek nakrywkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-23
dodatkowe informacje  TP-114/22/KT
Usługa przeprowadzenia cykli prelekcji podczas wykładów w czasie szkolenia pracowników medycznych w ramach projektu pn.: ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym?
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-23
dodatkowe informacje  PN-42/22/JP
Dostawa i montaż myjni - dezynfektora do mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-06-24
dodatkowe informacje  TP-138/22/JS
Dostawa 1/ urządzeń do codziennego monitorowania ph formaliny (Ph metr); 2/ dermatomu, siatkownicy wraz z wyposażeniem; 3/ pipet nastawnych jednokanałowych; 4/ wirówki; 5/ monitorów funkcji życiowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-28
dodatkowe informacje  TP-132/22/EP
Dostawa czujników do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz stolików do instrumentów chirurgicznych typu ?Mayo?.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-06-28
dodatkowe informacje  PN-100/22/DW
Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych gamma kamer BrightView XCT wraz z dodatkowym wyposażeniem.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-01
dodatkowe informacje  PN-84/22/AP
Dostawa prześcieradeł, ręczników, dozowników, folii chirurgicznych,podkładów ginekologicznych, serwet, kombinezonów, jednokomorowych kieszeni w kształcie trójkąta
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-05
dodatkowe informacje  PN-133/22/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-05
dodatkowe informacje  PN-140/22/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót budowlanych w tym remontowych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2022-07-05
dodatkowe informacje  PN-70/22/EP
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-06
dodatkowe informacje  PN-109/22/EP
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-07
dodatkowe informacje  TP-169/22/KT
Usługa przeprowadzenia cykli prelekcji podczas wykładów w czasie szkolenia pracowników medycznych w ramach projektu pn.: ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym?
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-07
dodatkowe informacje  TP-126/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-07
dodatkowe informacje  PN-46/22/KT
Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-08
dodatkowe informacje  PN-137/22/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-11
dodatkowe informacje  PN-150/22/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-12
dodatkowe informacje  TP-159/22/AP
Dostawa produktu leczniczego Daratumumabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-12
dodatkowe informacje  TP-168/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-12
dodatkowe informacje  TP-164/22/AP
Dostawa radiofarmaceutyku [153 Sm] Sm-LEKSIDRONAM
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-13
dodatkowe informacje  PN-134/22/ZS
Świadczenie usługi konserwacji infrastruktury technicznej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-14
dodatkowe informacje  PN-107/22/KT
Dostawa narzędzi chirurgicznych jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-15
dodatkowe informacje  PN-149/22/ZS
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla przebudowy głównego wejścia do budynku szpitala oraz modernizacji części pomieszczeń w przychodni w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie przy ul Wawelskiej 15.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2022-07-19
dodatkowe informacje  TP-108/22/JP
Dostawa odzieży medycznej i roboczej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-20
dodatkowe informacje  TP-172/22/JP
Dostawa alkoholu etylowego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-20
dodatkowe informacje  TP-173/22/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-21
dodatkowe informacje  PN-157/22/ZS
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń laboratorium w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie spełniającej standardy GMP i umożliwiającej uzyskanie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na produkcje ATMP modyfikowanego genetycznie (komórek CAR-T)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2022-07-25
dodatkowe informacje  PN-88/22/EP
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-27
dodatkowe informacje  PN-166/22/KK
Dostawa zestawu do diagnostyki i rehabilitacji onkologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-27
dodatkowe informacje  PN-158/22/KT
Dostawa akcesoriów do laparoskopii firmy Olympus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-27
dodatkowe informacje  TP-185/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Sotorasib
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-28
dodatkowe informacje  TP-118/22/AP
Dostawa licencji dla urządzenia Barracuda Web Application Firewall Appliance 860
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-28
dodatkowe informacje  PN-154/22/MSZ
Dostawa zintegrowanych urządzeń do wielkoskalowego sekwencjonowania DNA i RNA opartego o technologię półprzewodnikową wraz z sukcesywną dostawą odczynników.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-29
dodatkowe informacje  PN-167/22/KK
Dostawa urządzenia do terapii zogniskowaną wibracją (głęboka oscylacja)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-07-29
dodatkowe informacje  TP-161/22/KT
Dostawa aparatów EKG
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-07-29
dodatkowe informacje  PN-135/22/DW
Świadczenie usługi okresowych przeglądów, konserwacji i napraw wraz z częściami zamiennymi urządzeń Applied Biosystems.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-01
dodatkowe informacje  PN-145/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Polatuzumabum vedotinum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-01
dodatkowe informacje  PN-124/22/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-03
dodatkowe informacje  TP-175/22/ZS
Dostawa: Część nr 1; zestawy dozymetryczne; Część nr 2 : objętościowe pompy infuzyjne
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-03
dodatkowe informacje  TP-174/22/KT
Dostawa łóżek specjalistycznych do intensywnej terapii wraz z materacem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-05
dodatkowe informacje  TP-197/22/AP
Dostawa produktu leczniczego Vedolizumabum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-05
dodatkowe informacje  PN-153/22/TM
Dostawa spirytusu Vini 96 %
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-08
dodatkowe informacje  TP-178/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-09
dodatkowe informacje  TP-202/22/KT
Świadczenie usług serwisowych, przeglądów i konserwacji dygestoriów, wyciągów, szaf, komór laminarnych, zamrażarek niskotemperaturowych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-09
dodatkowe informacje  PN-146/22/EP
Dostawa implantów kręgosłupowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-10
dodatkowe informacje  PN-155/22/AP
Dostawa płynów do myjek Getinge WAA 100464, chusteczek, środków do dezynfekcji powierzchni
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-10
dodatkowe informacje  TP-179/22/ZS
Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż systemu instalacji klimatyzacji VRF w budynku klinicznym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 5 382.000 EURO
2022-08-10
dodatkowe informacje  TP-196/22/MSZ
Dostawa igieł ze szlifem typu Hubera oraz akcesoriów do bronchofiberoskopu; TP-196/22/MSZ
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-12
dodatkowe informacje  TP-182/22/DW
Usługa opracowania i wykonania animacji wizualnych nt. profilaktyki onkologicznej.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-12
dodatkowe informacje  TP-83/22/KK
Dostawa myjni-dezynfektorów do kaczek i basenów oraz medycznej lampy czołowej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-17
dodatkowe informacje  TP-163/22/DW
Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz zapewnienie dostępu do nowych wersji oprogramowania dla modułu Eskulap Apteka
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-19
dodatkowe informacje  PN-156/22/KT
Dostawa aparatów do znieczulania ogólnego wraz z kardiomonitorem i modułem transportowym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-23
dodatkowe informacje  TP-195/22/ZS
Dostawa wraz z montażem mebli przeznaczonych do pomieszczeń laboratoryjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-24
dodatkowe informacje  TP-191/22/ZS
Dostawa parafiny histopatologicznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-26
dodatkowe informacje  TP-120/22/KT
Usługa opracowania graficznego materiałów wraz z ich wydrukiem i dostawą na potrzeby szkoleń w ramach Projektu pn.: ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym?
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-26
dodatkowe informacje  PN-189/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Sotorasib
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-08-29
dodatkowe informacje  TP-206/22/KK
Dostawa fantomu antropomorficznego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-29
dodatkowe informacje  TP-147/22/DW
Usługi wynajęcia sali szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi w związku z realizacją szkoleń w ramach Projektu pn. Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym w ramach Narodowego Programu Zdrowia
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-29
dodatkowe informacje  TP-188/22/ZS
dostawa: część nr 1; płyt CD/DVD ; część nr 2: etykiet samoprzylepnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-30
dodatkowe informacje  TP-216/22/DW
Usługa utrzymania modułu Systemu Informatycznego SI-PBP-EFS obsługującego Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 215.000 EURO
2022-08-30
dodatkowe informacje  TP-186/22/JS
Dostawa odczynników i kalibratorów do ilościowego oznaczania stężenia interleukiny 6 (IL6)
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-02
dodatkowe informacje  TP-184/22/ZS
Świadczenie usługi serwisowej w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw automatów drzwiowych firm: Besam-Assa Abloy, Geze, Dorma, Erreka
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-06
dodatkowe informacje  TP-162/22/EP
Dostawa sprzętu komputerowego do instalacji linii wytwarzania bolusów 3D oraz urządzeń peryferyjnych.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-07
dodatkowe informacje  PN-165/22/KK
Dostawa echokardiografów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-09-09
dodatkowe informacje  TP-102/22/JP
Dostawa głowicy do ultrasonografu i ssaka chirurgicznego
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-09
dodatkowe informacje  PN-142/22/JS
Świadczenie usługi przeprowadzenia badania kontrolnego (follow-up) wśród uczestników Projektu PONS
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-09-12
dodatkowe informacje  TP-219/22/JP
Dostawa i montaż myjni - dezynfektora do mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-15
dodatkowe informacje  PN-213/22/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-09-19
dodatkowe informacje  TP-217/22/MSZ
Dostawa zestawów do przygotowywania bibliotek NGS do diagnostyki genetycznej, mutacji somatycznych i germinalnych.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-20
dodatkowe informacje  PN-139/22/MSZ
Dostawa stacji do przygotowywania bibliotek NGS wraz ze sprzętem peryferyjnym oraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-09-21
dodatkowe informacje  TP-170/22/KK
Dostawa chłodziarek do przechowywania leków
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-21
dodatkowe informacje  TP-151/22/DW
Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych chromatografu gazowego Agilent 7890B GC ze spektrometrem mas 7000D typu potrójny kwadrupol.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-21
dodatkowe informacje  TP-232/22/MSZ
Dostawa igieł ze szlifem typu Hubera
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-22
dodatkowe informacje  TP-207/22/AP
Dostawa agarozy, enzymów do oczyszczania produktów PCR oraz odczynników do uzdatniania wody i jej zbiorników, TP-207/22/AP
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-22
dodatkowe informacje  PN-160/22/KK
Dostawa wskaźników chemicznych, biologicznych zestawów testowych, włókniny, papieru krepowanego oraz plomb
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-09-23
dodatkowe informacje  TP-211/22/AP
Dostawa gąbek do pobierania powierzchniowego materiału komórkowego z przełyku oraz pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-23
dodatkowe informacje  TP-180/22/JS
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-23
dodatkowe informacje  TP-39/22/EP
Usługa etykietowania oraz transportu badanego produktu leczniczego (IMP) do Włoch w ramach badań klinicznych.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-23
dodatkowe informacje  TP-233/22/KT
Usługa opracowania graficznego materiałów wraz z ich wydrukiem i dostawą na potrzeby szkoleń w ramach Projektu pn.: ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym?
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-23
dodatkowe informacje  PN-208/22/KT
Dostawa multipleksowych testów genetycznych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-09-26
dodatkowe informacje  TP-212/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-26
dodatkowe informacje  PN-198/22/KT
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-09-27
dodatkowe informacje  PN-190/22/DW
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemu szpitalnego CliniNet
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-09-27
dodatkowe informacje  PN-220/22/ZS/MZ
Zakup i dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wykonaniem projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z adaptacja pomieszczeń i instalacją akceleratora w ramach Programu wieloletniego ?Narodowa Strategia Onkologiczna?, zadanie pn.: ?Doposażenie zakładów radioterapii
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-09-29
dodatkowe informacje  TP-248/22/KT
Dostawa testów antygenowych do wykrywania Sars-Cov-2
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-09-30
dodatkowe informacje  TP-250/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Pralsetinib
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-03
dodatkowe informacje  TP-86/22/EP
Usługa modernizacji oraz administrowania i hostingu dedykowanej platformy internetowej służącej do rejestracji i edukacji dla uczestników szkoleń z zakresu leczenia uzależnienia od nikotyny w ramach Projektu pn. ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym? w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-03
dodatkowe informacje  TP-249/22/AP
Dostawa produktu leczniczego Alectinibum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-06
dodatkowe informacje  TP-237/22/MSZ
Dostawa sprzętu do realizacji zadania pn. ?Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków?.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-11
dodatkowe informacje  PN-215/22/KK
Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej aparatury do radioterapii
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-12
dodatkowe informacje  TP-235/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-13
dodatkowe informacje  TP-171/22/KK
Świadczenie usługi okresowych konserwacji oraz kalibracji pipet laboratoryjnych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-14
dodatkowe informacje  TP-267/22/KK
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-14
dodatkowe informacje  PN-223/22/KT
Dostawa oprzyrządowania i akcesoriów do generatora ValleyLab
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-17
dodatkowe informacje  TP-222/22/JS
Dostawa suchego lodu
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-17
dodatkowe informacje  PN-218/22/ZS
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla przebudowy głównego wejścia do budynku szpitala w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul Wawelskiej 15
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2022-10-18
dodatkowe informacje  PN-239/22/MSZ
Realizacja zadania pn. ?Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków? w ramach NSO.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-18
dodatkowe informacje  PN-221/22/KK
Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów ambulansem sanitarno-transportowym
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-18
dodatkowe informacje  TP-194/22/JS
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń z zakresu równowagi kwasowo - zasadowej i parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-21
dodatkowe informacje  PN-247/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Iodixanolum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-24
dodatkowe informacje  TP-238/22/EP
Dostawa procesora próżniowego wolnostojącego oraz kriostatu wolnostojącego z wbudowanym mikrotomem
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-24
dodatkowe informacje  TP-187/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Acalabrutinib
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-26
dodatkowe informacje  PN-234/22/ZS
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu części Oddziału Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 382.000 EURO
2022-10-26
dodatkowe informacje  TP-277/22/MSZ
Dostawa komór laminarnych do realizacji zadania pn. ?Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków?.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-27
dodatkowe informacje  PN-255/22/KK
Dostawa echokardiografu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-27
dodatkowe informacje  PN-242/22/KT
Dzierżawa sekwenatora genomowego wraz z dostawą odczynników
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-10-27
dodatkowe informacje  TP-275/22/TM
Dostawa koloidu albuminy ludzkiej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-10-28
dodatkowe informacje  TP-252/22/EP
Dostawa cystoskopów giętkich
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-03
dodatkowe informacje  TP-254/22/MSZ
Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń przeciwciał neutralizujących Anti-SARS-CoV-2 (S) wraz z niezbędnymi kalibratorami i kontrolami.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-04
dodatkowe informacje  TP-282/22/DW
Usługa opracowania i wykonania animacji wizualnych nt. profilaktyki onkologicznej
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-04
dodatkowe informacje  TP-224/22/JP
Dostawa źródlanej wody mineralnej w galonach
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-04
dodatkowe informacje  TP-286/22/JS
Dostawa suchego lodu
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-08
dodatkowe informacje  PN-210/22/AP
Dostawa generatora germanowo - galowego wraz z eluatem do generatora
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-09
dodatkowe informacje  TP-66/22/DW
Opracowanie i wdrożenie planu merytorycznej i technicznej modernizacji aplikacji mobilnej dedykowanej osobom rzucającym palenie oraz jej obsługa i bieżąca modernizacja w latach 2022-2025 r.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-09
dodatkowe informacje  PN-262/22/KT
Świadczenie usług serwisowych urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-14
dodatkowe informacje  TP-293/22/EP
Dostawa aparatu do hipotermii
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-14
dodatkowe informacje  TP-298/22/ZS
Dostawę zestawu do zabiegów endoskopowych w nowotworach głowy i szyi
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-15
dodatkowe informacje  TP-280/22/KK
Dostawa i wdrożenie systemów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-15
dodatkowe informacje  PN-261/22/TM
Dostawa stymulatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-17
dodatkowe informacje  NzO-241/22/ZS
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń laboratorium w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 do standardu GMP umożliwiającego uzyskanie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na produkcje ATMP modyfikowanego genetycznie (komórek CAR-T)
( negocjacje z ogłoszeniem )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-21
dodatkowe informacje  TP-281/22/KK
Usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-24
dodatkowe informacje  PN-295/22/KT
Dostawa aparatów do znieczulania z monitorem zwiotczenia (TOF) oraz monitorem BIS
( przetarg nieograniczony )
powyżej 215.000 EURO
2022-11-30
dodatkowe informacje  TP-291/22/TM
Dostawa generatora molibdenowo-technetowego Mo/Tc
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-11-30
dodatkowe informacje  TP-246/22/DW
Usługa zaprojektowania, uruchomienia, promocji oraz pozycjonowania strony internetowej NIO-PIB w języku angielskim i hiszpańskim, realizowanej w ramach Projektu pn. Welcome NIO, zadanie: Stworzenie, zasilenie treścią, promocja i pozycjonowanie strony internetowej NIO-PIB w obcych językach.
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-09
dodatkowe informacje  TP-316/22/TM
Dostawa produktu leczniczego Talazoparibum
( tryb podstawowy art. 275 pkt 1 )
poniżej 215.000 EURO
2022-12-14


Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: