Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Zamówienia na podstawie ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny

Konkursy


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 207
Numer sprawy
Postępowanie na:
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  OGŁOSZENIE o udzielanym zamówi
odczynniki służące wyłacznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych
dodatkowe informacje  ZO-13/19/BD
przeprowadzenie trzech szkoleń dla pracowników Telefonicznej Poradni Pomocy Palacym
2019-04-11
dodatkowe informacje  ZO-19/19/BD
usługa adaptacji merytorycznej materiałów szkoleniowych wykorzystywanych podczas części wykładowej i warsztatowej dla uczestników szkoleń (pracowników medycznych) w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.
2019-04-26
dodatkowe informacje  ZO-22/19/BD
przeprowadzenie trzech szkoleń dla pracowników Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym.
2019-04-30
dodatkowe informacje  ZO-20/19/BD
wykonanie usługi biostatystyka w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2019-05-06
dodatkowe informacje  ZO-21/19/BD
konsultacje eksperckie w zakresie koordynacji Programu profilaktyki raka piersi w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2019-05-06
dodatkowe informacje  ZO-23/19/BD
usługi opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenie e-learningowego dla pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-05-24
dodatkowe informacje  ZO-25/19/BD
dostawa aparatury służącej do realizacji prac badawczych w zakresie hodowli komórkowej dla Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2019-05-30
dodatkowe informacje  ZO-15/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt." Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-05-31
dodatkowe informacje  ZO-24/19/BD
usługa opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-06-03
dodatkowe informacje  ZO-26/19/BD
prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym
2019-06-12
dodatkowe informacje  ZO-27/19/BD
usługę opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi".
2019-06-12
dodatkowe informacje  ZO-28/19/BD
dostawę drobnego sprzętu AGD i telefonów bezprzewodowych
2019-06-18
dodatkowe informacje  ZO-29-19-BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy ? program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-06-24
dodatkowe informacje  ZO-32/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-07-12
dodatkowe informacje  ZO-31/19/BD
usługi polegającej na rejestracji wideo na potrzeby e-learningu oraz montażu edukacyjnych materiałów multimedialnych i wideo szkoleniowych na potrzeby wszystkich kursów e-learningowych realizowanych w ramach programu "Nie trać głowy - program profila
2019-07-16
dodatkowe informacje  ZO-33/19/BD
wykonanie usług biostatystyka w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2019-07-19
dodatkowe informacje  ZO-34/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-07-31
dodatkowe informacje  ZO-30/19/BD
dostawę Bioruptora Pico do realizacji zadań grantowych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2019-08-05
dodatkowe informacje  ZO-36/19/BD
usługę opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenie e-learningowego dla pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-08-28
dodatkowe informacje  ZO-37/19/BD
usługę opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-08-28
dodatkowe informacje  ZO-35/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-09-13
dodatkowe informacje  ZO-39/19/BD
udzielenie i obsługę kredytu na restrukturyzację zobowiązań przeterminowanych Oddziału Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie w wys. 30.000.000 PLN
2019-09-17
dodatkowe informacje  ZO-41/19/ZS
Zapytanie Ofertowe na usługę w modelu SaaS dostępu do oprogramowania do pełnej obsługi elektronicznego procesu komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zgodnego z Ustawą Prawo zamówień Publicznych oraz aktami wykonawczymi związanymi z elektroniz
2019-09-20
dodatkowe informacje  ZO-42/19/BD
dostawę MM-Separatora M12+12 do realizacji prac badawczych i naukowych
2019-09-23
dodatkowe informacje  ZO-40-/19/BD
wyłonienie realizatorów do przygotowania zestawów przypadków klinicznych w ramach zadania "Dobrowolna certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynuj
2019-09-27
dodatkowe informacje  ZO-38/19/BD
przeprowadzenie w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie szkolenia w zakresie zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych.
2019-09-30
dodatkowe informacje  ZO-43/19/BD
przeprowadzenia otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-10-22
dodatkowe informacje  ZO-44/19/BD
usługi opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-10-31
dodatkowe informacje  ZO-45/19/MS
Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP dla zadania inwestycyjnego:
2019-11-04
dodatkowe informacje  ZO-46/19/BD
przeprowadzenie w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie szkolenia w zakresie zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych.
2019-11-05
dodatkowe informacje  ZO-47/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-11-29
dodatkowe informacje  ZO-49/19/BD
dzierżawę mieszalnika do leków cytostatycznych.
2019-12-23
dodatkowe informacje  ZO-48/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2020-01-15
dodatkowe informacje  ZO-1/20/BD
dostawę materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji zadań grantowych
2020-01-20
dodatkowe informacje  ZO-2/20/BD
przeglądy, naprawy bieżące, naprawy okresowe i powypadkowe, diagnostykę, pomoc drogową oraz inne usługi wynikające ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych.
2020-01-21
dodatkowe informacje  ZO-3/20/BD
zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż napisu na fryzie budynku; zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę tablicy zewnętrznej informacyjnej; wymianę napisu z folii samoprzylepnej.
2020-01-21
dodatkowe informacje  ZO-4/20/BD
odbior, transport i zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych.
2020-01-22
dodatkowe informacje  ZO-5/20/BD
prenumeratę zagranicznych czasopism naukowych oraz prenumeratę polskich czasopism fachowych w formacie on-line oraz w druku.
2020-01-27
dodatkowe informacje  ZO-9/20/BD
Zapytanie ofertowe dot. przeglądów, napraw bieżących, napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, pomocy drogowej oraz innych usług wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych
2020-02-10
dodatkowe informacje  ZO-8/20/BD
odbior, transport i zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych.
2020-02-18
dodatkowe informacje  ZO-7/20/BD
łącza internetowe
2020-02-19
dodatkowe informacje  ZO-10/20/BD
usługę wsparcia technicznego oprogramowania kolposkopów
2020-03-12
dodatkowe informacje  ZO-6/20/BD
zakup specjalistycznych dysków pokrytych substancją adhezyjną dla Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej.
2020-03-13
dodatkowe informacje  ZO-11/20/BD
dostawę żyletek mikrotomowych dla Zakładu Onkologii Molekularnej
2020-04-17
dodatkowe informacje  ZO-12/20/BD
dostawę materiałów zużywalnych dla Zakładu Genetyki
2020-04-23
dodatkowe informacje  ZO-13/20/BD
przeprowadzenie trzech szkoleń dla pracowników Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym.
2020-06-08
dodatkowe informacje  ZO-15/20/BD
dostawa odczynników służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju
2020-06-17
dodatkowe informacje  ZO-14/20/BD
dostawę telefonów stacjonarnych przewodowych i bezprzewodowych
2020-07-06
dodatkowe informacje  ZO-17/20/BD
dostawa materiałów laboratoryjnych dla Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej
2020-07-24
dodatkowe informacje  ZO-18/20/JM
zakup i wymiana akumulatorów i innych części zamiennych dla 19 sztuk pomp infuzyjnych GP Plus Guardrails.
2020-08-12
dodatkowe informacje  ZO-20/20/BD
dostawę, montaż i uruchomienie dwóch agregatów chłodniczych do klimatyzatorów
2020-08-13
dodatkowe informacje  ZO-22/20/BD
na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch agregatów chłodniczych do klimatyzacji kanałowej
2020-08-18
dodatkowe informacje  ZO-19/20/JM
przeprowadzenie jednorazowego przeglądu i konserwacji urządzenia CLINIPORTOR ECT
2020-08-21
dodatkowe informacje  ZO-21/20/BD
na certyfikację kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym
2020-09-11
dodatkowe informacje  ZO-16/20/BD
opracowanie, wdrożenie i administrowanie modułem e-learningowym dla uczestników programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2020-09-17
dodatkowe informacje  ZO-23/20/BD
dostawę rolet materiałowych, przeciwsłonecznych
2020-09-24
dodatkowe informacje  ZO-24/20/BD
przewóz pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, taksówkami pozostającymi w dyspozycji Wykonawcy lub osób wykonujących w jego imieniu przedmiot zamówienia, na obszarze m. st. Warszawy.
2020-09-30
dodatkowe informacje  ZO-25/20/BD
świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych przez okres 36 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
2020-10-15
dodatkowe informacje  ZO-27/20/BD
dostawę nożyczek do cięcia i koagulacji tkanek dla Bloku Operacyjnego
2020-10-29
dodatkowe informacje  ZO-26/20/BD
utrzymanie i modyfikację platformy certyfikującej w ramach realizacja zadania "Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2020-11-04
dodatkowe informacje  ZO-28/20/BD
na dostawę butelek z polisulfonu z kapslami ze stali nierdzewnej dla Zakładu Genetyki
2020-11-05
dodatkowe informacje  ZO-29/20/BD
dostawę inhibitora cyklino-zależnej kinazy 8 (CDK8) 5 mg
2020-11-10
dodatkowe informacje  ZO-30/20/BD
dostawę chłodziarki do przechowywania leków i lodówko-zamrażarki wolnostojącej
2020-11-19
dodatkowe informacje  ZO-32/20/JM
utworzenie aplikacji do gromadzenia i zarządzania danymi zebranymi podczas prowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych oraz oceny parametrów fiz. urządzeń radiologicznych.
2020-12-04
dodatkowe informacje  ZO-31/20/JM
Prenumeratę zagranicznych czasopism naukowych oraz prenumeraty polskich czasopism w formacie on-line oraz w druku
2020-12-17
dodatkowe informacje  ZO-33/20/JM
Zakup odczynników do oznaczeń immunohistochemicznych
2020-12-17
dodatkowe informacje  ZO-5/21/BD
zapytanie ofertowe - zakup implantu mostka
2021-02-01
dodatkowe informacje  ZO-4/21/BD
Zapytanie ofertowe dot. zakupu odczyników do sekwencjonowania następnej generacji
2021-02-05
dodatkowe informacje  ZO-2/21/BD
Zapytanie ofertowe dot. zakupu odczynników do sekwencjonoania
2021-02-05
dodatkowe informacje  ZO-1/21/BD
Zapytanie ofertowe dot. zakupu odczynników do sekwencjonoania nowej generacji
2021-02-09
dodatkowe informacje  ZO-6/21/BD
wznowienie licencji urządzenia antyspamowego FortiMail - 1000D
2021-02-15
dodatkowe informacje  ZO-9/21/BD
zakup odczynników do izolacji, oczyszczania ctDNA oraz przeprowadzenia ddPCR.
2021-02-17
dodatkowe informacje  ZO-10/21/BD
obsługę administracyjną niekomercyjnych badań klinicznych w ramach współpracy z EORTC
2021-02-22
dodatkowe informacje  ZO-7/21/JM
Recertyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymogami norm: ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością oraz ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego
2021-03-02
dodatkowe informacje  ZO-3/21/BD
wykonanie odczytów dawek od promieniowania jonizującego, gamma lub RTG przy użyciu dawkomierzy/dozymetrów termoluminescencyjnych
2021-03-17
dodatkowe informacje  ZO-12/21/BD
zakup i dostawę artykułów spożywczych
2021-03-29
dodatkowe informacje  ZO-15/21/BD
zakup i dostawę wyrobów do sterylizacji, pojemników do zamrażania, krioprobówek.
2021-03-30
dodatkowe informacje  ZO-13/21/BD
realizację krótkometrażowego filmu reklamowego o projekcie p.n.
2021-04-07
dodatkowe informacje  ZO-8/21/BD
łącza internetowe (2 części)
2021-04-09
dodatkowe informacje  ZO-11/21/BD
wykonanie operatów szacunkowych wyceny czynszu najmu pomieszczeń/powierzchni, budynków, wyposażenia.
2021-04-23
dodatkowe informacje  ZO-16/21/BD
łącze internetowe symetryczne
2021-04-23
dodatkowe informacje  ZO-20/21/BD
Wykonanie badania cytometrycznego szpiku kostnego u pacjentów z rozpoznaniem szpiczaka plazmocutowego
2021-04-29
dodatkowe informacje  ZO-21/21/JM
Dostawa mebli
2021-05-07
dodatkowe informacje  ZO-23/21/BP
Dostawa sprzętu AGD
2021-05-12
dodatkowe informacje  ZO-18/21/BD
utrzymanie, obsługę i aktualizację dedykowanej platformy internetowej służącej do rejestracji i edukacji w formie e-learningu uczestników programu " Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2021-05-24
dodatkowe informacje  ZO-17/21/MJ
Zakup licencji na korzystanie z platformy telekonferencyjnej
2021-05-26
dodatkowe informacje  ZO-22/21/BD
obsługa administracyjnej, niekomercyjnych badań klinicznych w ramach wspólpracy z EORTC
2021-05-27
dodatkowe informacje  ZO-14/21/BD
na utrzymanie, obsługę i aktualizację dedykowanej platformy internetowej służącej do rejestracji i edukacji w formie e-learningu uczestników projektu pn.: ?Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych? finansowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia
2021-06-10
dodatkowe informacje  ZO-24/21/BD
Zakup wraz z dostawą odczynników do wykonywania oznaczeń techniką mikromacierzy oraz sekwencjonowania NGS, a także do obsługi aparatu Illumina iSeq100
2021-06-14
dodatkowe informacje  ZO-19/21/BD
wyłonienie realizatorów do przygotowania zestawów przypadków klinicznych w ramach zadania "Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów- Centralnym Ośrodku Koordynującym
2021-07-02
dodatkowe informacje  ZO-28/21/BD
wyłonienie realizatorów do przygotowania zestawów przypadków klinicznych w ramach zadania
2021-07-16
dodatkowe informacje  ZO-27/21/BD
zakup usługi badawczej polegającej na identyfikacji białek z separacją chromatografią cieczową wykonaną na spektrometrze mas pracującym w trybie DIA (Data Independent Acquisition)
2021-07-20
dodatkowe informacje  ZO-29/21/BD
realizację krótkometrażowego filmu przedstawiającego bogatą historię Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego jako spuścizny Marii Marii Skłodowskiej-Curie wraz z tłumaczeniem na język angielski i hiszpańskiz podkreśleniem roli noblistki
2021-08-17
dodatkowe informacje  ZO-31/21/BD
usługę sterylizacji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego
2021-08-18
dodatkowe informacje  ZO-30/21/BD
realizację krótkometrażowego filmu promującego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy i jego osiągnięcia naukowe oraz możliwości prowadzonych badań wraz z tłumaczeniem na język angielski i hiszpański
2021-08-19
dodatkowe informacje  ZO-25/21/BD
przewóz pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, taksówkami pozostającymi w dyspozycji Wykonawcy lub osób wykonujących w jego imieniu przedmiot zamówienia, na obszarze m. st. Warszawy
2021-08-25
dodatkowe informacje  ZO-33/21/BD
usługę sterylizacji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego
2021-09-02
dodatkowe informacje  ZO-26/21/BD
zakup wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych niezbędnych do realizacji badań naukowych prowadzonych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) w Warszawie.
2021-09-06
dodatkowe informacje  ZO-34/21/BD
przewóz pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, taksówkami pozostającymi w dyspozycji Wykonawcy lub osób wykonujących w jego imieniu przedmiot zamówienia, na obszarze m. st. Warszawy.
2021-09-08
dodatkowe informacje  ZO-32/21/BD
usługę w modelu SaaS (Software as a Service) dostępu do Systemu/Platformy związanego z pełną obsługą elektronicznego procesu komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą - zgodnego z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021.1129)
2021-09-13
dodatkowe informacje  ZO-36/21/BD
świadczenie usługi polegającej na opracowaniu i sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie do projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie"
2021-09-30
dodatkowe informacje  ZO-38/21/BD
utrzymanie i modyfikację platformy certyfikującej w ramach realizacja zadania "Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2021-10-26
dodatkowe informacje  ZO-39/21/BD
usługę przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz łącznego) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2021 i 2022
2021-11-02
dodatkowe informacje  ZO-41/21/BD
utrzymanie i modyfikację platformy certyfikującej w ramach realizacja zadania "Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2021-11-03
dodatkowe informacje  ZO-40/21/BD
zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji badań naukowych prowadzonych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) w Warszawie.
2021-11-08
dodatkowe informacje  ZO-43/21/BD
utrzymania i modyfikacji platformy certyfikującej w ramach realizacja zadania "Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym
2021-11-15
dodatkowe informacje  ZO-44/21/BD
Zakup materiałów będących przedmiotem zamówienia służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej, pokryciu kosztów badań lub rozwoju
2021-12-28
dodatkowe informacje  ZO-42/21/BD
Prowadzenie Spotkań superwizyjnych dla Zespołu Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym
2021-12-30
dodatkowe informacje  ZO-1/22/BD
prowadzenie spotkań superwizyjnych dla Zespołu Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym
2022-01-27
dodatkowe informacje  ZO-2/22/BD
usługę konsultingową w zakresie zaprojektowania i wdrożenia w laboratoriach medycznych NIO-PIB systemu zarządzania jakością i kompetencjami na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 15189:2013. Przygotowanie laboratoriów do procedury akredytacji przeprowadzanej przez Polskie Centrum Akredytacji, a także wsparcie podczas wizyty akredytacyjnej.
2022-02-03
dodatkowe informacje  ZO-5/22/BD
dostawę telefonów stacjonarnych przewodowych i bezprzewodowych.
2022-02-25
dodatkowe informacje  ZO-7/22/BD
usługa konsultingowa w zakresie zaprojektowania i wdrożenia w laboratoriach medycznych NIO-PIB systemu zarządzania jakością i kompetencjami na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 15189:2013. Przygotowanie laboratoriów do procedury akredytacji przeprowadzanej przez Polskie Centrum Akredytacji, a także wsparcie podczas wizyty akredytacyjnej.
2022-02-28
dodatkowe informacje  ZO-4/22/BD
przeglądy, naprawy bieżące, naprawy okresowe, diagnostyka, pomoc drogowa, drobne, doraźne naprawy blacharsko-lakiernicze oraz inne usługi wynikające ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych, magazynowanie opon/kół
2022-02-28
dodatkowe informacje  ZO-9/22/BD
dostawę telefonów stacjonarnych przewodowych i bezprzewodowych
2022-03-11
dodatkowe informacje  ZO-8/22/BD
świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania regulaminu wynagradzania oraz wdrożenia efektywnych rozwiązań w zakresie zatrudniania i wynagradzania w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
2022-03-15
dodatkowe informacje  ZO-10/22/BD
prowadzenie spotkań superwizyjnych dla Zespołu Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym
2022-03-21
dodatkowe informacje  'ZO-11/22/BD
zakupu wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych niezbędnych do realizacji badań naukowych prowadzonych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) w Warszawie.
2022-04-04
dodatkowe informacje  ZO-12/22/BD
świadczenie usługi polegającej na opracowaniu i sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie do projektu pn. ?Zakup i instalacja przyspieszacza realizującego radioterapię adaptacyjną w czasie rzeczywistym (on ? coach) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?.
2022-04-20
dodatkowe informacje  ZO-15/22/BD
dostawę telewizorów
2022-05-13
dodatkowe informacje  ZO-14/22/BD
dostawę produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2022-05-19
dodatkowe informacje  ZO-13/22/BD
wykonanie usługi informatyczno-analitycznej z zakresu inżynierii uczenia maszynowego na potrzeby projektu: "Ocena możliwości wykorzystania modeli analizy obrazów tomografii komputerowej w monitorowaniu odpowiedzi na immunoterapię i radioterapię stereotaktyczną chorych z przerzutami czerniaka do płuc" w ramach dofinansowania Narodowego Centrum Nauki MINIATURA
2022-05-23
dodatkowe informacje  ZO-16/22/BD
wykonanie usługi analizy danych i oszacowanie niepewności metody pomiarowej.
2022-05-30
dodatkowe informacje  ZO-20/22/BD
dostawę produktów spożywczych (nabiału) na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie
2022-06-13
dodatkowe informacje  ZO-19/22/BD
wyłonienie realizatorów do przygotowania zestawów przypadków klinicznych w ramach zadania "Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2022-06-13
dodatkowe informacje  ZO-21/22/MG
Wykonanie oprogramowania do określenia dawki w punkcie zaznaczonym w planie leczenia wykonanym w systemie Eclipse.
2022-07-15
dodatkowe informacje  ZO-24/22/MG
wyłonienie realizatorów do przygotowania zestawów przypadków klinicznych w ramach zadania "Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2022-08-31
dodatkowe informacje  ZO-23/22/MG
dostawę produktów spożywczych (pieczywo, warzywa i owoce) na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2022-08-31
dodatkowe informacje  ZO-26/22/MG
"Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2022-09-28
dodatkowe informacje  ZO-18/22/MG
Rozbudowa systemu monitoringu temperatury w urządzeniach chłodniczych i pomieszczeniach magazynowych Apteki Szpitalnej.
2022-10-07
dodatkowe informacje  ZO-27/22/MG
Rozbudowa systemu monitoringu temperatury w urządzeniach chłodniczych i pomieszczeniach magazynowych Apteki Szpitalnej.
2022-10-21
dodatkowe informacje  ZO-28/22/MG
Dostawa produktów spożywczych (napoje i słodycze, art. gastronomiczne, mrożonki, jaja) na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2022-11-14
dodatkowe informacje  ZO-30/22/MG
Rozbudowa systemu monitoringu temperatury w urządzeniach chłodniczych i pomieszczeniach magazynowych Apteki Szpitalnej.
2022-11-30
dodatkowe informacje  ZO-31/22/MG
Rozbudowa systemu monitoringu temperatury w urządzeniach chłodniczych i pomieszczeniach magazynowych Apteki Szpitalnej.
2022-12-15
dodatkowe informacje  ZO-17/22/MG
Dostawa zestawu informatycznego (oprogramowanie 9.Ox z bazą danych, urządzenie komputerowe z wyposażeniem i system operacyjny).
2022-12-16
dodatkowe informacje  ZO-32/22/MG
Dostawa produktów spożywczych (drób, wędliny, mięso, nabiał) na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2023-01-13
dodatkowe informacje  ZO-1/23/MG
Usługi odbioru, transportu i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych.
2023-02-28
dodatkowe informacje  ZO-2/23/MG
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby działania barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie
2023-03-17
dodatkowe informacje  ZO-3/23/MG
Usługa informatyczno-analityczna z zakresu inżynierii uczenia maszynowego.
2023-03-17
dodatkowe informacje  ZO-4/23/MG
Usługa informatyczno-analityczna z zakresu inżynierii uczenia maszynowego.
2023-04-06
dodatkowe informacje  ZO-5/23/MG
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2023-04-21
dodatkowe informacje  ZO-6/23/MG
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2023-05-09
dodatkowe informacje  ZO-8/23/MG
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2023-06-02
dodatkowe informacje  ZO-9/23/MG
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2023-06-23
dodatkowe informacje  ZO-7/23/MG
Usługi cateringowe.
2023-07-11
dodatkowe informacje  ZO-11/23/MG
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2023-07-12
dodatkowe informacje  ZO-10/23/MG
Wyposarzenie kabiny ugul, wraz z akcesoriami do kinezyterapii.
2023-07-21
dodatkowe informacje  ZO-12/23/MG
Świadczenie usług cateringowych.
2023-08-02
dodatkowe informacje  ZO-13/23/MG
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2023-08-02
dodatkowe informacje  ZO-14/23/MG
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2023-08-18
dodatkowe informacje  ZO-15/23/MG
usługa w modelu SaaS (Software as a Service) dostępu do Systemu/Platformy związanego z pełną obsługą elektronicznego procesu komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą - zgodnego z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r
2023-09-21
dodatkowe informacje  ZO-16/23/MG
Realizacja umowy nr 1/2-3/1/2016/97/640 z dnia 25.07.2016r. z Ministerstwem Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ?Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych?. Realizacja zadania 8. Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.
2023-09-27
dodatkowe informacje  ZO-17/23/MG
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2023-10-17
dodatkowe informacje  ZO-18/23/MG
Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy
2023-10-17
dodatkowe informacje  ZO-24/23/MG
Usługa rejestracji video oraz wykonania fotoreportażu z wydarzenia ?Studenckie Onko Forum SOF? w terminie 04.11.2023 r.
2023-10-26
dodatkowe informacje  ZO-21/23/MG
Usługa wykonania dla Zamawiającego wydruku na potrzeby administracyjne papieru firmowego oraz kopert z logiem NIO-PIB.
2023-11-02
dodatkowe informacje  ZO-23/23/MG
Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy
2023-11-03
dodatkowe informacje  ZO-19/23/MG
Zakup, dostawa i instalacja myjni dezynfekatora.
2023-11-06
dodatkowe informacje  ZO-25/23/JG
Usługi wynajęcia sali szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi w związku z realizacją szkoleń w ramach Projektu pn. ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym? w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Działanie 4. Organizacja i prowadzenie szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny. Tytuł szkolenia: ?Szkolenia personelu medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od nikotyny w ramach Narodowego Programu Zdrowia?
2023-11-10
dodatkowe informacje  ZO-27/23/JG
Usługę wynajęcia 6 sztuk mikroskopów z na potrzeby Szkoleń dla personelu świadczeniodawców realizujących program profilaktyki raka szyjki macicy w dniach 20-22.11.2023 r. oraz 27-29-11.2023 r.
2023-11-15
dodatkowe informacje  ZO-28/23/PT
Dostawa 17 sztuk rocznych licencji oprogramowania RadiAnt
2023-11-15
dodatkowe informacje  ZO-20/23/MG
Utrzymanie i modyfikacja platformy certyfikującej w ramach realizacji zadania 8 ?Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program Profilaktyki raka szyjki macicy?.
2023-11-17
dodatkowe informacje  ZO-30/23/JG
Wykupienie na rok dostępu do medycznej bazy danych wariantów genetycznych (HGMD)
2023-11-28
dodatkowe informacje  ZO-29/23/JG
Usługa usuwania odpadów medycznych powstałych w wyniku realizacji badań profilaktycznej kolonoskopii na potrzeby realizacji Programu Badań przesiewowych raka jelita grubego, w ramach realizacji umowy nr 07R-1-00332-10-01-2022-2027 (07-00-01286-22-29/06) pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie- Państwowym Instytutem Badawczym a Narodowym Funduszem Zdrowia.
2023-12-05
dodatkowe informacje  ZO-31/23/PT
Usługa oklejenia okien folią
2023-12-06
dodatkowe informacje  ZO-22/23/JG
Projekt, złożenie, wydruk i dostarczenie biuletynów KRN ?Nowotwory złośliwe w Polsce w 2021 roku
2023-12-08
dodatkowe informacje  ZO-32/23/JG
Dostawa sprawdzianów kontroli zewnątrz laboratoryjnej ? zapotrzebowanie na rok 2024.
2023-12-15
dodatkowe informacje  ZO-35/23/JG
Projekt, złożenie, wydruk i dostarczenie biuletynów KRN "Nowotwory złośliwe w Polsce w 2021 roku"
2023-12-18
dodatkowe informacje  ZO-33/23/JG
Usługa wzorcowania aparatury pomiarowej dla serwisu wewnętrznego aparatury medycznej w podziale na 2 części.
2023-12-19
dodatkowe informacje  ZO-34/23/JG
Dostawa sprawdzianów kontroli zewnątrz laboratoryjnej dla Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w lokalizacji Roentega 5 oraz Wawelska 15 ? zapotrzebowanie na rok 2024.
2023-12-20
dodatkowe informacje  ZO-36/23/JG
Dostawa 2 nowych licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania AutoCAD LT 2024 lub równoważnego oraz przedłużenia 1 aktualnie posiadanej przez zamawiającego subskrypcji AutoCAD LT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
2023-12-28
dodatkowe informacje  ZO-4/24/JG
Zakup kontynuacji licencji na 10 stanowisk na oprogramowanie GraphPad Prism Academic Group ? licencja roczna.
2024-01-22
dodatkowe informacje  ZO-3/24/PT
Przeprowadzenie zewnętrznego audytu dla projektu badawczego pt. Profile molekularne polipów jelita grubego z utkaniem raka
2024-01-24
dodatkowe informacje  ZO-5/24/PT
Zakup platformowego wózka transportowego oraz 20 kompletów kół do wózków z narzędziami
2024-01-24
dodatkowe informacje  ZO-2/24/PT
Ocena skuteczności zastosowania empagliflozyny w prewencji uszkodzenia mięsnia serca u pacjentów onkologicznych poddawanych kardiotoksycznej chemioterapii opartej na antracyklinach
2024-01-24
dodatkowe informacje  ZO-6/24/JG
Okresowy przegląd chłodziarek farmaceutycznych znajdujących się w Aptece Szpitalnej NIO w liczbie 40 szt.
2024-01-25
dodatkowe informacje  ZO-7/24/PT
Ocena skuteczności zastosowania empagliflozyny w prewencji uszkodzenia mięsnia serca u pacjentów onkologicznych poddawanych kardiotoksycznej chemioterapii opartej na antracyklinach
2024-02-01
dodatkowe informacje  ZO-1/24/JG
Recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm: ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością oraz ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego
2024-02-07
dodatkowe informacje  ZO-8/24/JG
Zakup wózka transportowego
2024-02-12
dodatkowe informacje  ZO-9/24/JG
Świadczenie usługi informatycznej w wymiarze 520h w ramach projektu IDEA4RC ?Intelligent Ecosystem to improve the governance, the sharing, and the re-use of health Data for Rare Cancers? realizowanego na podstawie umowy nr 101057048, zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii ? Państwowym Instytutem Badawczym a European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
2024-02-15
dodatkowe informacje  ZO-10/24/JG
Wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
2024-02-21
dodatkowe informacje  ZO-11/24/JG
Wykonywanie badań i pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy.
2024-02-23
dodatkowe informacje  ZO-13/24/JG
Recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm: ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością oraz ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego
2024-02-28
dodatkowe informacje  ZO-12/24/JG
Dostawa pieczywa na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2024-03-06
dodatkowe informacje  ZO-16/24/JG
Wykonywanie badań i pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy.
2024-03-07
dodatkowe informacje  ZO-14/24/JG
Ocena skuteczności zastosowania empagliflozyny w prewencji uszkodzenia mięśnia serca u pacjentów onkologicznych poddawanych kardiotoksycznej chemioterapii opartej na antracyklinach (EMPACT study)
2024-03-08
dodatkowe informacje  ZO-15/24/JG
Ciągły monitoring alarmów pożarowych do Państwowej Straży Pożarnej w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. W. K. Roentgena 5 i ul. W. K. Roentgena 9 w Warszawie.
2024-03-11
dodatkowe informacje  ZO-20/24/JG
Ocena skuteczności zastosowania empagliflozyny w prewencji uszkodzenia mięśnia serca u pacjentów onkologicznych poddawanych kardiotoksycznej chemioterapii opartej na antracyklinach (EMPACT study)
2024-03-15
dodatkowe informacje  ZO-18/24/JG
Zakup jednej baterii trakcyjnej i prostownika do wózka akumulatorowego.
2024-03-20
dodatkowe informacje  ZO-17/24/PT
Serwisowy przegląd sprężarek śrubowych MARK MSA 15
2024-03-22
dodatkowe informacje  ZO-25/24/PT
Licencja odnawialna na odtwarzanie utworów muzycznych w przestrzeni publicznej Zakładu Radioterapii I i pomieszczeniach przynależnych
2024-03-28
dodatkowe informacje  ZO-21/24/PT
Dostawa komponentów służacych do nadzorowania temperatury i zasilania lodówek do przechowywania leków
2024-03-29
dodatkowe informacje  ZO-23/24/PT
Zakup rocznej prenumeraty czasopisma New England Journal of Medicine w wersji online
2024-03-29
dodatkowe informacje  ZO-19/24/JG
Zakup licencji w ramach subskrybcji rocznej programu GraphPad Prism Academic Group Subscription ver.10 ? aktywacje na 5 stanowisk.
2024-04-04
dodatkowe informacje  ZO-26/24/JG
Aktualizacja + wsparcie techniczne oprogramowania miniIRIS.
2024-04-04
dodatkowe informacje  ZO-27/24/JG
ZAKUP LICENCJI, PARAMETRYZACJA, SERWIS OPROGRAMOWANIA, DO PODŁĄCZENIA APARATU MOBILNEGO SHIMADZU DO SYSTEMU SZPITALNEGO CGM NETRAAD ? 1szt.
2024-04-05
dodatkowe informacje  ZO-22/24/PT
Dostawa z montażem zabezpieczeń ściennych
2024-04-09
dodatkowe informacje  ZO-28/24/PT
Dostawa pieczywana potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym
2024-04-11
dodatkowe informacje  ZO-29/24/JG
Dostawa preparatów chemicznych do uzdatniania wody uzupełniającej otwarty układ chłodzenia w wieżach schładzających wodę, w układzie wody lodowej agregatów Carrier.
2024-04-12
dodatkowe informacje  ZO-24/24/JG
Dostawa odczynników, amfoterycyny, suchego lodu, panelu do diagnostyki, podłoża do wirowania ? w podziale na części.
2024-04-19
dodatkowe informacje  ZO-30/24/JG
Zakup sprzętu do zespoleń i rekonstrukcji kości twarzoczaszki.
2024-04-19
dodatkowe informacje  ZO-31/24/PT
Dostawa membran do urządzenia Deep Oscillation Evident
2024-04-22
dodatkowe informacje  ZO-32/24/JG
Dostawa produktów spożywczych w podziale na części, na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2024-05-06
dodatkowe informacje  ZO-33/24/JG
Zakup kontroli zewnątrzlaboratoryjnej do oceny metody cytometrii przepływowej ? 1 cykl.
2024-05-16
dodatkowe informacje  ZO-35/24/PT
Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych doi pomiaru promieniowania jonizującego
2024-05-21
dodatkowe informacje  ZO-34/24/JG
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta wraz z egzaminem dla 300 osób.
2024-05-27
dodatkowe informacje  ZO-36/24/JG
Dostawa produktów spożywczych w podziale na części, na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.
2024-06-05


Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: