Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

Dostawa mebli

Numer sprawy : ZO-21/21/JM

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-07 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-07 godzina : 09:10

Warszawa, dnia 2021-04-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie ofertowe - ZO-21/21/JM
  Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 - formularz cenowy
  Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy
  Informacja o zmianie terminu składania ofert
  Informacja o zmianie terminu składania ofert II
  Informacja o zmianie terminu składania ofert III
  odpowiedzi na pytania
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: