Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

Dostawa produktów spożywczych (napoje i słodycze, art. gastronomiczne, mrożonki, jaja) na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.

Numer sprawy : ZO-28/22/MG

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2022-11-14 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-11-14 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2022-11-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie Ofertowe
  Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy
  wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofetowego
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: