Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

usługa konsultingowa w zakresie zaprojektowania i wdrożenia w laboratoriach medycznych NIO-PIB systemu zarządzania jakością i kompetencjami na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 15189:2013. Przygotowanie laboratoriów do procedury akredytacji przeprowadzanej przez Polskie Centrum Akredytacji, a także wsparcie podczas wizyty akredytacyjnej.

Numer sprawy : ZO-7/22/BD

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2022-02-28 do godziny : 9:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-02-28 godzina : 9:15

Warszawa, dnia 2022-02-18

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1 formularz ofertowy
  załącznik nr 2 wykaz usług
  załącznik nr 3 wykaz osób
  załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: