Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

Zapytanie Ofertowe na usługę w modelu SaaS dostępu do oprogramowania do pełnej obsługi elektronicznego procesu komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zgodnego z Ustawą Prawo zamówień Publicznych oraz aktami wykonawczymi związanymi z elektroniz

Numer sprawy : ZO-41/19/ZS

Wartość zamówienia : nie dotyczy

Termin składania ofert do dnia : 2019-09-20 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-09-20 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-09-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie Ofertowe
  Projekt Umowy
  Formularz Ofertowy
  Informacja z otwarcia Ofert
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: