Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

prenumeratę zagranicznych czasopism naukowych oraz prenumeratę polskich czasopism fachowych w formacie on-line oraz w druku.

Numer sprawy : ZO-5/20/BD

Wartość zamówienia : poniżej 30.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-01-27 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-01-27 godzina : 10:10

Warszawa, dnia 2020-01-16

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia
  zał. nr 2 formularz ofertowy
  zał. nr 3 wzór umowy - czasopisma zagraniczne
  zał. nr 4 wzór umowy - czasopisma polskie
  wyjaśnienia
  informacja z otwarcia ofert
  wybór oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: