Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

Prenumeratę zagranicznych czasopism naukowych oraz prenumeraty polskich czasopism w formacie on-line oraz w druku

Numer sprawy : ZO-31/20/JM

Wartość zamówienia : poniżej 30.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-12-17 do godziny : 9:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-12-17 godzina : 9:30

Warszawa, dnia 2020-12-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Opis przedmiotu zamówienia
  Formularz ofertowy
  Wzór umowy polskie
  Zapytanie ofertowe
  Wzór umowy zagraniczne
  Wybór oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: