Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

dostawa odczynników służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju

Numer sprawy : ZO-15/20/BD

Wartość zamówienia : poniżej 30.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-06-17 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-06-17 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2020-06-09

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie ofertowe - ZO 15/20/BD
  Załącznik nr 1 do ZO-15/20/BD - opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 2 do ZO-15/20/BD - formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 do ZO-15/20/BD - formularz asortymentowo-cenowy
  informacja o zmianie terminu składania ofert
  odpowiedzi na pytania
  Informacja o unieważnieniu

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: