Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych przez okres 36 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : ZO-25/20/BD

Wartość zamówienia : poniżej 30.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-10-15 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-10-15 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2020-09-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
  załącznik nr 2 - formularz ofertowy
  załącznik nr 3 - wykaz usług
  załącznik nr 4 - wzór umowy
  załącznik nr 5 zmiana terminu składania ofert
  załacznik nr 6 wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia
  wybór oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: