Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

zapytanie ofertowe - zakup implantu mostka

Numer sprawy : ZO-5/21/BD

Wartość zamówienia : nie dotyczy

Termin składania ofert do dnia : 2021-02-01 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-02-01 godzina : 09:10

Warszawa, dnia 2021-01-26

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Załącznik nr 1 do ZO-5/21/BD - formularz asortymentowo-cenowy
  Załacznik nr 2 do ZO-5/21/BD - formularz ofertowy
  Zapytanie ofertowe ZO-5/21/BD
  Załącznik nr 3 do ZO-5/21/BD - wzór umowy
  wybór oferty
  informacja o wyborze oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: