Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

na utrzymanie, obsługę i aktualizację dedykowanej platformy internetowej służącej do rejestracji i edukacji w formie e-learningu uczestników projektu pn.: ?Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych? finansowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Numer sprawy : ZO-14/21/BD

Wartość zamówienia : nie dotyczy

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-10 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-10 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2021-06-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe ZO-14/21/BD
  zal nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
  zal nr 2 - formularz ofertowy
  zal nr 3 - wykaz usług
  zal nr 4 - wykaz osób
  zal nr 5 - projektowane postanowienia umowy
  zmiana treści Zapytania ofertowego ZO-14/21/BD
  odpowiedzi na pytania
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: