Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

Dostawa 17 sztuk rocznych licencji oprogramowania RadiAnt

Numer sprawy : ZO-28/23/PT

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2023-11-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-11-15 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2023-11-09

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie ofertowe
  Zał nr 1 - Formularz ofertowy
  Zał nr 2 - Formularz cenowy
  Informacja o unieważnieniu postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: