Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

łącza internetowe

Numer sprawy : ZO-7/20/BD

Wartość zamówienia : poniżej 30.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-02-19 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-02-19 godzina : 10:15

Warszawa, dnia 2020-02-06

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia - 3 zadania
  załącznik nr 2A - formularz ofertowy - ZADANIE 1
  załącznik nr 2B - formularz ofertowy - ZADANIE 2
  załącznik nr 2C - formularz ofertowy - ZADANIE 3
  wyjaśnienia
  sprostowanie - ZADANIE 3
  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  wyjaśnienia
  informacja z otwarcia ofert
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: