Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

wykonanie usług biostatystyka w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.

Numer sprawy : ZO-33/19/BD

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-07-19 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-07-19 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-07-11

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  zał. nr 1 formularz ofertowy
  zał. nr 2 oświadczenie
  informacja z otwarcia ofert
  wybór oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: