Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

Zamówienia na podstawie ustawy

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH

Ilość aktualnych postępowań: 250
Numer sprawy
Postępowanie na:
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  KO-3/22/RB
Konkurs ofert pisemnych na wybór najemcy powierzchni z przeznaczeniem na zainstalowanie 2 samoobsługowych urządzeń kopiujących - 12.10.2022
dodatkowe informacje  KO-1/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 - 2: konsultacje lekarskie specjalistów w dziedzinie ginekologii/ginekologii onkologicznej w Poradni Genetycznej dla pacjentek z "Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedziczenie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory" wraz z USG ginekologicznym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2021-01-22
dodatkowe informacje  KO-2/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: świadczenie usług lekarskich (chirurgia plastyczna) w Ambulatorium oraz w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2021-01-22
dodatkowe informacje  KO-4/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?)
2021-02-01
dodatkowe informacje  KO-3/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich onkologa klinicznego w Klinice Ginekologii Onkologicznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich ginekologa onkologa w Klinice Ginekologii Onkologicznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-01
dodatkowe informacje  KO-6/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-08
dodatkowe informacje  KO-7/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: konsultacje lekarskie lekarza onkologa w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-02-08
dodatkowe informacje  KO-8/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: usługi lekarskie lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 3 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 4: konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w zakresie choró
2021-02-12
dodatkowe informacje  KO-10/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: świadczenia usług medycznych przez fizyka medycznego w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-12
dodatkowe informacje  KO-9/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1 - 12: udzielanie świadczeń lekarskich lekarzy specjalistów z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-02-16
dodatkowe informacje  KO-11/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 - świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia badań skryningowych w Poradni Profilaktyki Chorób Piersi Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia badań mammograficznych w Poradniach Zakładu Profilaktyki Nowotworów (Poradni Genetycznej, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-02-18
dodatkowe informacje  KO-13/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania wycinków z materiału tkankowego w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) zadanie nr 2 - diagnostyka cytologiczna, i histopatologiczna dla pacjentek Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2021-02-23
dodatkowe informacje  KO-12/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: usługi lekarskie w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej (konsultacje lekarskie stacjonarne oraz e- konsultacje) w Przychodni Onkologicznej I (ul. Roentgena 5, w Warszawie) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-02-23
dodatkowe informacje  KO-15/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-03-02
dodatkowe informacje  KO-16/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne dla lekarza ginekologa w zakresie konsultacji lekarskich oraz wykonywania badań (w szczególności kolkoskopia USG, biopsje i procedury diagnostyczne) w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów(Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-03-04
dodatkowe informacje  KO-17/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny urologii w Zakładzie Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); Zadanie nr 2: konsultacje neurologiczne w Przychodni Onkologicznej I, Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz pozostałych oddziałach /klinikach/zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-03-04
dodatkowe informacje  KO-18/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-03-08
dodatkowe informacje  KO-14/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 ? świadczenia medyczne (chirurg ? specjalista z dziedziny chirurgii szczękowo - twarzowej) w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-03-08
dodatkowe informacje  KO-19/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-03-11
dodatkowe informacje  KO-5/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania specjalistycznych badań konsultacyjnych będących częścią badań profilaktycznych dla Pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w placówce zewnętrznej
2021-03-19
dodatkowe informacje  KO-21/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: usługi lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB).
2021-03-22
dodatkowe informacje  KO-20/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1 ?świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi oraz w pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB); zadanie nr 2 - świadczenia medyczne w zakresie chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-03-26
dodatkowe informacje  KO-22/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia lekarskie w zakresie wykonywania usług lekarskich, przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-04-08
dodatkowe informacje  KO-23/21/MKN
zadanie nr 1 ? wykonywanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii szczękowo - twarzowej w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi oraz w pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-04-08
dodatkowe informacje  KO-24/21/MKN
zadanie nr 1 : świadczenia lekarskie w zakresie udzielania konsultacji lekarskich, w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-04-09
dodatkowe informacje  KO-25/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1-7: usługi pielęgniarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego(NIO ? PIB)
2021-04-21
dodatkowe informacje  KO-26/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: świadczenia medyczne w zakresie konsultacji dietetycznych w Poradni Chorób Metabolicznych, Klinikach, Zakładach oraz innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadania nr 2: świadczenia lekarskie w zakresie udzielania konsultacji lekarskich w zakresie chirurgii ogólnej , w Klinice Nowotworów Piersi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 3: świadczenia lekarskie w zakresie wykonywania usług lekarskich, przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-04-26
dodatkowe informacje  KO-27/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń lekarskich lekarza specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2021-04-26
dodatkowe informacje  KO-28/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: tj: usług lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2021-04-29
dodatkowe informacje  KO-29/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-05-05
dodatkowe informacje  KO-30/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : świadczenia medyczne w zakresie konsultacji dietetycznych w Poradni Chorób Metabolicznych, Klinikach, Zakładach oraz innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: usługi lekarskie w Oddziale Chemioterapii Dziennej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-05-06
dodatkowe informacje  KO-31/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich lekarza specjalisty z dziedziny radioterapii onkologicznej w Klinice Ginekologii Onkologicznej oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) zadanie nr 2: świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich chirurga onkologa w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-05-19
dodatkowe informacje  KO-32/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - 3 : konsultacje psychiatryczne w Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-05-19
dodatkowe informacje  KO-33/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania wycinków z materiału tkankowego w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) zadanie nr 2 - świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-05-19
dodatkowe informacje  KO-34/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - świadczenia medyczne w zakresie wykonywania badań (w szczególności USG) oraz ich opisywanie na rzecz pacjentów Zakładu Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-06-01
dodatkowe informacje  KO-36/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania specjalistycznych badań konsultacyjnych będących częścią badań profilaktycznych dla Pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w placówce zewnętrznej
2021-06-07
dodatkowe informacje  KO-37/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-06-08
dodatkowe informacje  KO-38/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - zabezpieczenie pobierania materiału cytologicznego przez położną w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w ramach Pilotażu badań HPV - DNA w Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Zakładu Profilaktyki Nowotworów, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-06-10
dodatkowe informacje  KO-35/21/MKN
Świadczenia usługi badań wideodermoskopowe z RCM chorych na nieoperacyjne/rozsiane niemelanocytarne nowotwory skóry (NMSC), realizowane na podstawie umowy z Agencją Badań Medycznych nr 2020/ABM/01/00004-00 w ramach projektu Otwarte badanie fazy 2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności klinicznej balstilimabu w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym / przerzutowym rakiem skóry niebędącym czerniakiem (AGENONMELA), Zadanie nr 5. Badania Translacyjne.
2021-06-16
dodatkowe informacje  KO-39/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń medycznych przez dietetyka w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?) zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń medycznych przez dietetyka w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?) zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń medycznych przez psychologa w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?)
2021-06-22
dodatkowe informacje  KO-40/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich ginekologa onkologa w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-06-22
dodatkowe informacje  KO-41/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-06-23
dodatkowe informacje  KO-42/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - Świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2021-06-23
dodatkowe informacje  KO-43/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - świadczenia medyczne w zakresie napromieniowania w Zakładzie Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-06-29
dodatkowe informacje  KO-44/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : konsultacje psychologiczne w Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?); zadanie nr 2 : konsultacje psychologiczne w Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?)
2021-06-29
dodatkowe informacje  KO-45/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki patomorfologicznej nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) oraz kontrahentów zewnętrznych
2021-06-29
dodatkowe informacje  KO-47/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: tj: usług lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2021-07-06
dodatkowe informacje  KO-46/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - 3: konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (PIB-NIO)
2021-07-07
dodatkowe informacje  KO-48/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich ginekologa onkologa w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-07-09
dodatkowe informacje  KO-49/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń medycznych przez technika elektroradiologii w Pracowni Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 - świadczenia medyczne w zakresie usług lekarskich w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi oraz w pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-07-15
dodatkowe informacje  KO-50/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 -3 : Konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIO-PIB)
2021-07-15
dodatkowe informacje  KO-51/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 ? konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Oddziale Badań Wczesnych Faz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 - konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii w ramach prowadzenia pakietu: badania translacyjne w badania Agenonmela w Oddziale Badań Wczesnych Faz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-07-20
dodatkowe informacje  KO-52/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : Konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej w Poradni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) zadanie nr 2: Konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie ginekologii/ ginekologii onkologicznej w Poradni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) zadanie nr 3: udzielanie świadczeń medycznych tj. wykonywanie badań USG piersi/tarczycy w Poradni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-07-20
dodatkowe informacje  KO-53/21/MKN
zadanie nr 1 : wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); )
2021-07-21
dodatkowe informacje  KO-54/21/MKN
zadanie nr 1 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (PIB-NIO) zadanie nr 2: konsultacje lekarskie w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-07-21
dodatkowe informacje  KO-55/21/MKN
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń lekarskich lekarza specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2021-07-23
dodatkowe informacje  KO-57/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: tj: usług lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2021-07-29
dodatkowe informacje  KO-59/21/MKN
świadczenia zdrowotne: lekarz specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
2021-08-06
dodatkowe informacje  KO-56/21/MKN
Pilotaż badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) jako nowego testu przesiewowego w Programie profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce
2021-08-10
dodatkowe informacje  KO-60/21/MKN
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla lekarza posiadającego specjalizacje onkologia kliniczna w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego Narodowego Instytutu Onkologii im. marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
2021-08-11
dodatkowe informacje  KO-61/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : w zakresie oceny patomorfologicznej materiału cytologicznego oraz diagnostyki nowotworów płuca i śródpiersia dla pacjentów Udzielającego zamówienia jak i kontrahentów zewnętrznych zadanie nr 2: w zakresie diagnostyki patomorfologicznej nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego dla pacjentów Udzielającego zamówienia, jak i kontrahentów zewnętrznych
2021-08-24
dodatkowe informacje  KO-62/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) zadanie nr 2: świadczenie usług lekarskich przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB); zadanie nr 3: pełnienie dyżurów lekarskich w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-08-25
dodatkowe informacje  KO-63/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1 - 3: udzielanie świadczeń lekarskich lekarzy specjalistów z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-08-25
dodatkowe informacje  KO-64/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - 2: usługi pielęgniarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2021-08-26
dodatkowe informacje  KO-58/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - 2: udzielanie świadczeń medycznych przez psychologa w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?) w ramach projektu PO WER p.n. ?Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego? nr umowy: POWR.05.01.00-00-0037/2000/56/2020/593
2021-08-30
dodatkowe informacje  KO-65/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); ); zadanie nr 3: wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); );
2021-09-08
dodatkowe informacje  KO-66/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w ramach prowadzenia badania klinicznego Agenonmela w Oddziale Badań Wczesnych Faz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii w ramach prowadzenia badania klinicznego Agenonmela w Oddziale Badań Wczesnych Faz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-09-09
dodatkowe informacje  KO-67/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 ? udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego oraz Ambulatorium Kliniki Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIO - PIB); zadanie nr 2 - konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej w Poradni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2021-09-09
dodatkowe informacje  KO-68/21/MKN
zadanie nr 1 : konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?); zadanie nr 2 : konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO
2021-09-17
dodatkowe informacje  KO-70/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 ? konsultacje lekarskie w Ambulatorium oraz Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę z dziedziny chirurgii szczękowo - twarzowej w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-09-22
dodatkowe informacje  KO-71/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : wykonywanie świadczeń medycznych w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-09-23
dodatkowe informacje  KO-69/21/MKN
udzielanie świadczeń w zakresie wykonania badań sekcyjnych z przekazaniem preparatów histopatologicznych do diagnostyki autopsyjnej do Udzielającego zamówienia wraz z przechowaniem zwłok, przygotowaniem do wydania i wydaniem ciał zmarłych pacjentów NIO-PIB w Warszawie.
2021-09-24
dodatkowe informacje  KO-72/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2021-09-29
dodatkowe informacje  KO-73/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - usługi lekarskie lekarza specjalisty z zakresu onkologii klinicznej w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-10-05
dodatkowe informacje  KO-74/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?); zadanie nr 2 : konsultacje psychiatryczne w Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?); zadanie nr 3 : konsultacje psychiatryczne w Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?);
2021-10-14
dodatkowe informacje  KO-76/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: świadczenia medyczne w zakresie konsultacji dietetycznych w Poradni Chorób Metabolicznych, Klinikach, Zakładach oraz innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-10-22
dodatkowe informacje  KO-75/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 ? świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań i zabiegów endoskopowych w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej (w tym w Pracowni Endoskopowej CPN) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-10-28
dodatkowe informacje  KO-77/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?); zadanie nr 2 - konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (PIB-NIO);
2021-10-28
dodatkowe informacje  KO-79/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne tj: świadczenia zdrowotne w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OKAiIT) oraz koordynacja pracy Izby Przyjęć I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIO-PIB)
2021-10-29
dodatkowe informacje  KO-78/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 ? udzielanie konsultacji lekarskich wraz z wykonywaniem i opisem badań przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej w Ambulatorium oraz w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-11-03
dodatkowe informacje  KO-80/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : wykonywanie procedur medycznych przez lekarza specjalistę z dziedziny kardiologii w Oddziale Badań Wczesnych Faz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : wykonywanie opisów badań przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii w Oddziale Badań Wczesnych Faz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2021-11-16
dodatkowe informacje  KO-81/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania rezonansu magnetycznego z kontrastem i opisem dla pacjentek z ?Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedziczenie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory? dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) wykonywane przez placówkę zewnętrzną
2021-11-16
dodatkowe informacje  KO-82/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 ? udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur medycznych wykonywanych przez lekarza radiologa w tym m in.: oceny zdjęć mammograficznych, wykonywanie badań USG w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań tomografii komputerowej do badań hybrydowych w medycynie nuklearnej (PET/CT, SPECT/CT) przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Klinice Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2021-11-25
dodatkowe informacje  KO-83/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chemioterapii Dziennej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej w Oddziale Chemioterapii Dziennej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2021-12-09
dodatkowe informacje  KO-84/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 ? udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Klinikach i Zakładach oraz w Ambulatoriach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2021-12-09
dodatkowe informacje  KO-85/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym ( Roentgena 5 ) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) ; zadanie nr 2 - świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym ( Wawelska 15 ) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2021-12-14
dodatkowe informacje  KO-86/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków oraz w Ambulatorium Kliniki Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2021-12-22
dodatkowe informacje  KO-87/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii I i Pracowni Mammograficznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2022-01-04
dodatkowe informacje  KO-88/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w pracowniach TK i MR Zakładu Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2022-01-04
dodatkowe informacje  KO-89/21/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie genetyki klinicznej dla pacjentek Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB). zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur medycznych przez lekarza onkologa klinicznego lub specjalistę radioterapii onkologicznej lub ginekologa onkologa lub chirurga onkologa w Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2022-01-12
dodatkowe informacje  KO-2/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki w Dziale Żywienia Klinicznego, Poradni Chorób Metabolicznych, pozostałych Klinikach, Zakładach oraz innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadania nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2022-01-13
dodatkowe informacje  KO-1/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 ? udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie audytu poszczególnych jednostek wchodzących w skład Centrum Kompetencji Raka Piersi oraz Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-01-17
dodatkowe informacje  KO-3/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-01-24
dodatkowe informacje  KO-4/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie genetyki klinicznej dla pacjentek Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB). zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur medycznych przez lekarza onkologa klinicznego lub specjalistę radioterapii onkologicznej lub ginekologa onkologa lub chirurga onkologa w Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2022-01-26
dodatkowe informacje  KO-8/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-01-31
dodatkowe informacje  KO-5/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii I i Pracowni Mammograficznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2022-02-03
dodatkowe informacje  KO-7/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-02-08
dodatkowe informacje  KO-6/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez fizyka medycznego w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez technika elektroradiologii w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-02-09
dodatkowe informacje  KO-9/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii dla pacjentek Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2022-02-15
dodatkowe informacje  KO-10/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-02-17
dodatkowe informacje  KO-12/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (opieki) w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2022-02-21
dodatkowe informacje  KO-14/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika radioterapii w zakresie napromieniowania w Zakładzie Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-03-01
dodatkowe informacje  KO-11/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii w Zakładzie Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dietetyki klinicznej tj usług dietetycznych polegających na żywieniu pacjentów w Dziale Żywienia Klinicznego, Poradni Chorób Metabolicznych, pozostałych Klinikach, Zakładach oraz innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Przychodni Onkologicznej I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-03-03
dodatkowe informacje  KO-19/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-03-04
dodatkowe informacje  KO-13/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz w Ambulatorium Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-03-07
dodatkowe informacje  KO-18/22/MKN
zadanie nr 1: realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania rezonansu magnetycznego z kontrastem i opisem dla pacjentek z ?Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedziczenie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory? dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) wykonywane przez placówkę zewnętrzną
2022-03-08
dodatkowe informacje  KO-15/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 -: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 2 -: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2022-03-14
dodatkowe informacje  KO-17/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-03-15
dodatkowe informacje  KO-21/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Przychodni Onkologicznej I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w, Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadania nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-03-17
dodatkowe informacje  KO-16/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB
2022-03-21
dodatkowe informacje  KO-20/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej, w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii klatki piersiowej lub z chirurgii ogólnej w Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny rehabilitacji ogólnej w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2022-03-24
dodatkowe informacje  KO-27/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania rezonansu magnetycznego z kontrastem i opisem dla pacjentek z ?Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedziczenie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory? dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) wykonywane przez placówkę zewnętrzną
2022-03-25
dodatkowe informacje  KO-23/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii I i Pracowni Mammograficznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2022-03-28
dodatkowe informacje  KO-26/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie m.in. wykonywania oraz opisywania badań mammograficznych w Pracowni Mammografii Zakładu Radiologii I na rzecz pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-03-28
dodatkowe informacje  KO-25/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinice Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny patomorfologii w zakresie diagnostyki histopatologicznej, cytologicznej oraz ginekologii onkologicznej dla pacjentek Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2022-03-30
dodatkowe informacje  KO-24/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dietetyka w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?) w ramach projektu PO WER p.n. ?Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego? nr umowy: POWR.05.01.00-00-0037/2000/56/2020/593 zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dietetyka w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?) w ramach projektu PO WER p.n. ?Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego? nr umowy: POWR.05.01.00-00-0037/2000/56/2020/593
2022-04-05
dodatkowe informacje  KO-28/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Przychodni Onkologicznej I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-04-06
dodatkowe informacje  KO-29/22/MKN
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-04-11
dodatkowe informacje  KO-30/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej, w Klinice Chirurgii Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych NIO - PIB; zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej, w Klinice Ginekologii Onkologicznej NIO - PIB ; zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radioterapii onkologicznej, w Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ambulatorium Kliniki NIO - PIB; zadanie nr 4: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny kardiologiiw Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej NIO - PIB
2022-04-21
dodatkowe informacje  KO-31/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizyka medycznego w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2022-04-28
dodatkowe informacje  KO-32/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania specjalistycznych badań konsultacyjnych będących częścią badań profilaktycznych dla Pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w placówce zewnętrznej
2022-05-05
dodatkowe informacje  KO-34/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej , w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej i w Ambulatorium Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2022-05-09
dodatkowe informacje  KO-22/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-05-10
dodatkowe informacje  KO-33/22/MKN
udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań TK i MR dla pacjentów diagnozowanych i leczonych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ? Państwowym Instytucie Badawczym, w podmiocie zewnętrznym.
2022-05-10
dodatkowe informacje  KO-36/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinice Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2022-05-11
dodatkowe informacje  KO-35/22/MKN
Wybor podmiotów leczniczych do współpracy w zakresie realizacji zajęć ruchowych.Nabór jest realizowany w ramach Projektu ?Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet z makroregionu centralnego? nr POWR.05.01.00-00-0037/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ?
2022-05-12
dodatkowe informacje  KO-38/22/MKN
: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny ginekologii i położnictwa w zakresie wykonywania badań kolposkopowych, USG, biopsji i procedur diagnostycznych na szyjce macicy w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego NIO-PIB.
2022-05-16
dodatkowe informacje  KO-39/22/MKN
zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizyka medycznego w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2022-05-17
dodatkowe informacje  KO-37/22/MKN
zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dietetyka w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowym Instytucie Badawczym ?NIO-PIB? dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego w ramach realizacji programu: ?Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego?. zadania nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności techniczno ? laboratoryjnych w ramach onkologicznej diagnostyki histopatologicznej w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2022-05-25
dodatkowe informacje  KO-40/22/MKN
zadanie nr 1: - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki w Dziale Żywienia Klinicznego, Poradni Chorób Metabolicznych, oraz pozostałych Klinikach, Zakładach i innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej , w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej i w Ambulatorium (NIO - PIB); zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Klinikach i Zakładach oraz w Ambulatoriach (NIO-PIB); zadanie nr 4: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej w Klinikach i Zakładach oraz w Ambulatoriach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2022-05-26
dodatkowe informacje  KO-41/22/MKN
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej w Klinice Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-06-03
dodatkowe informacje  KO-42/22/MKN
udzielanie konsultacji lekarskich wraz z wykonywaniem i opisem badań przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2022-06-13
dodatkowe informacje  KO-43/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania specjalistycznych badań konsultacyjnych będących częścią badań profilaktycznych dla Pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w placówce zewnętrznej
2022-06-13
dodatkowe informacje  KO-47/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2022-06-22
dodatkowe informacje  KO-44/22/MKN
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Klinikach i Zakładach oraz w Ambulatoriach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny patomorfologii w zakresie: oceny materiału cytologicznego oraz diagnostyki patomorfologicznej nowotworów płuca i klatki piersiowej w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIO-PIB) zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii szczękowo - twarzowej w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Ambulatorium Kliniki oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-06-28
dodatkowe informacje  KO-45/22/MKN
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-07-08
dodatkowe informacje  KO-46/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB
2022-07-11
dodatkowe informacje  KO-48/22/MKN
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej, w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej, w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-07-13
dodatkowe informacje  KO-49/22/MKN
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinice Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chemioterapii nowotworów w Oddziale Chemioterapii Dziennej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-07-20
dodatkowe informacje  KO-51/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-08-09
dodatkowe informacje  KO-52/22/MKN
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej, w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę (lub w trakcie specjalizacji) z dziedziny chirurgii onkologicznej, w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2022-08-10
dodatkowe informacje  KO-54/22/MKN
realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania rezonansu magnetycznego z kontrastem i opisem dla pacjentek z ?Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedziczenie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory? dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) wykonywane przez placówkę zewnętrzną
2022-08-17
dodatkowe informacje  KO-55/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii dla pacjentek Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB). zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej dla pacjentek Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2022-08-17
dodatkowe informacje  KO-50/22/MKN
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2022-08-18
dodatkowe informacje  KO-53/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej, w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2022-08-26
dodatkowe informacje  KO-57/22/MKN
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii na rzecz niekomercyjnego badania klinicznego AnnaSarc w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowym Instytucie Badawczym zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań obrazowych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz niekomercyjnego badania klinicznego AnnaSarc w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowym Instytucie Badawczym
2022-09-06
dodatkowe informacje  KO-60/22/MKN
zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny położnictwa i ginekologii w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadania nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki w Dziale Żywienia Klinicznego, Poradni Chorób Metabolicznych, pozostałych Klinikach, Zakładach oraz innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-09-07
dodatkowe informacje  KO-58/22/MKN
zadanie nr 1 - wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez fizyka medycznego w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez fizyka medycznego (w trakcie specjalizacji) w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-09-08
dodatkowe informacje  KO-61/22/MKN
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz w Ambulatorium Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-09-13
dodatkowe informacje  KO-62/22/MKN
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2022-09-15
dodatkowe informacje  KO-66/22/MKN
zadanie nr 1: świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym ( Roentgena 5, Wawelska 15 ) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2022-09-16
dodatkowe informacje  KO-63/22/MKN
zadanie nr 1 - wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez fizyka medycznego w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 ? udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej i zabiegów pod kontrolą USG w Pracowni USG w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-09-19
dodatkowe informacje  KO_64_22_MKN
zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych NIO-PIB,Zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynacji Pracy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ul. Wawelskiej 15 pozostającego w strukturach Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii NIO-PIB, zadanie nr 3 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynacji pracy Izby Przyjęć I NIO-PIB, zadanie nr 4 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynacji pracy Bloku Operacyjnego NIO-PIB
2022-09-22
dodatkowe informacje  KO_65_22_MKN
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (opieki) w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2022-09-26
dodatkowe informacje  KO_67_22_MKN
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki histopatologicznej i konsultacyjnej nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) zadanie nr 2 - świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich tj: instrumentowanie do zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym ( Roentgena 5, Wawelska 15 ) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2022-09-28
dodatkowe informacje  KO_70_22_MKN
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w Pracowniach TK i MR w Zakładzie Radiologii I , Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich w pracowniach TK i MR Zakładu Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2022-10-03
dodatkowe informacje  KO-69/22/MKN
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii na rzecz niekomercyjnego badania klinicznego AnnaSarc w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowym Instytucie Badawczym. zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2022-10-05
dodatkowe informacje  KO_71_22_MKN
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii w Przychodni Onkologicznej II, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2022-10-06
dodatkowe informacje  KO-59/22/MKN
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika radioterapii w zakresie napromieniania w Zakładzie Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie-Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2022-10-07
dodatkowe informacje  KO-73_22_MKN
zadanie nr 1 ? udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej i zabiegów pod kontrolą USG w Pracowni USG w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii plastycznej w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz w Ambulatorium Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-10-13
dodatkowe informacje  KO-74/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-10-17
dodatkowe informacje  KO_72_22_MKN
świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym (Roentgena 5, Wawelska 15) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) ;
2022-10-18
dodatkowe informacje  KO-75/22/MKN
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej (stopień naukowy dr n. med.) w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej (stopień naukowy dr hab. n. med.) w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3 : realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie projektów badawczych w Samodzielnej Pracowni Biomarkerów Nowotworowych i Cytokin Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-10-20
dodatkowe informacje  KO-76/22/MKN
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii na rzecz niekomercyjnego badania klinicznego AnnaSarc w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowym Instytucie Badawczym. zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej, w Klinice Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2022-10-27
dodatkowe informacje  KO-79/22/MKN
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii plastycznej w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz w Ambulatorium Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-11-04
dodatkowe informacje  KO-78/22/MKN
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-11-08
dodatkowe informacje  KO-77/22/MKN
zadanie nr 1 - wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez fizyka medycznego (w trakcie specjalizacji) w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez fizyka medycznego w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3 - wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez fizyka medycznego ( z tytułem doktora) w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-11-15
dodatkowe informacje  KO-82/22/MKN
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji pacjentów i ich rodzin przez lekarza specjalistę w dziedzinie genetyki klinicznej w Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB). zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki w Dziale Żywienia Klinicznego, Poradni Chorób Metabolicznych, oraz pozostałych Klinikach, Zakładach i innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-11-23
dodatkowe informacje  KO-84/22/MKN
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie patomorfologii w zakresie pobierania wycinków z materiału tkankowego w Pracowni Patologii Narządowej Nowotworów II Zakładu Patomofrologii Nowotworów (ul. Wawelska 15A) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii na rzecz niekomercyjnego badania klinicznego AnnaSarc w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowym Instytucie Badawczym zadanie nr 3 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań obrazowych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz niekomercyjnego badania klinicznego AnnaSarc i Agemonnela w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowym Instytucie Badawczym
2022-11-30
dodatkowe informacje  KO-56/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmiot zewnętrzny w zakresie wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych z opisem przez lekarzy i specjalistów w ramach pracowni neurofizjologicznej dla pacjentów Przychodni Onkologicznej I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego.
2022-12-01
dodatkowe informacje  KO-81/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB
2022-12-05
dodatkowe informacje  KO-83/22/MKN
zadanie nr 1 ? udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej w Ambulatorium Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich tj. instrumentowanie do zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym ( Roentgena 5 ) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) ;
2022-12-07
dodatkowe informacje  KO-85/22/MKN
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychiatrycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w Ambulatorium Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w pracowniach TK i MR Zakładu Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2022-12-09
dodatkowe informacje  KO-87/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2022-12-21
dodatkowe informacje  KO-89/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań tomografii komputerowej do badań hybrydowych w medycynie nuklearnej (PET/CT, SPECT/CT) przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Klinice Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2022-12-21
dodatkowe informacje  KO-90/22/MKN
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny ginekologii i położnictwa w zakresie wykonywania badań kolposkopowych, USG, biopsji i procedur diagnostycznych na szyjce macicy w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego NIO-PIB.
2022-12-22
dodatkowe informacje  KO-88/22/MKN
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-01-09
dodatkowe informacje  KO-4/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii szczękowo - twarzowej w Oddziale Zabiegowym oraz Ambulatorium Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny otorynolaryngologii w Oddziale Zabiegowym oraz Ambulatorium Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-01-11
dodatkowe informacje  KO-5/23/DKR
zadanie nr 1 : realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie projektów badawczych w Samodzielnej Pracowni Biomarkerów Nowotworowych i Cytokin Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-01-12
dodatkowe informacje  KO-80/22/MKN
realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania rezonansu magnetycznego serca z kontrastem i opisem dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) w ramach realizacji projektu ?Ocena skuteczności zastosowania empagliflozyny w prewencji uszkodzenia mięśnia serca u pacjentów onkologicznych poddawanych kardiotoksycznej chemioterapii opartej na antracyklinach (EMPACT study) wykonywane przez placówkę zewnętrzną.
2023-01-17
dodatkowe informacje  KO-2/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń medycznych przez technika elektroradiologii w Pracowni Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki w Dziale Żywienia Klinicznego, Poradni Chorób Metabolicznych, oraz pozostałych Klinikach, Zakładach i innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-01-18
dodatkowe informacje  KO-6/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań tomografii komputerowej do badań hybrydowych w medycynie nuklearnej (PET/CT, SPECT/CT) przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Klinice Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Chemioterapii Dziennej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie audytu poszczególnych jednostek wchodzących w skład Centrum Kompetencji Raka Piersi oraz Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-01-20
dodatkowe informacje  KO-7/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Przychodni Onkologicznej I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2023-01-24
dodatkowe informacje  KO-1/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2023-01-25
dodatkowe informacje  KO-11/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2023-02-01
dodatkowe informacje  KO-3/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej lub chorób wewnętrznych w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Zakładzie Radioterapii I w Klinikach i Zakładach oraz w Ambulatoriach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2023-02-06
dodatkowe informacje  KO-8/23/DKR
zadanie nr 1 - wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez fizyka medycznego w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez technika elektroradiologii w Zakładzie Fizyki Medycznej na rzecz Zakładu Radioterapii I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-02-07
dodatkowe informacje  KO-15/23/DKR
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2023-02-07
dodatkowe informacje  KO-12/23/DKR
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez placówkę zewnętrzną tj: opis badań tomografii komputerowej (TK) i opis kompletnego badania rentgenowskiego (RTG) w systemie teleradiologicznym dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2023-02-09
dodatkowe informacje  KO-16/23/DKR
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-02-09
dodatkowe informacje  KO-10/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii I i Pracowni Mammograficznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii onkologicznej wraz z koordynacją Oddziału Zabiegowego Kliniki w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-02-10
dodatkowe informacje  KO-17/23/DKR
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia superwizji psychoterapii przez superwizora psychoterapii lub aplikanta superwizji psychoterapii dla psychologów pracujących w Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2023-02-13
dodatkowe informacje  KO-13/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki w Dziale Żywienia Klinicznego, Poradni Chorób Metabolicznych, oraz pozostałych Klinikach, Zakładach i innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny patomorfologii w zakresie diagnostyki histopatologicznej, cytologicznej oraz ginekologii onkologicznej dla pacjentek Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki histopatologicznej i konsultacyjnej nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB)
2023-02-14
dodatkowe informacje  KO-14/23/DKR
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (opieki) w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2023-02-15
dodatkowe informacje  KO-9/23/DKR
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie m.in. wykonywania oraz opisywania badań mammograficznych w Pracowni Mammografii Zakładu Radiologii I na rzecz pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-02-16
dodatkowe informacje  KO-18/23/DKR
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w pracowniach TK i MR Zakładu Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2023-02-23
dodatkowe informacje  KO-21/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Zakładzie Brachyterapii , Ambulatorium Zakładu Brachyterapii , Zakładzie Radioterapii I oraz Ambulatorium Zakładu Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychiatrycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w Ambulatorium Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2023-03-02
dodatkowe informacje  KO-19/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz w Ambulatorium Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-03-08
dodatkowe informacje  KO-24/23/DKR
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii onkologicznej wraz z koordynacją Oddziału Zabiegowego Kliniki w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-03-13
dodatkowe informacje  KO-22/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Przychodni Onkologicznej I, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w, Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-03-13
dodatkowe informacje  KO-26/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii (lub wyłącznie kardiologii) w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chemioterapii Dziennej Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-03-16
dodatkowe informacje  KO-27/23/DKR
zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2023-03-20
dodatkowe informacje  KO-28/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w pracowniach TK i MR Zakładu Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2023-03-21
dodatkowe informacje  KO-23/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Klinikach i Zakładach oraz w Ambulatoriach Klinik, w Zakładzie Radioterapii I oraz Ambulatorium Zakładu Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB); zadanie nr 2 ? udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym (Wawelska 15 ) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) ;
2023-03-22
dodatkowe informacje  KO-20/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinice Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Chemioterapii Dziennej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Przychodni Onkologicznej I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2023-03-27
dodatkowe informacje  KO-29/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę (z 15 letnim doświadczeniem zawodowym) z dziedziny chirurgii szczękowo - twarzowej w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Ambulatorium Kliniki oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny otolaryngologii ( z doświadczeniem zawodowym powyżej 14 lat) w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Ambulatorium Kliniki oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii szczękowo - twarzowej w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Ambulatorium Kliniki oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego In
2023-03-28
dodatkowe informacje  KO-30/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii szczękowo - twarzowej w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Ambulatorium Kliniki oraz pozostałych Klinikach i Zakładach wraz z koordynacją pracy Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-03-31
dodatkowe informacje  KO-31/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny paliatywnej w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-04-03
dodatkowe informacje  KO-25/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii ogólnej (w trakcie specjalizacji z urologii) w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); Zadanie nr 3 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki histopatologicznej nowotworów układu nerwowego przez lekarza specjalistę z dziedziny neuropatologii w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2023-04-12
dodatkowe informacje  KO-32/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2023-04-13
dodatkowe informacje  KO-34/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa (z 5 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem onkologicznym) w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa (z 10 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem) w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach/Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2023-04-20
dodatkowe informacje  KO-33/23/DKR
zadania nr 1 - 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-04-24
dodatkowe informacje  KO-36/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w pracowniach TK i MR Zakładu Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 3 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii ogólnej (w trakcie specjalizacji z urologii) w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-05-08
dodatkowe informacje  KO-35/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny kardiologii dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) w ramach realizacji projektu ?Ocena skuteczności zastosowania empagliflozyny w prewencji uszkodzenia mięśnia serca u pacjentów onkologicznych poddawanych kardiotoksycznej chemioterapii opartej na antracyklinach (EMPACT study). zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej w Ambulatorium Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-05-09
dodatkowe informacje  KO-37/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej , w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej i w Ambulatorium Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-05-11
dodatkowe informacje  KO-39/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (?NIO-PIB?) w ramach projektu PO WER p.n. ?Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego? nr umowy: POWR.05.01.00-00-0037/2000/56/2020/593
2023-05-11
dodatkowe informacje  KO-38/23/DKR
zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-05-16
dodatkowe informacje  KO-40/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii w Ambulatorium oraz w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii (w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej) w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki w Dziale Żywienia Klinicznego, Poradni Chorób Metabolicznych, oraz pozostałych Klinikach, Zakładach i innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-05-18
dodatkowe informacje  KO-41/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Chemioterapii Dziennej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Przychodni Onkologicznej I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 3: świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) ;
2023-05-29
dodatkowe informacje  KO-44/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza rezydenta (po 3 roku od rozpoczęcia specjalizacji z urologii) w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w pracowniach TK i MR Zakładu Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychiatrycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w Klinikach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2023-05-31
dodatkowe informacje  KO-42/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny urologii w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie opisywania badań mammograficznych wykonywanych w programie profilaktyki raka piersi w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); Zadanie nr 3 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-06-05
dodatkowe informacje  KO-46/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii klatki piersiowej w Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej oraz w Ambulatorium Kliniki Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2023-06-12
dodatkowe informacje  KO-43/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (opieki) w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2023-06-13
dodatkowe informacje  KO-47/23/DKR
zadanie nr 1 : - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny nuklearnej w Klinice Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny patomorfologii w zakresie: ocena materiału cytologicznego oraz diagnostyki patomorfologicznej nowotworów płuca i klatki piersiowej w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Zadanie 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny patomorfologii w zakresie diagnostyki histopatologicznej i konsultacyjnej nowotworów kości, nowotworów tkanek miękkich oraz nowotworów skóry w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Badawczego
2023-06-14
dodatkowe informacje  KO-49/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej w Klinice Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym tj.: instrumentowanie do zabiegów operacyjnych w ramach Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) ; Zadanie nr 3- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz pozostałych Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-06-21
dodatkowe informacje  KO-45/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej (indywidualna praca z pacjentem) w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi w Zakładzie Radioterapii I oraz Ambulatorium Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2023-06-26
dodatkowe informacje  KO-48/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 3 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie wykonywania badań TK, RTG i MMG w Zakładzie Radiologii II Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2023-07-03
dodatkowe informacje  KO-50/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychiatrycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w Klinikach i Zakładach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego, zadanie nr 2: - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny nuklearnej w Klinice Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego, zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Klinikach NIO ? PIB oraz w Ambulatorium Kliniki, w Zakładzie Radioterapii I oraz Ambulatorium Zakładu Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego ; zadanie nr 4 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii w Zakładzie Radioterapii I NIO - PIB
2023-07-11
dodatkowe informacje  KO-51/23/DKR
udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji okulistycznych i badania pola widzenia przez podmiot zewnętrzny dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB)
2023-08-08
dodatkowe informacje  KO-52/23/DKR
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (opieki) w ramach działalności Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2023-08-21
dodatkowe informacje  KO-53/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie m.in. wykonywania oraz opisywania badań mammograficznych w Pracowni Mammografii Zakładu Radiologii I na rzecz pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej i/lub chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2023-08-23
dodatkowe informacje  KO-56/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika radioterapii w zakresie napromieniania w Zakładzie Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie-Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) zadania nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki w Dziale Żywienia Klinicznego, Poradni Chorób Metabolicznych, pozostałych Klinikach, Zakładach oraz innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2023-09-11
dodatkowe informacje  KO-55/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej (indywidualna praca z pacjentem) w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2023-09-18
dodatkowe informacje  KO-60/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej (doktorat), w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny onkologii klinicznej (doktorat lub w trakcie przewodu doktorskiego), w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2023-09-25
dodatkowe informacje  KO-57/23/DKR
zadanie nr 1 ? udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur medycznych wykonywanych przez lekarza radiologa w tym m in.: oceny zdjęć mammograficznych, wykonywanie badań USG w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej ( w tym w Poradni Gastroenterologicznej) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2023-09-27
dodatkowe informacje  KO-59/23/DKR
udzielanie świadczeń z zakresu wykonania badań sekcyjnych z wykonaniem diagnostyki autopsyjnej przechowywania ciał, przygotowania do wydania i wydania ciał zmarłych pacjentów NIO-PIB w Warszawie.
2023-10-03
dodatkowe informacje  KO-58/23/DKR
zadanie nr 1 - świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich tj: instrumentowanie do zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym ( Roentgena 5, Wawelska 15 ) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ?PIB) zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu,w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2023-10-12
dodatkowe informacje  KO-61/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej przez lekarza specjalistę z dziedziny urologii w Zakładzie Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2023-10-12
dodatkowe informacje  KO-62/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w Pracowniach TK i MR w Zakładzie Radiologii I , Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Klinikach NIO ? PIB oraz w Ambulatorium Kliniki, w Zakładzie Radioterapii I oraz Ambulatorium Zakładu Radioterapii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB);
2023-10-24
dodatkowe informacje  KO-63/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa tj: konsultacji psychologicznych w Zakładzie Radioterapii w ramach prehabilitacji dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 2 ? udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur medycznych wykonywanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie : onkologii klinicznej lub radioterapii onkologicznej, lub ginekologa onkologa lub chirurga onkologa w Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) zadanie nr 3 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie genetyki klinicznej w Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2023-10-25
dodatkowe informacje  KO-64/23/DKR
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedury radioterapii, planowania leczenia, dozymetrii klinicznej, kontroli jakości w Zakładzie Fizyki Medycznej , Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-11-03
dodatkowe informacje  KO/66/23/DKR
zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki w Dziale Żywienia Klinicznego, Poradni Chorób Metabolicznych, oraz pozostałych Klinikach, Zakładach i innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej przez lekarza specjalistę z dziedziny urologii w Zakładzie Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 3 świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich tj: instrumentowanie do zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym ( Roentgena 5, Wawelska 15 ) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2023-11-07
dodatkowe informacje  KO-67/23/DKR
zadanie nr 1: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2023-11-14
dodatkowe informacje  KO-68/23/DKR
zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki w Dziale Żywienia Klinicznego, Poradni Chorób Metabolicznych, oraz pozostałych Klinikach, Zakładach i innych komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB);
2023-11-23
dodatkowe informacje  KO-69/23/DKR
zadanie nr 1 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów w zakresie diagnostyki histopatologicznej i konsultacyjnej nowotworów układu moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB); zadanie nr 2 : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie genetyki klinicznej w Poradni Genetycznej Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB).
2023-11-27
dodatkowe informacje  KO-70/23/DKR
zadanie nr 1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii z co najmniej 25 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem onkologicznym i urologicznym w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) oraz Ambulatorium KNUM. zadanie nr 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii z doświadczeniem w pracy z pacjentami onkologicznymi w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB) oraz Ambulatorium KNUM.
2023-11-29
dodatkowe informacje  KO-71/23/DKR
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny chirurgii onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO - PIB);
2023-11-30
dodatkowe informacje  KO-65/23/DKR
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedury radioterapii, planowania leczenia, dozymetrii klinicznej, kontroli jakości przez fizyka medycznego w Zakładzie Fizyki Medycznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB)
2023-12-04
dodatkowe informacje  KO-72/23/DKR
zadanie nr 1 ? udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego w zakresie oceny cytologicznej rozmazu szpiku kostnego w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB); zadanie nr 2 - świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich tj. instrumentowanie do zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym ( Roentgena 5 ) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego (NIO ? PIB) ;
2023-12-06
dodatkowe informacje  KO-73/2023/DKR
Udzielanie świadczeń zdrowotnych tj: konsultacji psychologicznych przez psychologa w Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ?Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB).
2023-12-08


Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: