Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

utworzenie aplikacji do gromadzenia i zarządzania danymi zebranymi podczas prowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych oraz oceny parametrów fiz. urządzeń radiologicznych.

Numer sprawy : ZO-32/20/JM

Wartość zamówienia : poniżej 30.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-12-04 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-12-04 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-11-26

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie ofertowe
  Zal. 1 - opis przedmiotu zamówienia
  zal. 1.1 do opisu przedmiotu zamówienia
  zal. 1.2 do opisu przedmiotu zamówienia
  zal. 1.3 do opisu przedmiotu zamówienia
  zal. 1.4 do opisu przedmiotu zamówienia
  zal. 1.5 do opisu przedmiotu zamówienia
  Zal. 2 - formularz ofertowy
  zal. 3 - wzór umowy
  odpowiedzi na pytania
  odpowiedzi na pytania 2
  Wybór oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: