Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

przeprowadzenie jednorazowego przeglądu i konserwacji urządzenia CLINIPORTOR ECT

Numer sprawy : ZO-19/20/JM

Wartość zamówienia : poniżej 30.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-08-21 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-08-21 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-08-10

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  załącznik nr 2 folmularz ofertowy
  załącznik nr 3 wzór umowy
  załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
  Zapytanie ofertowe ZO-19/20/JM
  Unieważnienie

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: